Sizegenetics Cyn Ar ôl Pics – Mae’n Ei Werth Yr Ymdrech?

Home » Review » sizegenetics » Sizegenetics Cyn Ar ôl Pics – Mae’n Ei Werth Yr Ymdrech?

Rwyf wedi bod yn defnyddio mewn gwirionedd sizegenetics am dros flwyddyn bellach, ac o ystyried bod yn y broses bargeinion gwych o bobl wedi gwneud sylwadau yn gofyn rhai ymholiadau gwirioneddol glyfar (y rhan fwyaf ohonynt yn cle

Last Updated on

Sizegenetics Cyn Ar ôl Pics - A yw Mae'n werth yr ymdrech?

Rwyf wedi mewn gwirionedd bod yn defnyddio sizegenetics am dros flwyddyn bellach, ac o ystyried bod yn y broses bargeinion gwych o bobl wedi gwneud sylwadau yn gofyn rhai ymholiadau gwirioneddol glyfar (y rhan fwyaf ohonynt yn glyfar, beth bynnag), ac mewn gwirionedd er bod hyn wedi gwneud fy dudalen tysteb fawr mwy handy– ei ddefnydd ychydig iawn i unrhyw berson os yw ei nid yn hwylus. Sizegenetics Cyn Ar ôl Pics – A yw Mae’n werth yr ymdrech ?.

Manteision Defnyddio SizeGenetics Tymor Hir

Mae’r rhain yn y prif honiadau a wneir gan y busnes. Gan eu gosod fel rhestr wirio i ddangos y manteision wyf yn bersonol yn brofiadol vs union beth oeddwn yn gwybod y byddwn yn profi. Awn ni;

  • Cywir penile camedd
  • Tyfu 1-3 modfedd o hyd
  • cynyddu Cengl
  • Gwella Hunan-Hyder
  • Extender am ddim ar gyfer Cyn & ôl Lluniau

Pam Es i gyda SizeGenetics

Sizegenetics Cyn Ar ôl Pics - A yw Mae'n werth yr ymdrech?

Dewisais SizeGenetics oherwydd y ffaith ei bod yn ymhlith y rhai mwyaf  dyfeisiau ehangu pidyn ymddiried ynddo  ar y farchnad. Sizegenetics Cyn Ar ôl Pics – A yw Mae’n werth yr ymdrech ?. Maent wedi bod mewn busnes ers 16 mlynedd, ac yn ystod yr amser maent wedi cael eu cefnogi gan feddygon clinigol, llawfeddygon plastig, ac ennill eu lle fel  ardystiedig CE-Type 1 Meddygol pidyn Ehangu Dyfais .

Mae hynny’n bwysig nodi, gan fod  ychydig o frandiau Extender pidyn eraill yn cael eu hardystio yn feddygol . Ar gyfer y rhai nad ydynt yn gwybod, mae ardystiad gadget clinigol yn cael ei gyhoeddi am fanylion teclynnau sydd wedi’u  cymeradwyo i’w defnyddio mewn therap corfforol y, llawfeddygaeth, a thriniaeth mewn gweithdrefnau meddygol penodol. Mae calon artiffisial hefyd yn cael ei ddosbarthu fel teclyn meddygol. (CE yn 3ydd parti, sefydliad annibynnol Ymroddedig i ganfod dyfeisiau meddygol o safon.)

Ar ôl fy chwe mis cyntaf o ddefnydd …

SizeGenetics yw’r buddsoddiad mwyaf effeithiol wneuthum yn fy hun mewn blynyddoedd. Mae’n gweithio, gallaf guddio o dan fy dillad, ac mae’n ffordd llawer mwy cyffyrddus (a gwisgadwy) na’r ddwy extenders generig brynais oddi ar ebay.com. Ar ôl ei ddefnyddio am un mis a welais ychydig hwb o 1cm. Ar dri mis roeddwn yn 2.2 centimetr hirach sydd bron yn fodfedd cyflawn fwy nag o’r blaen. Yr wyf am saith mis ar hyn o bryd, ac yr wyf yn syml dros 4cm mewn twf, ynghylch 1.1 modfedd mwy.

Dwi ddim yn gwisgo ar benwythnosau oherwydd y ffaith fy mod yn delio gyda fy mhartner, fodd bynnag, neu fel arall yr wyf yn ei gadw ar 8 awr y dydd. Mae’n gyffredinol yn eithaf gyfforddus. Sizegenetics Cyn Ar ôl Pics – A yw Mae’n werth yr ymdrech ?. Mae ei ddull di-risg i ehangu hyd eich pidyn. Ar gyfer chwmpas ei nid y pwynt mwyaf effeithiol o amgylch, fy cwmpas wella yn unig ar ôl gwneud workouts. Neu arall ei arf gwerthfawr i roi hwb i fy hyder a’r gallu i fynd yn ddwfn yn fy gariad wedi bod.

Canlyniadau SizeGenetics / Cyn & ôl Lluniau

Sizegenetics Cyn Ar ôl Pics - A yw Mae'n werth yr ymdrech?

Gallech wylio hyd yn oed mwy yn deillio o unigolion go iawn ar y dudalen cyn ac ar ôl, ymroddedig yn unig i ganlyniadau SizeGenetics. Mae hyn yn un serch hynny yw fy unigolyn cyn ac ar ôl lluniau rhag gwisgo sizegenetics am 6 mis. Mae fy canlyniadau yn un fodfedd llawn mewn twf hyd! Yr wyf yn dal rhoi ar y Extender, a bydd yn sicr yn parhau i gyhoeddi diweddariadau wrth i mi ennill mwy o hyd. Gwelais fy cychwynnol 0.25 o ran maint ar ôl i’r nod o dri mis. Daeth y gweddill braidd yn raddol.

Cysur Lefel & Traction

Sizegenetics Cyn Ar ôl Pics - A yw Mae'n werth yr ymdrech?

SizeGenetics yn gwneud defnydd o Dechnoleg MDA ynghyd â’u system cysur 16-ffordd hawlfraint. Ar gyfer rhywun sydd erioed wedi defnyddio Extender pidyn yn y gorffennol erioed, ei mynd i wir yn teimlo ychydig yn anghyfforddus i ddechrau, ac cant hwn yn wirioneddol yn cael ei aros clir o, ond gwneud defnydd o’r padiau, a harnais dwbl yn sicr yn ei gwneud yn llawer mwy cyfforddus . Sizegenetics Cyn Ar ôl Pics – A yw Mae’n werth yr ymdrech ?. Y gwahaniaeth isod yw’r gallu i ddefnyddio naill ai y tiwb rwber, neu y strap silicon yn fwy mewn cyfuniad â cushioning a rhwyllen. Mae hyn yn cadw eich pidyn glyd, cysurus, heb pinsio a phoen, a’u hymestyn yn bwysicaf oll.

Problem gyffredin gyda extenders pidyn yw “lithriad” .Thats pan fyddwch yn ei roi ar y teclyn, ac o ganlyniad y gafael ynghyd â eich pidyn estynedig, y pennaeth yn llithro allan oddi wrth y crocbren. Yn hytrach SizeGenetics cyflenwadau y dewis i ddefnyddio’r strap mwy o faint NEU dull crocbren, sy’n caniatáu i chi ddewis y ffordd orau glas i gael gwared o lithriad ar eich cyfer chi. Nid yw’n ddelfrydol, ond ei well o gymharu â dewisiadau rhatach.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Pecynnu a Extender Ansawdd

Sizegenetics Cyn Ar ôl Pics - A yw Mae'n werth yr ymdrech?

Mae’r deunydd pacio a Extender ei greu wych. Os Apple aros yn y gwasanaeth ehangu pidyn byddai’r deunydd pacio yn sicr yn edrych yr un fath. Mae’n dod mewn achos lledr gyda phob lapio peth cling bach, pob glanweithiol dros ben. Beth bynnag yn cyfateb i’r dalfan ewyn ei hun ar gyfer cadw diogel, pan fydd yr achos yn cael ei gau i fyny gallwch sicrhau hynny i aros allan ysbïo llygaid.

Yr wyf yn credu bod y clo a dirgel yn cyffwrdd da, mae mwyafrif y bobl sydd fwyaf tebygol o wont ei angen, fodd bynnag, mae hyn yn rhywbeth yr ydych yn prynu i chi eich hun, er mwyn gwella ar eich pen eich hun ac oherwydd y ffaith bod ei unigol, gan ychwanegu y gallu i gloi i fyny yn y syniad yn eithaf anhygoel. Sizegenetics Cyn Ar ôl Pics – A yw Mae’n werth yr ymdrech ?. Mae sefyllfa teithio yn cynnwys yr un modd nid o- yn ei ddefnyddio drwy synhwyrydd dur rhag ydych yn bwriadu trafod pam fod eich crotch yn gosod oddi ar systemau larwm.

penile sythu

SizeGenetics yn pidyn effeithlon cywiro gadget yn ogystal, ac wedi cael ei awgrymu gan feddygon ar gyfer Clefyd Peyronie am flynyddoedd lawer. pidyn plygu, neu crwm gorliwio i’r chwith neu i’r dde, yn gallu fod yn sefydlog mewn cwpl o fisoedd. Mae gwisgo hon i gromliniau lefel neu onglau a fydd ar yr un pryd gwella eich hyd, felly mae’n sefyllfa ennill-ennill. Mae’r hyfforddiant a chanllawiau ar gyfer ehangu pidyn yn yr un modd yn addas ar gyfer sythu penile, felly dim cyfarwyddiadau ar wahân yn cael eu cynnwys ar gyfer hyn yn rhoi manylion pwrpas.

Ymarferion a Hyfforddiant Pidyn Iechyd

Maent yr un modd taflu mewn rhai DVDs hyfforddi, tanysgrifiad PenisHealth ( ‘n sylweddol gwerth mewn gwirionedd rhyfeddol), ac mae rhai ebooks ffitrwydd pidyn sydd yn gyffredinol yn eich hyfforddi i wneud kegels a sut y gallwch chi gadw cylchrediad gwaed rheolaidd. Hands-on ehangu pidyn wedi bod o gwmpas am gyfnod hir o amser, y fantais o teclyn hwn yw i ennill eich gwella pidyn goddefol. Rydych ongl wedi eich trowsus i lawr drwy’r amser yn gwneud workouts tynnu, a dyna ble extenders pidyn yn dod i mewn.

Ar gyfer y rhai sydd yn argyhoeddedig os welliant pidyn heb lawdriniaeth yn gweithio mewn gwirionedd (ac nad ydych yn credu y yn y gorffennol ac ar ôl lluniau), cafwyd erthygl a ryddhawyd gan y Daily Mail ynghylch ei effeithiolrwydd.

Mae mwy o deepness bach gyda’r Subscription– PenisHealth ei ystyried yn aml fel isel-cost “ychwanegol”, ac nid defnyddio’n llwyr. Gwefan PenisHealth DVD ac Ar-lein yn rhoi dros 34 workouts i wella eich erections, rhoi hwb i lif y gwaed, a gwella stammina rhywiol chi. Maent nid fel arfer yn gyflym awgrymiadau bach chwaith, maent yn rhoi amser i mewn i hyn, mwy na 200 o luniau gwirioneddol a 100 o fideos, yn amlinellu gam wrth gam sut i wneud yr ymarferion.

Maent nid fel arfer yn hanfodol yn syml i roi hwb i gylchrediad y gwaed ac stammina naill ai- Rwy’n credu bod y rhain yn angenrheidiol pan fyddwch yn defnyddio Extender pidyn am gyfnodau hir o amser. Sizegenetics Cyn Ar ôl Pics – A yw Mae’n werth yr ymdrech ?. Mae angen i chi gadw ocsigen ffrydio gwaed a newydd i’r celloedd yn eich pidyn er mwyn i chi gael canlyniadau cyflym.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Traction Powdwr & Pecyn Ultimate

Sizegenetics Cyn Ar ôl Pics - A yw Mae'n werth yr ymdrech?

Mae’r powdr tyniant maent yn eu defnyddio fel bonws di-gost ar gyfer pobl sy’n ymroi i mynd yn fwy a threfn SizeGenetics Ultimate Bwndel. Cofiwch gynharach buom yn trafod llithriad? Mae hwn yn ddull ychwanegol i osgoi bod problem, ei bôn powdr sy’n cynhyrchu rwbio ychwanegol ar gyfer y bandiau i ddal i mewn. Rydych powdr eich manhood cyn defnyddio eich Extender ar gyfer y diwrnod.

Mae gan y Cynllun Ultimate hefyd cadachau glanhau, a lleithydd ôl-ofal. Mae’r lleithydd a phŵer yn amlwg pethau y gallech eu prynu o’r siop feddyginiaeth, ond mae ei gymhelliad neis ar gyfer dibenion gysur, ac mae’n cadw fy nghariad rhag defnyddio i fyny fy holl hufen o ystyried bod ei labelu yn arbennig.

Shipping & Chyflenwi

Fel y rhan fwyaf o gytundebau ar-lein heddiw, maent yn darparu llongau rhad ac am ddim a dosbarthiad cynnil mewn blwch lefel. Mae ganddynt gweithleoedd yn Oregon, os ydych yn aros yn America yn rhaid i chi wont i aros chwe wythnos ar gyfer arfer-mades a llwyth USPS araf. Os ydych chi y tu hwnt i ddarparu datgan yn cymryd 6 wythnos, byddwch yn cael yn llawer cyflymach.

Adolygu Gwarant & Gwarant

SizeGenetics cynnig  Warant 6-Mis Arian Back . Mae ei gwarant gyfreithlon, ac mae’n honni os nad ydych yn gweld unrhyw fath o ddatblygiad mewn chwe mis o ddefnyddio SizeGenetics byddant yn sicr yn cynnig cyfanswm ad-daliad i chi. Mae hynny’n gwbl deg, rydych am mwy o pidyn ac mae ganddynt y ddyfais sydd gennych i gyrraedd eich nod. Sizegenetics Cyn Ar ôl Pics – A yw Mae’n werth yr ymdrech ?. Maent yn sicrhau i chi os ydych yn defnyddio yn union beth sydd ganddynt, byddwch yn sicr yn gweld canlyniadau ac os nad ydych yn gwneud y byddant yn rhoi i chi yn ôl eich benthyciad. Yn seiliedig ar eu cyn ac ar ôl lluniau rwy’n neb cadarnhaol yn gofyn am eu arian yn ôl.

Cefnogaeth Cynnyrch, Cymuned a Chymhelliant

Sizegenetics Cyn Ar ôl Pics - A yw Mae'n werth yr ymdrech?

Yr elfennau mwyaf i hunan adnewyddu cymorth, cymhelliant, a chred. Er mwyn aros yn cymell i roi hyn ar bob bore cynnar cyn i’r gwaith, dylai fod gennych ffactor am fod eisiau iddo. rhaid i chi weld unigolion eraill ei wneud, ac yn meddwl bod dros ddau i dri mis, byddwch yn sicr yn gweld twf. Os nad oes gennych grŵp cymorth, byddwch yn dechrau sgip diwrnod gwisgo hi, ac yn gyflym bydd yn dod un peth gawsoch a’i roi i ffwrdd yn y cwpwrdd dillad.

Felly yr wyf yn eich annog i edrych ar y fforwm ar-lein. Ar ôl i chi archebu, cyfarch a rhannu eich amcanion gyda ni. Cymerwch eich dimensiynau a delwedd yn flaenorol i gadw yn eich proffil, ac yn dechrau bwrw golwg ar gynnydd unigolion eraill. Darllen a gofyn pryderon, a dechrau gyda dwylo-ar wella pidyn heddiw i gael blas ar ei gyfer. Ehangu eich pidyn o 5 modfedd i 7 modfedd yn gofyn am ymroddiad personol o amser a menter. Ymrwymo awr, ac mewn 6 mis, byddwch yn edrych ar eich hun differently- eich hunan-hyder a fydd yn sicr o fod 10x yn union yr hyn ydyw heddiw.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

FLASH SALE 20% OFF »