Sizegenetics Cyn Ac Ar ôl Lluniau – Ddim Yn Ddiogel Ar Gyfer Gwaith (NSFW)

Home » Review » sizegenetics » Sizegenetics Cyn Ac Ar ôl Lluniau – Ddim Yn Ddiogel Ar Gyfer Gwaith (NSFW)

“Nid yw Maint ots.” Dyna’n union beth niferus benywod ddweud. Ond os ydych chi’n berson nad yw’n cael ei gwirionedd yn mesur hyd yn yr adran maint, chi’n gwybod bod nid yw reall

Last Updated on

“Nid yw Maint ots.” Dyna’n union beth niferus benywod ddweud. Ond os ydych chi’n berson nad yw’n cael ei gwirionedd yn mesur hyd yn yr adran maint, eich bod yn gwybod nad yw hynny’n wir yn wir.  Maint yn fater. 

Gallwch benderfynu yn syml yn union faint nid ei fod yn bwysig yn unig o ran modfeddi nad oes gennych, fodd bynnag, mewn perthynas â phosibiliadau rhywiol siomedig neu’n colli.

Diolch i’r we, mae yna gannoedd o opsiynau o gwmpas ar gyfer dynion sydd yn chwilio am ddull i wella dimensiwn pidyn ar hyn o bryd. Sizegenetics Cyn ac ar ôl Lluniau – Ddim yn Ddiogel ar gyfer Gwaith (NSFW). Eto peidiwch unrhyw un o’r technegau hyn yn wir yn gweithio?

A dweud y gwir, efallai y byddwch yn synnu. Mae mynd i’r un cynnyrch lleiaf sydd ar gael y gellir mewn gwirionedd yn gwneud yn hwb rhyfeddol a pharhaol o ran maint pidyn, ac fe’i gelwir SizeGenetics.

Sizegenetics Cyn ac ar ôl Lluniau - Ddim yn Ddiogel ar gyfer Gwaith (NSFW)

My Story | Adolygiad SizeGenetics Real

Yr wyf yn mynd i roi gwybod i chi i gyd am SizeGenetics mewn dim ond munud. Ond yn gyntaf rwyf am ddweud fy stori chi. O ystyried eich bod yn darllen fy SizeGenetics asesu, yr wyf yn rhagdybio y gallai fod gennych y gallu i gysylltu.

Cefais fy ngeni â micropenis. Mae hon yn broblem lle y pidyn yn annormal mwynglawdd little– yn llai na 3 modfedd ar gyfer y rhan fwyaf o fy mywyd. Nid wyf yn credu y dylwn i ddweud wrthych yn union pa mor bychanol oedd hyn i mi. Sizegenetics Cyn ac ar ôl Lluniau – Ddim yn Ddiogel ar gyfer Gwaith (NSFW). Yr wyf yn cofio yn ystod llencyndod roeddwn yn teimlo mor annymunol, ac eto yr wyf yn cadw gan dybio y byddai pethau mewn rhyw ffordd yn troi o gwmpas i mi, ei fod yn rhywbeth byddwn yn sicr yn unig tyfu’n rhy fawr. Eto yr wyf byth yn gwneud.
Ceisiais mynd allan gyda menywod. I fod yn onest, nid oedd yn ymddangos mewn gwirionedd llawer ohonynt i ofalu bob bod llawer pan welsant yn union pa mor fach oeddwn i. Eto i gyd mae’r mecaneg auto o wir yn cael rhyw yn boen go iawn. Gallai Rydym yn unig yn wirioneddol ei gael i weithredu mewn swyddi penodol, ac yn syml yn cymryd yr holl bleserus ohono. Roedd Rhyw bob amser yn siomedig, ac yn gynyddol gydag amser wyf yn syml yn rhoi i fyny. Erbyn 30 oed Fi jyst wedi gwneud cariad gyda chwpl o fenywod erioed, ac yn wir nad oedd yn gweld unrhyw fath o debygolrwydd y byddwn yn ceisio unwaith eto yn y dyfodol. Rwy’n fy hun ildiwyd yn bennaf i oes o ymatal eu gorfodi. Erbyn hynny fy hyder ei saethu i uffern.

Yr wyf yn edrych i mewn i lawer o wahanol gyfleoedd. Rhoddais gynnig ar yr holl pils a’r lotions ofer. Ar un adeg Rwyf hyd yn oed tybiedig mwyn cymryd i driniaeth lawfeddygol ystyriaeth! Mae fy meddyg i mi sgwrsio allan ohono a dywedodd pwmp pidyn yn lle hynny. Yr wyf yn gwneud defnydd o hynny ac yr oedd help, ond roeddwn i eisiau ateb tymor hir. Ac yna yr wyf yn dod o hyd i wybodaeth am SizeGenetics.

Rwy’n bewared am fuddsoddi arian ar arall eto “ateb” a all fod yn ddim byd ond beipen law ar fy nghyfrif gwirio. Fodd bynnag, rwy’n benderfynol y byddwn yn sicr yn ceisio hyn un pwynt olaf. Sizegenetics Cyn ac ar ôl Lluniau – Ddim yn Ddiogel ar gyfer Gwaith (NSFW). Wedi’r cyfan, yr wyf yn barod i wario arian ar driniaeth lawfeddygol. Byddai SizeGenetics sicr yn llawer rhatach na hynny, ac mae llawer iawn llai bygythiol yn ogystal. Gofynnais fy doc yn union yr hyn y mae’n ei ystyried fy syniad, a honnodd mynd amdani cyn belled gan fy mod bewared ac yn gwneud defnydd o’r Extender yn iawn.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Beth yw SizeGenetics?

Sizegenetics Cyn ac ar ôl Lluniau - Ddim yn Ddiogel ar gyfer Gwaith (NSFW)

Mynd i ffwrdd o fy mhrofiad personol, ynghyd â rhai o’r SizeGenetics yn archwilio Rwyf wedi adolygu’r, gallai fod yn y Extender pidyn mwyaf effeithiol ar y farchnad ar hyn o bryd. Os nad ydych yn gwybod llawer am extenders pidyn, efallai eich bod yn holi beth mae hyn yn ei olygu.

Mae’n hawdd. SizeGenetics yn declyn rydych yn eu defnyddio ar gyfer ynglŷn â hr (neu sawl, os ydych am) y dydd dros gyfnod o fisoedd. SizeGenetics rhoi mewn straen ysgafn ar eich pidyn, ymestyn ei dimensiwn gydag amser yn gynyddol.

Pam Ewch Gyda pidyn Extender?

Efallai eich bod yn holi, “Pam ddylwn i geisio Extender pidyn yn hytrach na pwmp pidyn neu dabledi neu ryw dechneg arall?”

Wel, y rhan fwyaf o pils pidyn Nid yw fel arfer mewn gwirionedd llunio i ddatblygu unrhyw fath o enillion parhaol mewn perthynas â dimensiwn. Yn sicr, ni fydd y rhai sy’n dweud eu bod yn cyflenwi canlyniadau rhyfeddol (os unrhyw fath o ganlyniadau i gyd). Sizegenetics Cyn ac ar ôl Lluniau – Ddim yn Ddiogel ar gyfer Gwaith (NSFW). Gall pils pidyn fod yn werthfawr iawn, ond mae’r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu llunio ar gyfer cynnydd ar unwaith (viagra math ffrâm amser) neu ar gyfer math penodol o dysfunction erectile.

Beth am hufenau, geliau, a mwy? Gallai’r rhain triniaethau cyfoes yn cynhyrchu rhywfaint o gynnydd dimensiwn tymor byr, fodd bynnag, mae’n anaml dros ben amlwg.

Efallai y byddwch hefyd gael gwybod am nifer o ymarferion gallwch roi cynnig a hyd yn oed pwysau gallech wneud defnydd o. Rwy’n argymell llywio clir o o’r technegau hyn. Gallant fod yn beryglus ac yn gallu sbarduno iawndal yn y tymor hir os ydych yn brifo ar eich pen eich hun. Maent yn hefyd yn anghysur sylweddol!

Fel ar gyfer pympiau pidyn, y rhai mewn gwirionedd yn gallu cynhyrchu cynnydd adnabyddadwy o hyd ac chwmpas. Eto i gyd mae’r enillion yn rhai dros dro ac roedd yn cynnwys rhai peryglon meddygol yn lle hynny arwyddocaol. Sizegenetics Cyn ac ar ôl Lluniau – Ddim yn Ddiogel ar gyfer Gwaith (NSFW). Mae angen i chi roi ar fand gadw trwy gydol rhyw i gadw’r gwaed ychwanegol yn eich pidyn. Ar ôl i chi ei gymryd i ffwrdd (tua hanner awr yn ddiweddarach), bydd eich dimensiwn sicr yn mynd i’r dde dynnu yn ôl unwaith eto.

Mae Extender pidyn yw’r unig gynnyrch i maes ‘na a all eich darparu gyda enillion parhaol mewn maint!

Sizegenetics Cyn ac ar ôl Lluniau - Ddim yn Ddiogel ar gyfer Gwaith (NSFW)
SizeGenetics Yw’r pidyn Extender Unig clinigol profedig

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

A yw SizeGenetics Gweithio?

Y pryder enfawr yn sicr (chwarae gair a gynlluniwyd yma) yw a oedd gan SizeGenetics y gallu i ddarparu. Gadewch i mi roi gwybod i chi yn union beth mae fy profiad unigol yn debyg!

SizeGenetics cael ei hysbysebu fel un sydd â “58-Way Ultimate System Cysur” Wel, pan fyddaf yn cymryd y lle cyntaf gadget hwn allan o’r bocs ddaeth i mewn (a gafodd ei paaged synhwyrol iawn), mae’n edrych yn unrhyw beth ond gyfforddus. Fel yr wyf wedi gwrando mewn gwirionedd i rai unigolion jôc, extenders pidyn mewn gwirionedd yn debyg offer artaith canoloesol.

Sizegenetics Cyn ac ar ôl Lluniau - Ddim yn Ddiogel ar gyfer Gwaith (NSFW)

Felly, yr wyf yn synnu pan fyddaf yn ei roi ar a hailaddasu iddo a daeth yn hynod gyfforddus. Yr wyf yn ei ddileu yn addas i mi hefyd.

Rwyf yn nodi, yr wyf yn deall y cafodd ei wneud ar gyfer dynion gyda penises bach, ond o ystyried fy mod wedi cael micropenis, yr oeddwn yn rhwyllog Byddwn yn sicr yn ogystal lleied i’w ddefnyddio.

Newidiais fel ei fod yn exerted yn syml ychydig o densiwn a gadael ar. Rwy’n prin mewn gwirionedd a welwyd yr awr pasio i ffwrdd. Weithiau Wedi anghofio fy mod yn ei ddefnyddio. Dyna oedd pa mor anymwthiol oedd hi.

Ar gyfer yr ychydig wythnosau cyntaf, dim ond ei ddefnyddio SizeGenetics gyfer ynghylch awr y dydd. Sizegenetics Cyn ac ar ôl Lluniau – Ddim yn Ddiogel ar gyfer Gwaith (NSFW). Yn raddol er i mi ddechrau ei wisgo ar gyfer y swm hirach ac yn hirach o amser; weithiau wyf yn syml yn methu cofio ei gymryd i ffwrdd. Nid yw’n mewn gwirionedd yn amlwg o dan eich dillad, fodd bynnag, yr wyf yn dal yn teimlo fwyaf cyfforddus yn ei wisgo pan oeddwn yn syml yn hongian allan yn y cartref gan fy hun.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Ni fyddaf yn bodoli. Mae angen i chi fod yn amyneddgar dros ben i gael canlyniadau gyda’r cynnyrch hwn. Nid yw hwn yn wasanaeth dros nos. Mae angen i chi yn yr un modd i fod yn hynod o ddiwyd. Nid wyf yn tybio fy mod yn osgoi un diwrnod ar gyfer y chwe mis cyfan yr wyf yn ei ddefnyddio. Doeddwn i ddim wir yn gweld llawer yn y ffordd o ddatblygu ar gyfer y ddau fis cyntaf chwaith, at y pwynt lle yr wyf yn meddwl tybed a oedd yn gweithio.

Rwy’n mewn gwirionedd yn hapus Doeddwn i ddim yn rhoi’r gorau iddi, fodd bynnag, oherwydd y ffaith bod o amgylch y marc o dri mis dechreuais weld cynnydd gwirioneddol. Ar ôl hynny, yr wyf yn additionaled llawer hyd yn oed mwy maint, a oedd yn digwydd mewn gwirionedd yn gyflym. Rwyf yn y pen draw roedd gan arafu ar ôl i mi taro y marc 6 mis. Rwyf wedi ceisio mewn gwirionedd roi ar y gadget byth ers hynny, ac eto nid wyf wedi sylwi unrhyw enillion yn fwy pwysig, felly yr wyf yn tybio fy mod wedi maxed mewn gwirionedd allan fy geneteg hun.

Gadewch imi ddweud wrthych, mae hynny’n hollol iawn gyda mi, oherwydd dyma yw’r cynnydd a fy mod yn cyflawni:

  • Dechrau Hyd: 3.5 modfedd
  • 1 mis: 4.1 modfedd
  • 2 fis: 4.4 modfedd
  • 3 mis: 4.75 modfedd
  • 4 mis: 5 modfedd
  • 5 mis: 5.25 modfedd
  • 6 mis: 5.6 modfedd

Rwyf o ddifrif Ni all ddweud wrthych pa mor wych yw hynny. Yr wyf yn caffael 2.1 modfedd, sydd i mi oedd yn ymarferol fel ddyblu maint fy pidyn! Roedd yn brofiad wallgof.

Yr wyf yn edrych i lawr yn dechrau am dri mis ac yr wyf ddim yn gallu credu beth oeddwn i’n ei weld.

Rwy’n cadw tybio fy mod yn breuddwydio neu rywbeth, ond bob bore cynnar i mi deffro pa faint mwy yn dal yno. Oeddwn i’n datgan bod y rhain yn fy dimensiynau drooping? Sefydlu, yr wyf yn ddim hyd yn oed yn fwy. Trafodwch cynnydd mewn hyder!

Nid oedd gennyf unrhyw enillion yn ran cwmpas, ond yr oedd gan fy mod yn disgwyl. Nid yw extenders pidyn yn codi cwmpas, maint yn unig. Dyna pam yr wyf yn dal yn defnyddio fy pwmp pidyn mewn rhai achosion.

Yn achos yr ydych yn cwestiynu union beth y newid trefn debyg fel yr wyf yn cyd-fynd, roedd yn wirioneddol syml a di-boen. Roedd byth pwynt lle yr wyf yn lleoli y ddyfais annymunol i roi ar. Os ydych yn adolygu sut yn union y pidyn gwaith extenders, byddwch yn darganfod bod y straen yn cynhyrchu micro-dagrau. Sizegenetics Cyn ac ar ôl Lluniau – Ddim yn Ddiogel ar gyfer Gwaith (NSFW). wasanaethau Eich trwsio corff y rhaniadau drwy ychwanegu hyd. Mae hynny’n ymddangos yn ofnadwy, delfrydol? Nid yw’n wir, o leiaf nid gyda SizeGenetics. Rwyf yn y bôn byth yn cael unrhyw fath o anghysur neu sgîl-effeithiau.

Nid oes gennych unrhyw awgrym yn union faint yr wyf yn dymuno fy mod wedi gwneud hyn oesoedd yn ôl, cyn i mi arbrofi gyda phob tabledi rhai a phympiau a golchdrwythau a geliau. Rwy’n wastraffu benthyciad llawer ar y meddyginiaethau rhywbeth dros dro hynny (mae rhai ohonynt wedi cael sgîl-effeithiau). Dim ond roedd rhaid i mi dalu am SizeGenetics unwaith, ac mae’r canlyniadau y mae’n eu darparu yn barhaol.

Sut Allwch Chi Brynu SizeGenetics?

Yr unig leoliad y gallech ddod o hyd SizeGenetics ar werth ar-lein. Heddiw, mae’r ™ System Ultimate SizeGenetics yn gosod chi yn ôl $ 398.95, ac mae’r ™ Fersiwn Gwerth SizeGenetics costio $ 199.95.

Yr hyn sy’n wych yw eich bod yn cael arian am ddim-risg yn ôl gwarant ar gyfer 180 diwrnod.

Dyna 6 mis cyfan i roi cynnig ar yr amser digon device– i weld enillion sylweddol o ran hyd. Cymerodd hanner amser hwnnw ar gyfer SizeGenetics i droi fy mywyd rhywiol o gwmpas. Gall wneud yr union un peth i chi.

Os ydych am arbed arian ar SizeGenetics, mae hyn yn hyn o bryd i brynu. Rydym yn cyflenwi cyfradd ddisgownt SizeGenetics arbennig. Defnyddio ein SizeGenetics cwpon arbennig yn cael 10% i ffwrdd. Nid yw’r cynnig hwn yn mynd i aros am hir, felly manteisio arno tra bydd yn parhau.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

FLASH SALE 20% OFF »