SizeGenetics – A Oes SizeGenetics Gweithio Mewn Gwirionedd? Penderfynwch Drosoch Eich Hun

Home » Review » sizegenetics » SizeGenetics – A Oes SizeGenetics Gweithio Mewn Gwirionedd? Penderfynwch Drosoch Eich Hun

gwella gwrywaidd – pibell breuddwyd iawn? Os ydych chi fel llawer o ddynion, y pwynt olaf yr ydych am ei wneud yw cael llawdriniaeth er mwyn gwella eich aelod. SizeGenetics – A yw’r SizeGenetics Really

gwella gwrywaidd – pibell breuddwyd iawn? Os ydych chi fel llawer o ddynion, y pwynt olaf yr ydych am ei wneud yw cael llawdriniaeth er mwyn gwella eich aelod. SizeGenetics – A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynwch drosoch eich hun. Mae’n rhywbeth y credaf y rhan fwyaf o guys wedi cymryd i ystyriaeth ar yr un pryd neu un mwy yn eu bywydau. Wedi’r cyfan, yr ydym wedi mewn gwirionedd i gyd wedi clywed y hawlio: materion maint.

SizeGenetics - A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynu drosoch eich hun

SizeGenetics yn ddyfais, nid yw triniaeth lawfeddygol, a awgrymir i gyflenwi cynnydd maint nodweddiadol o 1-2 modfedd.

Ac mae hyn yn union yr hyn sydd angen i chi i fodloni eich partner.

Fi ‘n weithredol wedi chwilio yn anodd ac yn hir (dim pun golygu) ar gyfer offer sy’n gwbl swyddogaeth, ac rwy’n anfodlon yn gyffredinol gan y canlyniadau. SizeGenetics – A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynwch drosoch eich hun. Mae’n marchnad llawn o gynnyrch ffug a defnyddwyr brwdfrydig sy’n bwriadu cael mwy o amser pidyn gyda chylchfesur mwy.

Ond SizeGenetics yn fwy na’r Extender rheolaidd sy’n gadael i chi dymuno fwy ar ôl misoedd.

A yw SizeGenetics Really Gwaith?

SizeGenetics gweithio. Cyfnod.

Yw’n cymryd peth amser, yr wyf yn cynghori ei ddefnyddio ar gyfer o leiaf 4 mis, fodd bynnag, mae’n swyddogaeth er mwyn gwella eich maint. Ar hyn o bryd, cyn i mi fynd i mewn i’r manylion sydd wedi’u gwirio feddygol i wella dimensiwn eich pidyn, yr wyf am siarad yn gyntaf am y sicrwydd a ddarparwyd gan y cyflenwr.

Pan fyddwch yn ceisio cynnyrch hwn, yr ydych yn ceisio ei rhad ac am ddim risg .

Oes, mae angen i chi wneud yr ad-daliad cyntaf ar gyfer rhoi cynnig ar y cynnyrch, eto mae gwarant ad-daliad o 100%. Yn union beth mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol?

 • Defnyddiwch y cynnyrch yn ôl y cyfarwyddyd am o leiaf bedwar mis .
 • Os nad ydych yn hoffi y cynnyrch, gallwch ei ddychwelyd am eich arian yn ôl.

Mae’r gydran gorau yw bod gennych 6 mis i ddychwelyd y cynnyrch hwn. Nid yw llawer o eitemau eraill ar y farchnad yn darparu gwarant o’r maint hwn, ac mae llawer ohonynt yn cael eu defnyddio galwadau i gwrdd â’r sicrwydd bod yn unig amhosibl i fodloni.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Felly, sut mae’n gweithio?

SizeGenetics - A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynu drosoch eich hun

Dydw i ddim yn arbenigwr, ond y cyflenwr yn gwneud tasg ryfeddol yn egluro yn union sut a pham mae hyn swyddogaethau eitem.

 1. Rydych yn mynd i fod yn rhoi ar y Extender (mwy am hyn yn fy gwerthuso). Mae hyn yn y teclyn y byddwch yn y bôn yn ymestyn ychydig ar y tro i roi tensiwn ar y pidyn.
 2. Gan fod y pidyn yn dechrau ymestyn, ychydig rhaniadau micro dechrau digwydd. Mae’r dagrau yn creu dyblygu gell i ddigwydd ar hyd y màs cyhyr.
 3. Pan fydd y heals cyhyrau, mae’n dod yn fwy ac yn gryfach. Mae mwy o waed llawer hefyd yn llifo i mewn i’r pidyn.

Mae hyn yn y wyddoniaeth y tu ôl yr eitem hon. Byddwch yn gwneud defnydd o Extender pidyn sy’n cynnig 2800 go densiwn gafael, sef y tensiwn blaenllaw yn y farchnad.

Beth mae mwy hwn tensiwn ganiatáu?

Mae’r straen cynyddol yw popeth am ganlyniadau. Bydd gennych y gallu i brofi llawer mwy ganlyniadau yn sgil yr offeryn sy’n cynnig 50% yn fwy o straen nag unrhyw gynnyrch arall ar y farchnad. A’r rhan fwyaf effeithiol?

 • Mae’n ddi-boen
 • Mae’n 100% yn ddiogel
 • Mae’r canlyniadau yn barhaol

Dim pils. Dim poen. Dim llawdriniaeth. Dim hocus-pocus.

Beth SizeGenetics gynnig yw canlyniadau pur. Yn sôn am hyn, yn caniatáu i ni gael golwg ar yn union pa unigolion eraill wedi profi uniongyrchol â’r eitem hon.

Canlyniadau SizeGenetics

SizeGenetics - A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynu drosoch eich hun

Mae’r canlyniadau yn ddim llai na drawiadol. Caniatewch i ni gael golwg ar yr hyn unigolion eraill wedi gallu profi o ran twf mewn gwirionedd:

 • 4 Mis Defnyddio : Cynnydd o 1.8 modfedd o hyd a 0.6 modfedd mewn cwmpas yn brofiadol.
 • 60 Mlynedd Hen : A hen dyn 60-mlwydd cynyddu ei hyd o ddim ond 5.3 modfedd i’r swm anhygoel o 6.6 modfedd.
 • Gwraig Yn falch : Unigolyn a ddefnyddiwyd ddyfais hon am bedwar mis, ac aeth o bach 4.4 modfedd i llawer mwy 6.5 modfedd hyd pidyn. Chwmpas y person hwn penodol hefyd cynyddu 0.7 modfedd.

Mae’r busnes rhybuddio y gallai canlyniadau yn wahanol. Mae yna hefyd bobl sy’n profi enillion bach o 0.5 “i 1” o hyd. SizeGenetics – A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynwch drosoch eich hun. Fodd bynnag, mae hyn yn dal cymryd eithaf trawiadol i ystyriaeth y gallech barhaus ddefnyddio’r teclyn a gweld hyd yn oed mwy o ddatblygu oherwydd hyn.

Yn sicr mae cyfyngiadau genetig sy’n dod i chwarae, a gallai SizeGenetics herio nature– er ei fod yn dod yn agos.

Os ydych yn cael ail-feddwl, Fi ‘n dal argymell eich bod yn edrych ar fwy cyn ac ar ôl lluniau ar wefan y cwmni i weld y canlyniadau uniongyrchol.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Fy Profiad personol gyda SizeGenetics

Gan ddechrau gyda SizeGenetics, mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod braidd yn amheus i ddechrau, ond mae’r cyn-ac-ar ôl delweddau yn hynod ragorol. SizeGenetics – A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynwch drosoch eich hun. Rwy’n cyfrifedig fy mod mewn gwirionedd wedi gwbl ddim i’w sied gyda’r sicrwydd, ac roedd ganddo lawer i gaffael yn y broses.

Y math meddygol 1 llongau dyfais ddisylw, a gellir ei ddefnyddio ar gyfer:

 • syndrom pidyn plygu
 • syndrom pidyn Micro
 • ymestyn

Felly, os oes gennych crymedd eich pidyn, bydd gennych y gallu at atgyweiria y mater hwn ac yn profi enillion sylweddol yn y broses.

Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw gosod y teclyn ar waelod eich pidyn, ac ail-addasu y teclyn fel bod eich pidyn yn cyfateb i’r offeryn. Byddwch wedyn yn araf ymestyn yr offeryn i’r lefel a ffefrir, a byddwch yn bwriadu i roi hwb hyn drwy gydol y misoedd gwahanol o ddefnydd. SizeGenetics – A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynwch drosoch eich hun. Yn raddol ac yn sicr, bydd eich pidyn yn dechrau tyfu o hyd, a bydd y ddyfais yn sicr angen addasiadau cywir oherwydd hyn.

Cadwch mewn cof, byddwch angen tensiwn parhaus a chyson ar y pidyn ar gyfer ymestyn i ddigwydd.

A, 58-ffordd system cysur yn y pen draw newydd yn cael ei gynnwys i sicrhau y gallwch brofi enillion cyflymach heb y boen bod eitemau cynnig.

Gadewch i ni edrych ar y camau cyflawn bydd angen i chi eu cymryd i ddefnyddio’r ddyfais hon:

 1. Rhowch y cylch sylfaen ar eich pidyn.
 2. Rhowch y bariau elongation.
 3. Rhowch y pen eich pidyn i mewn i’r headpiece.
 4. Tynnwch y band ben y strap cysur.

O’r fan hon, byddwch yn gwneud gwahanol addasiadau yn unol â hynny ac yn mesur y teclyn i’ch cyfranogwr. Rhaid Defnydd dechrau’n araf, gyda rhoi hwb cyson bob wythnos. Mae llawer o unigolion yn defnyddio’r offeryn ar gyfer 5+ awr y dydd, fodd bynnag yr ydych yn bwriadu i gael eich croen a cyfranogwr i arfer ag ef.

Rwy’n cynghori yn dechrau am un awr bob dydd yn y cyfleustra eich tŷ, ac yn cynyddu yn ôl yr angen hyd nes i chi gyrraedd y defnydd a argymhellir yr awr.

Mae llawer o bobl hyd yn oed yn cadw ddyfais hon o dan eu dillad, ac yn ei ddefnyddio pan fyddant yn gwneud gwaith lawnt neu eistedd o gwmpas eich cartref. Mae hyn yn awgrymu nad oes rhaid i chi straen dros fod yn anweddus os bydd rhywun yn dod, a bydd gennych y gallu i godi rhagweithiol eich pidyn yn dimensiwn heb pwysleisio dros unrhyw un arall eich gweld wrth wneud hynny.

Rwy’n hollol Nid oeddwn yn profi unrhyw fath o ganlyniadau i fyny tan ar ôl y 3ydd mis pan roedd gen i hwb o tua hanner modfedd. Byddaf yn sicrhau bod hyn yn digwydd dros amser, fodd bynnag, doeddwn i ddim yn penderfynu fy hun i fyny nes hyn o bryd.

Wedyn, dechreuais gweld canlyniadau yn gynt o lawer.

Y pedwerydd mis wnes i ddarganfod fy mod wedi ei wneud gyda thraean o fodfedd yn fwy nag oeddwn i pan ddechreuodd i mi yn gyntaf, a chan y mis 5ed, yr wyf yn mored na modfedd mwy. SizeGenetics – A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynwch drosoch eich hun. Gallwch hefyd gynnal gan ddefnyddio’r offeryn hwn i gyflawni hyd yn oed yn llawer gwell canlyniadau. Mae llawer o unigolion yn defnyddio SizeGenetics am dros Un Flwyddyn i gyrraedd eu uchafswm possibility– ‘n sylweddol yn dibynnu ar y defnyddiwr.

Doeddwn i ddim wedi bod yn un o’r rhai ffodus bod profiadol 2 enillion modfedd mewn pedwar mis, ond i ddim yn cael profiad enillion sylweddol wrth i amser fynd ymlaen.

Adolygiad SizeGenetics: Dyfarniad

SizeGenetics - A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynu drosoch eich hun

I mi, SizeGenetics yn gwneud gwyrthiau.

SizeGenetics wedi bod ar y farchnad ar gyfer bron dau Degawd, ac mae’r cwmni yn cefnogi eu cynnyrch gyda sicrwydd chwe mis. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud i gyrraedd pidyn hirach, yn fwy trwchus yw defnyddio’r teclyn hwn am syml 4 mis. SizeGenetics – A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynwch drosoch eich hun. Os nad ydych yn gweld y canlyniadau sydd gennyf (a degau o filoedd o bobl eraill wedi), dim ond yn dychwelyd i teclyn am eich arian yn ôl.

SizeGenetics yw’r ddyfais you– a dweud eich companion– gael. Mae’n gyfforddus, yn darparu arloesedd a deunyddiau gorau ar y farchnad, ac mae wedi cael ei brofi i gynyddu maint eich pidyn.

Beth mwy y gallech ofyn amdano?

Os ydych am gael pidyn mwy o faint os gwelwch yn dda iddi yn well, mae’n amser i weithredu.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Zahra Thunzira is a Jakarta-based nutritionist and gym instructor. She’s also an adventure travel, fitness, and health writer for several blogs and websites. She earned her Master degree in Public Health from University of Indonesia.

FLASH SALE 20% OFF »