[REAL] SizeGenetics Pidyn Extender Cyn Ac Ar ôl Tystebau!

Home » Review » sizegenetics » [REAL] SizeGenetics Pidyn Extender Cyn Ac Ar ôl Tystebau!

“Nid yw Maint ots.” Dyna’n union beth mae llawer o fenywod yn ei ddweud. Ond os ydych yn ddyn sydd ddim wir yn mesur hyd yn yr adran dimensiwn, eich bod yn gwybod nad yw hynny’n wir yn wir

Last Updated on

“Nid yw Maint ots.” Dyna’n union beth mae llawer o fenywod yn ei ddweud. Ond os ydych yn ddyn sydd ddim wir yn mesur hyd yn yr adran dimensiwn, eich bod yn gwybod nad yw hynny’n wir yn wir.  Maint yn fater. 

Gallech fesur yn syml faint nid ei fod yn bwysig yn unig mewn perthynas â modfeddi nad oes gennych, ac eto yn nhermau cyfleoedd siomedig neu’n colli gysylltiedig â rhyw.

Diolch i’r rhyngrwyd, erbyn hyn mae nifer o ddewisiadau ar gael i ddynion sy’n ceisio dod o hyd i ffordd o wella maint y pidyn. [REAL] SizeGenetics pidyn Extender cyn ac ar ôl Tystebau !. Ond peidiwch unrhyw un o’r dulliau hyn mewn gwirionedd yn gweithredu?

A dweud y gwir, fe allech chi fod yn synnu. Mae o leiaf un eitem o gwmpas sydd wir yn gallu gwneud cynnydd dramatig a di-droi’n mewn dimensiwn pidyn, ac fe’i gelwir SizeGenetics.

[REAL] SizeGenetics pidyn Extender cyn ac ar ôl Tystebau!

My Story | Adolygiad SizeGenetics Real

Yr wyf yn mynd i roi gwybod i chi am SizeGenetics mewn syml o bryd. Ond yn gyntaf Hoffwn eich hysbysu fy stori chi. Gan eich bod yn darllen fy SizeGenetics gwerthuso, yr wyf yn meddwl y gallai fod gennych y gallu i gysylltu.

Cefais fy ngeni â micropenis. Mae hon yn broblem lle y pidyn eiddof fi anarferol o tiny– yn llai na 3 modfedd ar gyfer llawer o fy mywyd. Dydw i ddim yn cymryd yn ganiataol rhaid i mi roi gwybod i chi pa mor bychanol oedd hyn i mi. [REAL] SizeGenetics pidyn Extender cyn ac ar ôl Tystebau !. Yr wyf yn cofio yn ystod oedran aeddfedrwydd roeddwn yn teimlo mor annymunol, eto yr wyf yn cynnal gredu y byddai pwyntiau rywsut yn troi o gwmpas i mi, ei fod yn rhywbeth byddwn yn sicr yn unig tyfu’n rhy fawr. Eto yr wyf byth erioed.
Ceisiais mynd allan gyda merched. I fod yn onest, mae llawer ohonyn nhw mewn gwirionedd nid oedd yn wir yn ymddangos i ofal pob bod llawer pan welsant union sut lleied oeddwn i. Eto i gyd mae’r mecaneg auto o mewn gwirionedd yn cael rhyw oedd anghysur dilys. Ni allwn ond mewn gwirionedd ei gael i weithio mewn lleoliadau penodol, ac yn syml yn cymryd yr holl hwyl allan ohono. Roedd Rhyw bob amser yn rhwystredig, ac yn raddol raddol Fi jyst rhoi i fyny. Erbyn 30 oed yn unig yr wyf wedi cael rhyw gyda chwpl o fenywod erioed o’r blaen, a doeddwn i ddim yn gweld unrhyw fath o bosibilrwydd y byddwn yn ceisio unwaith eto yn y dyfodol. Rwyf yn gyffredinol ymddiswyddo fy hun at amser bywyd o ymatal eu gorfodi. Fy hunanhyder Eisoes ei danio i Heck.

Yr wyf yn archwilio llawer o wahanol bosibiliadau. Ceisiais yr holl pils a’r hufen ofer. Ar un ffactor Rwyf hefyd tybiedig ynghylch ystyried llawdriniaeth! Mae fy meddyg yn siarad fi allan ohono ac awgrymodd pwmp pidyn yn lle hynny. Yr wyf yn gwneud defnydd o hynny ac yr oedd cymorth, ond yr wyf yn ddymunol ateb parhaol. Ac yna yr wyf yn dod o hyd i wybodaeth am SizeGenetics.

Rwy’n bewared ynghylch buddsoddi arian ar arall eto “ateb” a allai fod yn ddim byd ond dreth ar fy nghyfrif gwirio. Fodd bynnag, yr wyf yn gwneud penderfyniad y byddwn yn sicr yn ceisio set hon pwynt olaf. [REAL] SizeGenetics pidyn Extender cyn ac ar ôl Tystebau !. Serch hynny, yr wyf yn awyddus i wario arian ar driniaeth lawfeddygol. Byddai SizeGenetics yn llawer rhatach na hynny, ac mae llawer iawn llai bygythiol hefyd. Gofynnais fy doc yr hyn y mae’n ei ystyried fy cysyniad, ac efe a dywedodd i fynd i gyd allan cyn belled gan fy mod yn cymryd gofal ac yn defnyddio’r Extender briodol.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Beth yw SizeGenetics?

[REAL] SizeGenetics pidyn Extender cyn ac ar ôl Tystebau!

Mynd i ffwrdd o fy mhrofiad unigol yn ogystal â rhai o’r SizeGenetics gwerthuso wyf wedi gwirio allan, gallai fod yn y Extender pidyn gorau ar y farchnad heddiw. Os nad oes gennych syniad llawer ynghylch extenders pidyn, gallech fod yn holi beth yn union y mae hyn yn ei olygu.

Mae’n syml. SizeGenetics yn ddyfais yr ydych yn ei wisgo am ynglyn awr (neu niferus, os ydych eisiau) bob dydd dros gyfnod o fisoedd. SizeGenetics rhoi mewn straen ysgafn ar eich pidyn, yn raddol ymestyn ei dimensiwn dros gyfnod o amser.

Pam Ewch Gyda pidyn Extender?

Efallai eich bod yn holi, “Pam ddylwn i geisio Extender pidyn yn lle pwmp pidyn neu dabledi neu ychydig o ddull arall?”

Wel, y rhan fwyaf o pils pidyn nad ydynt fel arfer yn cael eu creu mewn gwirionedd i gynhyrchu unrhyw fath o enillion anghildroadwy o ran maint. Ni fydd y rhai sy’n dweud eu bod yn rhoi canlyniadau rhyfeddol (os unrhyw fath o ganlyniadau o gwbl). [REAL] SizeGenetics pidyn Extender cyn ac ar ôl Tystebau !. Gall tabledi pidyn fod yn wirioneddol ‘n hylaw, ac eto mae’r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu creu ar gyfer hwb ar unwaith (viagra hyd caredig) neu ar gyfer math penodol o dysfunction erectile.

Beth am hufenau, geliau, ac yn y blaen? Gallai’r rhain therapïau cyfoes cynhyrchu rhywfaint o hwb fyrhoedlog maint, ond mae’n bron byth yn gweld mewn gwirionedd.

Efallai y byddwch hefyd yn clywed am wahanol ymarferion gallech roi cynnig arnynt a hyd yn oed pwysau gallwch ddefnyddio. Yr wyf yn awgrymu cadw i ffwrdd oddi wrth y technegau hyn. Gallant fod yn niweidiol ac yn gallu sbarduno iawndal anghildroadwy os byddwch yn anafu ar eich pen eich hun. Maent yn hefyd yn anghysur mawr!

Fel ar gyfer pympiau pidyn, y rhai mewn gwirionedd yn gallai gynhyrchu hwb amlwg o ran hyd a chwmpas. Ond mae’r enillion yn rhai dros dro ac yn cynnwys rhai peryglon meddygol yn hytrach difrifol. [REAL] SizeGenetics pidyn Extender cyn ac ar ôl Tystebau !. Mae angen i chi ddefnyddio band cynnal drwy gydol rhyw i gynnal y gwaed ychwanegol yn eich pidyn. Ar ôl i chi ei gymryd i ffwrdd (tua hanner awr yn ddiweddarach), bydd eich maint ewch i’r dde yn ôl i lawr unwaith eto.

Mae Extender pidyn yw’r unig gynnyrch i maes ‘na a all eich darparu gyda enillion parhaol mewn maint!

[REAL] SizeGenetics pidyn Extender cyn ac ar ôl Tystebau!
SizeGenetics Yw’r pidyn Extender Unig clinigol profedig

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

A yw SizeGenetics Gweithio?

Mae’r ymchwiliad mawr yn sicr (pun fwriadwyd) yw a oedd gan SizeGenetics y gallu i gyflawni. Gadewch i mi roi gwybod i chi beth yn union fy mhrofiad unigol yn debyg!

SizeGenetics cael ei hysbysebu fel un sydd â “58-Way Ultimate System Cysur” Wel, pan gymerais y tro cyntaf ddyfais hon allan o becyn y gellir ei gweld yn (a gafodd ei paaged hynod anamlwg), mae’n edrych yn unrhyw beth bynnag gyfforddus. Fel yr wyf i wedi clywed rhai pobl jôc, extenders pidyn wir yn edrych fel oesoedd canol cam-drin dyfeisiadau.

[REAL] SizeGenetics pidyn Extender cyn ac ar ôl Tystebau!

Felly, yr wyf yn llawn edmygedd pan fyddaf yn ei roi ar ac addasu ar ei ac mae’n troi allan i fod yn gyfforddus iawn. Roeddwn yn lleddfu yn addas i mi hefyd.

Rwyf yn nodi, yr wyf yn gwybod ei fod yn ei greu ar gyfer unigolion sydd â penises bach, fodd bynnag, gan fy mod wedi cael micropenis, yr oeddwn yn rhwyllog byddwn i’n fach ei ddefnyddio hefyd.

Rwy’n haddasu fel ei fod yn exerted yn syml ychydig o densiwn a gadael ar. Rwy’n mewn gwirionedd prin darganfod pasio awr. Weithiau Wedi anghofio fy mod yn ei wisgo. Dyna oedd pa mor anymwthiol oedd hi.

Ar gyfer yr ychydig cyntaf o wythnosau, Fi jyst gwisgo SizeGenetics am tua awr y dydd. [REAL] SizeGenetics pidyn Extender cyn ac ar ôl Tystebau !. Yn araf er fy mod yn dechrau ei wisgo ar gyfer y swm hirach ac yn hirach o amser; yn aml wyf yn syml anghofio i gymryd i ffwrdd. Nid yw’n wir yn amlwg o dan eich dillad, ond yr wyf yn dal yn teimlo fwyaf cyfforddus yn ei wisgo pan oeddwn yn syml yn hongian allan yn y cartref gan fy hun.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Ni fyddaf yn dweud celwydd. Mae’n rhaid i chi fod yn amyneddgar iawn i gael canlyniadau gyda’r cynnyrch hwn. Nid yw hyn yn ateb dros nos. rhaid i chi hefyd fod yn hynod drylwyr. Dwi ddim yn meddwl fy mod hepgor ddiwrnod unig ar gyfer y 6 mis cyfan yr wyf yn ei ddefnyddio ef. Doeddwn i ddim mewn gwirionedd yn gweld llawer yn y ffordd o gynnydd ar gyfer y 2 fis cyntaf iawn chwaith, at y pwynt lle gofynnais eich hun os oedd yn gweithio.

Rwy’n falch nad oeddwn yn rhoi’r gorau iddi, fodd bynnag, oherwydd amgylch y marc 3 mis dechreuais weld cynnydd go iawn. Ar ôl hynny, yr wyf yn ei llwytho ar hyd llawer mwy, a digwyddodd yn hynod o gyflym. Rwyf yn y pen draw roedd diffyg twf ar ôl i mi gyrraedd y marc 6 mis. Rwyf wedi ceisio rhoi ar y ddyfais byth ers hynny, ond nid wyf wedi sylwi ar enillion anymore mawr, felly yr wyf yn tybio fy mod wedi maxed allan fy geneteg hun.

Gadewch imi ddweud wrthych, mae hynny’n hollol iawn gyda mi, oherwydd dyma yw’r cynnydd a fy mod yn cyflawni:

  • Dechrau Hyd: 3.5 modfedd
  • 1 mis: 4.1 modfedd
  • 2 fis: 4.4 modfedd
  • 3 mis: 4.75 modfedd
  • 4 mis: 5 modfedd
  • 5 mis: 5.25 modfedd
  • 6 mis: 5.6 modfedd

Rwyf o ddifrif Ni all ddweud wrthych yn union pa mor rhyfeddol yw hynny. Yr wyf yn cael 2.1 modfedd, sydd i mi oedd yn ymarferol fel dyblu dimensiwn fy pidyn! Roedd yn brofiad crazy.

Yr wyf yn edrych i lawr yn dechrau am dri mis ac yr wyf ddim yn gallu credu beth oeddwn i’n ei weld.

Rwy’n cadw credu fy mod yn breuddwydio neu rywbeth, ac eto bob bore cynnar ddeffrais pa hyd ychwanegol yn dal yno. Oeddwn i’n datgan bod y rhain yn fy dimensiynau flaccid? Rhoi i fyny, yr wyf yn ddim hyd yn oed yn fwy. Siaradwch am gynnydd yn gyfrinachol!

Doeddwn i ddim yn cael unrhyw fath o enillion o ran cwmpas, ond yr oedd gan fy mod yn disgwyl. Nid yw extenders pidyn yn cynyddu cwmpas, yn syml hyd. Dyna pam yr wyf yn dal i ddefnyddio fy pwmp pidyn yn achlysurol.

Yn achos yr ydych yn meddwl beth mae’r broses addasu yn debyg fel yr wyf yn cyd-fynd, yr oedd mewn gwirionedd yn hawdd a di-boen. Roedd byth yn ffactor yn yr wyf yn lleoli y ddyfais annymunol i roi ar. Os ydych yn edrych ar pa mor pidyn swyddogaeth extenders, byddwch yn cael gwybod bod y tensiwn yn creu micro-dagrau. [REAL] SizeGenetics pidyn Extender cyn ac ar ôl Tystebau !. Mae eich corff ffitiadau y dagrau drwy gynnwys hyd. Mae hynny’n ymddangos yn ofnadwy, gorau? Nid yw’n wir, o leiaf nid gyda SizeGenetics. Fi ‘n weithredol byth erioed wedi cael unrhyw boen neu sgîl-effeithiau.

Nid oes gennych unrhyw syniad beth yw’r gost? Yr wyf yn dymuno oeddwn wedi gwneud mewn gwirionedd hwn oesoedd yn ôl, cyn i mi rhoi cynnig ar bob tabledi y rhai a phympiau a golchdrwythau a geliau. Mi wastraffu arian llawer ar rhwymedïau rhywbeth dros dro hynny (mae ychydig ohonynt oedd sgîl-effeithiau). Dim ond roedd rhaid i mi dalu am SizeGenetics unwaith, ac mae’r canlyniadau y mae’n eu darparu yn barhaol.

Sut Allwch Chi Brynu SizeGenetics?

Yr unig faes y gallech ddod o hyd SizeGenetics eu cynnig ar werth ar-lein. Ar hyn o bryd, mae’r ™ System Ultimate SizeGenetics costau $ 398.95, ac mae’r fersiwn SizeGenetics ™ Worth costio $ 199.95.

Yr hyn sy’n wych yw eich bod yn cael arian am ddim-risg yn ôl gwarant ar gyfer 180 diwrnod.

Dyna 6 mis cyfan i roi cynnig ar y mwy na digon o amser device– i weld cynnydd sylweddol o ran maint. Cymerodd hanner amser hwnnw ar gyfer SizeGenetics i drawsnewid fy mywyd rhywiol o gwmpas. Gall wneud yr union un peth i chi.

Os ydych am arbed arian ar SizeGenetics, dyma’r amser i brynu. Rydym yn cynnig disgownt SizeGenetics arbennig. Defnyddio ein SizeGenetics cwpon arbennig yn cael 10% i ffwrdd. Nid yw hyn yn ymdrin yn wir yn mynd i aros am hir, felly gwnewch y mwyaf ohono tra bydd yn parhau.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

FLASH SALE 20% OFF »