SizeGenetics – A Oes SizeGenetics Gweithio Mewn Gwirionedd? Penderfynwch Drosoch Eich Hun

Home » Review » sizegenetics » SizeGenetics – A Oes SizeGenetics Gweithio Mewn Gwirionedd? Penderfynwch Drosoch Eich Hun

gwella gwrywaidd – pibell breuddwyd iawn? Os ydych chi fel llawer o ddynion, y pwynt olaf yr ydych am ei wneud yw cael llawdriniaeth er mwyn gwella eich aelod. SizeGenetics – A yw’r SizeGenetics Really

Last Updated on

gwella gwrywaidd – pibell breuddwyd iawn? Os ydych chi fel llawer o ddynion, y pwynt olaf yr ydych am ei wneud yw cael llawdriniaeth er mwyn gwella eich aelod. SizeGenetics – A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynwch drosoch eich hun. Mae’n rhywbeth y credaf y rhan fwyaf o guys wedi cymryd i ystyriaeth ar yr un pryd neu un mwy yn eu bywydau. Wedi’r cyfan, yr ydym wedi mewn gwirionedd i gyd wedi clywed y hawlio: materion maint.

SizeGenetics - A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynu drosoch eich hun

SizeGenetics yn ddyfais, nid yw triniaeth lawfeddygol, a awgrymir i gyflenwi cynnydd maint nodweddiadol o 1-2 modfedd.

Ac mae hyn yn union yr hyn sydd angen i chi i fodloni eich partner.

Fi ‘n weithredol wedi chwilio yn anodd ac yn hir (dim pun golygu) ar gyfer offer sy’n gwbl swyddogaeth, ac rwy’n anfodlon yn gyffredinol gan y canlyniadau. SizeGenetics – A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynwch drosoch eich hun. Mae’n marchnad llawn o gynnyrch ffug a defnyddwyr brwdfrydig sy’n bwriadu cael mwy o amser pidyn gyda chylchfesur mwy.

Ond SizeGenetics yn fwy na’r Extender rheolaidd sy’n gadael i chi dymuno fwy ar ôl misoedd.

A yw SizeGenetics Really Gwaith?

SizeGenetics gweithio. Cyfnod.

Yw’n cymryd peth amser, yr wyf yn cynghori ei ddefnyddio ar gyfer o leiaf 4 mis, fodd bynnag, mae’n swyddogaeth er mwyn gwella eich maint. Ar hyn o bryd, cyn i mi fynd i mewn i’r manylion sydd wedi’u gwirio feddygol i wella dimensiwn eich pidyn, yr wyf am siarad yn gyntaf am y sicrwydd a ddarparwyd gan y cyflenwr.

Pan fyddwch yn ceisio cynnyrch hwn, yr ydych yn ceisio ei rhad ac am ddim risg .

Oes, mae angen i chi wneud yr ad-daliad cyntaf ar gyfer rhoi cynnig ar y cynnyrch, eto mae gwarant ad-daliad o 100%. Yn union beth mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol?

 • Defnyddiwch y cynnyrch yn ôl y cyfarwyddyd am o leiaf bedwar mis .
 • Os nad ydych yn hoffi y cynnyrch, gallwch ei ddychwelyd am eich arian yn ôl.

Mae’r gydran gorau yw bod gennych 6 mis i ddychwelyd y cynnyrch hwn. Nid yw llawer o eitemau eraill ar y farchnad yn darparu gwarant o’r maint hwn, ac mae llawer ohonynt yn cael eu defnyddio galwadau i gwrdd â’r sicrwydd bod yn unig amhosibl i fodloni.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Felly, sut mae’n gweithio?

SizeGenetics - A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynu drosoch eich hun

Dydw i ddim yn arbenigwr, ond y cyflenwr yn gwneud tasg ryfeddol yn egluro yn union sut a pham mae hyn swyddogaethau eitem.

 1. Rydych yn mynd i fod yn rhoi ar y Extender (mwy am hyn yn fy gwerthuso). Mae hyn yn y teclyn y byddwch yn y bôn yn ymestyn ychydig ar y tro i roi tensiwn ar y pidyn.
 2. Gan fod y pidyn yn dechrau ymestyn, ychydig rhaniadau micro dechrau digwydd. Mae’r dagrau yn creu dyblygu gell i ddigwydd ar hyd y màs cyhyr.
 3. Pan fydd y heals cyhyrau, mae’n dod yn fwy ac yn gryfach. Mae mwy o waed llawer hefyd yn llifo i mewn i’r pidyn.

Mae hyn yn y wyddoniaeth y tu ôl yr eitem hon. Byddwch yn gwneud defnydd o Extender pidyn sy’n cynnig 2800 go densiwn gafael, sef y tensiwn blaenllaw yn y farchnad.

Beth mae mwy hwn tensiwn ganiatáu?

Mae’r straen cynyddol yw popeth am ganlyniadau. Bydd gennych y gallu i brofi llawer mwy ganlyniadau yn sgil yr offeryn sy’n cynnig 50% yn fwy o straen nag unrhyw gynnyrch arall ar y farchnad. A’r rhan fwyaf effeithiol?

 • Mae’n ddi-boen
 • Mae’n 100% yn ddiogel
 • Mae’r canlyniadau yn barhaol

Dim pils. Dim poen. Dim llawdriniaeth. Dim hocus-pocus.

Beth SizeGenetics gynnig yw canlyniadau pur. Yn sôn am hyn, yn caniatáu i ni gael golwg ar yn union pa unigolion eraill wedi profi uniongyrchol â’r eitem hon.

Canlyniadau SizeGenetics

SizeGenetics - A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynu drosoch eich hun

Mae’r canlyniadau yn ddim llai na drawiadol. Caniatewch i ni gael golwg ar yr hyn unigolion eraill wedi gallu profi o ran twf mewn gwirionedd:

 • 4 Mis Defnyddio : Cynnydd o 1.8 modfedd o hyd a 0.6 modfedd mewn cwmpas yn brofiadol.
 • 60 Mlynedd Hen : A hen dyn 60-mlwydd cynyddu ei hyd o ddim ond 5.3 modfedd i’r swm anhygoel o 6.6 modfedd.
 • Gwraig Yn falch : Unigolyn a ddefnyddiwyd ddyfais hon am bedwar mis, ac aeth o bach 4.4 modfedd i llawer mwy 6.5 modfedd hyd pidyn. Chwmpas y person hwn penodol hefyd cynyddu 0.7 modfedd.

Mae’r busnes rhybuddio y gallai canlyniadau yn wahanol. Mae yna hefyd bobl sy’n profi enillion bach o 0.5 “i 1” o hyd. SizeGenetics – A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynwch drosoch eich hun. Fodd bynnag, mae hyn yn dal cymryd eithaf trawiadol i ystyriaeth y gallech barhaus ddefnyddio’r teclyn a gweld hyd yn oed mwy o ddatblygu oherwydd hyn.

Yn sicr mae cyfyngiadau genetig sy’n dod i chwarae, a gallai SizeGenetics herio nature– er ei fod yn dod yn agos.

Os ydych yn cael ail-feddwl, Fi ‘n dal argymell eich bod yn edrych ar fwy cyn ac ar ôl lluniau ar wefan y cwmni i weld y canlyniadau uniongyrchol.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Fy Profiad personol gyda SizeGenetics

Gan ddechrau gyda SizeGenetics, mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod braidd yn amheus i ddechrau, ond mae’r cyn-ac-ar ôl delweddau yn hynod ragorol. SizeGenetics – A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynwch drosoch eich hun. Rwy’n cyfrifedig fy mod mewn gwirionedd wedi gwbl ddim i’w sied gyda’r sicrwydd, ac roedd ganddo lawer i gaffael yn y broses.

Y math meddygol 1 llongau dyfais ddisylw, a gellir ei ddefnyddio ar gyfer:

 • syndrom pidyn plygu
 • syndrom pidyn Micro
 • ymestyn

Felly, os oes gennych crymedd eich pidyn, bydd gennych y gallu at atgyweiria y mater hwn ac yn profi enillion sylweddol yn y broses.

Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw gosod y teclyn ar waelod eich pidyn, ac ail-addasu y teclyn fel bod eich pidyn yn cyfateb i’r offeryn. Byddwch wedyn yn araf ymestyn yr offeryn i’r lefel a ffefrir, a byddwch yn bwriadu i roi hwb hyn drwy gydol y misoedd gwahanol o ddefnydd. SizeGenetics – A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynwch drosoch eich hun. Yn raddol ac yn sicr, bydd eich pidyn yn dechrau tyfu o hyd, a bydd y ddyfais yn sicr angen addasiadau cywir oherwydd hyn.

Cadwch mewn cof, byddwch angen tensiwn parhaus a chyson ar y pidyn ar gyfer ymestyn i ddigwydd.

A, 58-ffordd system cysur yn y pen draw newydd yn cael ei gynnwys i sicrhau y gallwch brofi enillion cyflymach heb y boen bod eitemau cynnig.

Gadewch i ni edrych ar y camau cyflawn bydd angen i chi eu cymryd i ddefnyddio’r ddyfais hon:

 1. Rhowch y cylch sylfaen ar eich pidyn.
 2. Rhowch y bariau elongation.
 3. Rhowch y pen eich pidyn i mewn i’r headpiece.
 4. Tynnwch y band ben y strap cysur.

O’r fan hon, byddwch yn gwneud gwahanol addasiadau yn unol â hynny ac yn mesur y teclyn i’ch cyfranogwr. Rhaid Defnydd dechrau’n araf, gyda rhoi hwb cyson bob wythnos. Mae llawer o unigolion yn defnyddio’r offeryn ar gyfer 5+ awr y dydd, fodd bynnag yr ydych yn bwriadu i gael eich croen a cyfranogwr i arfer ag ef.

Rwy’n cynghori yn dechrau am un awr bob dydd yn y cyfleustra eich tŷ, ac yn cynyddu yn ôl yr angen hyd nes i chi gyrraedd y defnydd a argymhellir yr awr.

Mae llawer o bobl hyd yn oed yn cadw ddyfais hon o dan eu dillad, ac yn ei ddefnyddio pan fyddant yn gwneud gwaith lawnt neu eistedd o gwmpas eich cartref. Mae hyn yn awgrymu nad oes rhaid i chi straen dros fod yn anweddus os bydd rhywun yn dod, a bydd gennych y gallu i godi rhagweithiol eich pidyn yn dimensiwn heb pwysleisio dros unrhyw un arall eich gweld wrth wneud hynny.

Rwy’n hollol Nid oeddwn yn profi unrhyw fath o ganlyniadau i fyny tan ar ôl y 3ydd mis pan roedd gen i hwb o tua hanner modfedd. Byddaf yn sicrhau bod hyn yn digwydd dros amser, fodd bynnag, doeddwn i ddim yn penderfynu fy hun i fyny nes hyn o bryd.

Wedyn, dechreuais gweld canlyniadau yn gynt o lawer.

Y pedwerydd mis wnes i ddarganfod fy mod wedi ei wneud gyda thraean o fodfedd yn fwy nag oeddwn i pan ddechreuodd i mi yn gyntaf, a chan y mis 5ed, yr wyf yn mored na modfedd mwy. SizeGenetics – A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynwch drosoch eich hun. Gallwch hefyd gynnal gan ddefnyddio’r offeryn hwn i gyflawni hyd yn oed yn llawer gwell canlyniadau. Mae llawer o unigolion yn defnyddio SizeGenetics am dros Un Flwyddyn i gyrraedd eu uchafswm possibility– ‘n sylweddol yn dibynnu ar y defnyddiwr.

Doeddwn i ddim wedi bod yn un o’r rhai ffodus bod profiadol 2 enillion modfedd mewn pedwar mis, ond i ddim yn cael profiad enillion sylweddol wrth i amser fynd ymlaen.

Adolygiad SizeGenetics: Dyfarniad

SizeGenetics - A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynu drosoch eich hun

I mi, SizeGenetics yn gwneud gwyrthiau.

SizeGenetics wedi bod ar y farchnad ar gyfer bron dau Degawd, ac mae’r cwmni yn cefnogi eu cynnyrch gyda sicrwydd chwe mis. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud i gyrraedd pidyn hirach, yn fwy trwchus yw defnyddio’r teclyn hwn am syml 4 mis. SizeGenetics – A oes SizeGenetics Really Gwaith? Penderfynwch drosoch eich hun. Os nad ydych yn gweld y canlyniadau sydd gennyf (a degau o filoedd o bobl eraill wedi), dim ond yn dychwelyd i teclyn am eich arian yn ôl.

SizeGenetics yw’r ddyfais you– a dweud eich companion– gael. Mae’n gyfforddus, yn darparu arloesedd a deunyddiau gorau ar y farchnad, ac mae wedi cael ei brofi i gynyddu maint eich pidyn.

Beth mwy y gallech ofyn amdano?

Os ydych am gael pidyn mwy o faint os gwelwch yn dda iddi yn well, mae’n amser i weithredu.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

FLASH SALE 20% OFF »