Canlyniadau Sizegenetics Ar ôl 3 MIS – Adolygiad Sizegenetics Cyn Ac Ar ôl

Home » Review » sizegenetics » Canlyniadau Sizegenetics Ar ôl 3 MIS – Adolygiad Sizegenetics Cyn Ac Ar ôl

Rwyf wedi bod yn defnyddio mewn gwirionedd sizegenetics am dros flwyddyn ar hyn o bryd, ac oherwydd yn y broses llawer o ddynion wedi gwneud sylwadau mewn gwirionedd yn gofyn rhai ymholiadau mewn gwirionedd doeth (y rhan fwyaf ohonynt yn glyfar

Last Updated on

Canlyniadau Sizegenetics Ar ôl 3 MIS - Adolygiad Sizegenetics cyn ac ar ôl

Rwyf wedi mewn gwirionedd bod yn defnyddio sizegenetics am dros flwyddyn ar hyn o bryd, ac oherwydd yn y broses llawer o ddynion wedi gwneud sylwadau mewn gwirionedd yn gofyn rhai ymholiadau mewn gwirionedd doeth (y rhan fwyaf ohonynt yn glyfar, beth bynnag), ac mewn gwirionedd tra bod hyn wedi’i wneud fy nhudalen adolygu eithriadol o fawr mwy handy– ei nid llawer o ddefnydd i unrhyw un os yw ei nid yn gyflym gael. Sizegenetics Canlyniadau Ar ôl 3 MIS – Adolygiad Sizegenetics cyn ac ar ôl.

Manteision Defnyddio SizeGenetics Tymor Hir

Mae’r rhain yn honiadau swyddogol a wnaed gan y cwmni. Eu rhoi fel rhestr i ddangos y buddion wyf yn bersonol yn brofiadol vs hyn yr oeddwn yn gwybod y byddwn yn profi. Awn ni;

  • Cywir penile camedd
  • Tyfu 1-3 modfedd o hyd
  • cynyddu Cengl
  • Gwella Hunan-Hyder
  • Extender am ddim ar gyfer Cyn & ôl Lluniau

Pam Es i gyda SizeGenetics

Canlyniadau Sizegenetics Ar ôl 3 MIS - Adolygiad Sizegenetics cyn ac ar ôl

Dewisais SizeGenetics oherwydd y ffaith ei fod yn un o’r rhai mwyaf  dyfeisiau ehangu pidyn ymddiried ynddo  ar y farchnad. Sizegenetics Canlyniadau Ar ôl 3 MIS – Adolygiad Sizegenetics cyn ac ar ôl. Maent wedi aros mewn gwirionedd mewn busnes am 16 mlynedd, ac yn ystod yr amser y maent wedi cael eu hargymell gan feddygon clinigol, llawfeddygon cosmetig, ac ennill eu lle fel  ardystiedig CE-Type 1 Meddygol pidyn Ehangu Dyfais .

Mae hynny’n bwysig nodi, gan fod  ychydig o frandiau Extender pidyn eraill yn cael eu hardystio yn feddygol . I’r rhai nad ydynt yn sicr, yn ardystio offeryn clinigol yn cael ei ddarparu ar gyfer dyfeisiau penodol sydd wedi cael eu  cymeradwyo i’w defnyddio mewn therap corfforol y, llawfeddygaeth, a thriniaeth mewn gweithdrefnau meddygol penodol. Mae calon artiffisial yn yr un modd yn cael ei nodi fel teclyn meddygol. (CE yn 3ydd parti, sefydliad annibynnol Ymroddedig i ganfod dyfeisiau meddygol o safon.)

Ar ôl fy chwe mis cyntaf o ddefnydd …

SizeGenetics yw’r buddsoddiad ariannol gorau wneuthum yn fy hun mewn blynyddoedd. Mae’n gweithredu, gallwn i guddio o dan fy nillad, ac mae’n ffordd fwy cyfforddus (ac gwisgadwy) na’r ddwy extenders generig brynais oddi ar ebay. Ar ôl ei ddefnyddio am un mis gwelais hwb bach o 1cm. Ar dri mis roeddwn yn 2.2 centimetr hirach sydd yn ymarferol yn modfedd llawn mwy o gymharu â yn y gorffennol. Rwy’n mynd i saith mis ar hyn o bryd, ac yr wyf yn syml dros 4cm mewn twf, ynghylch 1.1 modfedd mwy.

Dydw i ddim yn ei ddefnyddio ar benwythnosau ers i mi yn byw gyda fy gariad, ac eto neu fel arall yr wyf yn ei gynnal a’i gadw ar 8 awr bob dydd. Mae’n gyfforddus iawn yn gyffredinol. Sizegenetics Canlyniadau Ar ôl 3 MIS – Adolygiad Sizegenetics cyn ac ar ôl. Mae ei ddull diogel i ehangu hyd eich pidyn. Ar gyfer chwmpas ei nid y pwynt gorau o gwmpas, fy cwmpas yn unig hwb ar ôl gwneud workouts. Neu arall ei arf gwerthfawr i wella fy hyder a’r gallu mynd yn ddwfn yn fy nghariad wedi bod.

Canlyniadau SizeGenetics / Cyn & ôl Lluniau

Canlyniadau Sizegenetics Ar ôl 3 MIS - Adolygiad Sizegenetics cyn ac ar ôl

gallwch wylio hyd yn oed mwy yn deillio o unigolion go iawn ar y dudalen cyn ac ar ôl, wedi ymrwymo yn unig i ganlyniadau SizeGenetics. Mae’r set hon er hynny yw fy personol cyn ac ar ôl lluniau o osod ar sizegenetics am 6 mis. Mae fy canlyniadau yn un fodfedd llawn yn natblygiad hyd! Yr wyf yn dal yn gwisgo y Extender, ac yn sicr yn barhaus cyhoeddi diweddariadau wrth i mi gael hyd ychwanegol. Gwelais fy cyntaf 0.25 o ran maint ar ôl y marc 3 mis. Daeth y gweddill yn gymharol raddol.

Cysur Lefel & Traction

Canlyniadau Sizegenetics Ar ôl 3 MIS - Adolygiad Sizegenetics cyn ac ar ôl

SizeGenetics defnyddio MDA Technoleg gyfuno â eu system cyfleustra 16-ffordd trademarked. Ar gyfer rhywun sydd wedi gwirionedd byth yn ei ddefnyddio Extender pidyn yn y gorffennol, ei mynd i deimlo ychydig yn lletchwith yn y dechrau, ac cant hwn yn cael ei osgoi yn wirioneddol, ond gan ddefnyddio padiau, a harnais deuol yn bendant yn ei gwneud yn llawer mwy cyfforddus. Sizegenetics Canlyniadau Ar ôl 3 MIS – Adolygiad Sizegenetics cyn ac ar ôl. Mae’r gwahaniaeth yma yw y gallu i ddefnyddio naill ai’r tiwb rwber, neu y strap silicon ehangach mewn cymysgedd â padin a rhwyllen. Mae hyn yn cynnal eich pidyn cynnes, cyfforddus, heb wasgu ac anghysur, a’u hymestyn yn bwysicaf oll.

Problem gyffredin gyda extenders pidyn yw “lithriad” .Thats pan fyddwch yn ei roi ar y ddyfais, ac oherwydd y traction gyfuno gyda’ch pidyn hymestyn, mae’r pennaeth yn llithro allan oddi wrth y crocbren. Yn hytrach SizeGenetics yn cynnig y dewis amgen i wneud defnydd o’r strap ehangach NEU dull crocbren, sy’n caniatáu i chi ddewis y ffordd orau i gael gwared ar llithriad i chi. Dyw hi ddim yn well, ond mae ei llawer gwell na dewisiadau mwy fforddiadwy.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Pecynnu a Extender Ansawdd

Canlyniadau Sizegenetics Ar ôl 3 MIS - Adolygiad Sizegenetics cyn ac ar ôl

Mae’r deunydd pacio a Extender yn ymgynnull yn berffaith. Os Apple aros yn y sefydliad gwella pidyn byddai’r pecynnu cynnyrch yn edrych yr un fath. Mae’n dod mewn achos lledr gyda beth bynnag y cling lapio, pob glanweithiol iawn. Beth bynnag yn cyfateb i’r dalfan ewyn hun ar gyfer di-risg gynnal, pan fydd y sefyllfa ar gau gallech ddiogelu iddo i aros allan ysbïo llygaid.

Rwy’n cymryd yn ganiataol y clo a dirgel yn cyffwrdd mawr, mae llawer o bobl sydd fwyaf tebygol o wont gwneud yn ofynnol iddo, ond mae hyn yn rhywbeth yr ydych yn prynu i chi eich hun, er mwyn rhoi hwb ar eich pen eich hun ac ers ei personol, gan gynnwys y gallu i gloi i fyny yn gysyniad braidd mawr . Sizegenetics Canlyniadau Ar ôl 3 MIS – Adolygiad Sizegenetics cyn ac ar ôl. Mae enghraifft yn teithio yn yr un modd nid included– yn ei ddefnyddio gyda synhwyrydd dur rhag ydych am i ddisgrifio pam fod eich crotch yn gosod oddi ar systemau larwm.

penile sythu

SizeGenetics yn pidyn dibynadwy sythu ddyfais yn ogystal, ac mae wedi mewn gwirionedd yn cael ei awgrymu gan feddygon ar gyfer Salwch Peyronie am flynyddoedd lawer. pidyn plygu, neu crwm gorddatgan i’r chwith neu i’r dde, gellir ei gywiro mewn ychydig fisoedd. Mae gwisgo hon i hyd yn oed allan cromliniau neu onglau yn sicr ar yr un pryd roi hwb i’ch hyd, felly ei llawer iawn. Mae’r hyfforddiant a trosolygon ar gyfer ehangu pidyn hefyd yn berthnasol i sythu penile, felly dim cyfarwyddiadau ar wahân yn cael eu cynnwys ar gyfer hyn yn rhoi manylion swyddogaeth.

Ymarferion a Hyfforddiant Pidyn Iechyd

Maent hefyd yn cynnwys rhai DVDs hyfforddi, tanysgrifiad PenisHealth (mewn gwirionedd yn werth gwych wirioneddol), a rhai llyfrau digidol pidyn ffitrwydd eich bod yn hyfforddi yn bennaf i wneud kegels a ffyrdd o gynnal llif y gwaed yn gyson. weithredir â llaw augmentation pidyn wedi bod mewn gwirionedd o gwmpas am gyfnod hir o amser, y fantais o ddyfais hon yw i ennill eich pidyn goddefol ehangu. Nad ydych yn gallu cael eich trowsus i lawr drwy’r dydd yn gwneud ymarferion tynnu, a dyna lle y gall extenders pidyn i’w gweld yn.

Ar gyfer y rhai sydd yn amheus os gwella pidyn nad yw’n llawfeddygol gwirioneddol swyddogaethau (ac nad ydych yn credu y blaen ac ar ôl delweddau), roedd yna erthygl fer a ryddhawyd gan y Daily Mail ynghylch ei berfformiad.

Ychydig yn fwy manwl gyda’r PenisHealth Membership– ei ystyried yn aml fel rhad “ychwanegol”, ac nid defnyddio’n llwyr. Gwefan PenisHealth DVD ac Ar-lein yn rhoi i chi dros 34 workouts i wella eich erections, gwella cylchrediad y gwaed, a gwella stammina rhywiol. Maent nid fel arfer yn gyflym syniadau bach chwaith, maent yn rhoi amser hir i mewn i hyn, mwy na 200 o luniau go iawn a 100 clipiau fideo, gan ddisgrifio manylion am y ffyrdd gorau i wneud y workouts.

Nid ydynt yn bwysig yn syml i roi hwb i gylchrediad y gwaed ac stammina naill ai- Yr wyf yn tybio y rhain yn hanfodol pan fyddwch yn gwisgo Extender pidyn am gyfnodau hir o amser. Sizegenetics Canlyniadau Ar ôl 3 MIS – Adolygiad Sizegenetics cyn ac ar ôl. Mae angen i chi gadw gwaed ac ocsigen newydd llifo i’r celloedd yn eich pidyn mwyn i chi gael canlyniadau cyflym.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Traction Powdwr & Pecyn Ultimate

Canlyniadau Sizegenetics Ar ôl 3 MIS - Adolygiad Sizegenetics cyn ac ar ôl

Mae’r powdr afael maent yn cyflenwi fel budd cyflenwol ar gyfer unigolion sy’n ymrwymo i mynd yn fwy ac archebu Pecyn Ultimate SizeGenetics. Cofiwch flaenorol buom yn trafod llithriad? Mae hwn yn un dull mwy i osgoi’r broblem honno, ei bôn yn bowdwr sy’n cynhyrchu llawer mwy o rwbio ar gyfer y bandiau i afael ar. Rydych powdr eich aelod cyn defnyddio eich Extender ar gyfer y diwrnod.

Mae’r Cynllun Ultimate un modd yn cynnwys glanhau cadachau, ac lleithydd ôl-ofal. Mae’r lleithydd a phŵer yn sicr bethau y gallwch eu prynu o’r siop meddyginiaeth, ac eto ei perk mawr ar gyfer dibenion hwylustod, ac mae’n cynnal fy gariad rhag cymryd llawer o fy holl hufen oherwydd ei arbennig o ddosbarthedig.

Shipping & Chyflenwi

Fel y rhan fwyaf o gynigion ar y rhyngrwyd heddiw, maent yn darparu cyflwyno canmoliaethus a dosbarthu cynnil mewn blwch lefel. Mae ganddynt gweithleoedd yn Oregon, os ydych yn aros yn America wont angen i chi aros 6 wythnos ar gyfer customizeds a chyflwyno USPS swrth. Os ydych chi y tu hwnt i’r gwladwriaethau llongau yn cymryd 6 wythnos, byddwch yn cael yn llawer gyflymach.

Adolygu Gwarant & Gwarant

SizeGenetics cynnig  Warant 6-Mis Arian Back . Mae ei sicrwydd swyddogol, ac mae’n honni os nad ydych yn gweld unrhyw dwf mewn chwe mis o ddefnyddio SizeGenetics byddant yn sicr yn rhoi ad-daliad cyflawn chi. Mae hynny’n gwbl resymol, ydych am gael pidyn mwy o faint ac mae ganddynt yr offeryn sydd gennych i gyflawni eich nod. Sizegenetics Canlyniadau Ar ôl 3 MIS – Adolygiad Sizegenetics cyn ac ar ôl. Maent yn gwarantu i chi os ydych yn defnyddio hyn sydd ganddynt, byddwch yn gweld canlyniadau ac os ydych yn gwneud na fyddant yn sicr yn rhoi i chi yn ôl eich arian. Yn seiliedig ar eu cyn ac ar ôl lluniau rwy’n neb cadarnhaol yn gofyn am eu ad-daliad.

Cefnogaeth Cynnyrch, Cymuned a Chymhelliant

Canlyniadau Sizegenetics Ar ôl 3 MIS - Adolygiad Sizegenetics cyn ac ar ôl

Yr elfennau mwyaf i hunan adnewyddu cymorth, ysbrydoliaeth, a chred. I aros ysbrydoli i roi hyn ar bob bore cyn i’r gwaith, mae’n rhaid i chi fod â rheswm dros fod eisiau iddo. rhaid i chi weld unigolion eraill ei wneud, ac yn meddwl bod dros 2 i 3 mis, byddwch yn gweld datblygiad. Os nad oes gennych grŵp cymorth, byddwch yn dechrau i osgoi diwrnodau gwisgo hi, ac yn fuan bydd yn sicr yn y pen draw yn cael un yn fwy pwynt y gwnaethoch ei gaffael a’i roi i ffwrdd yn yr ystafell storio.

Am y rheswm hwn yr wyf yn eich annog i edrych ar y fforwm. Ar ôl i chi archebu, cyfarch a rhannu eich nodau gyda ni. Cymerwch eich mesuriadau a llun o’r blaen i gadw yn eich cyfrif, a dechrau bwrw golwg ar gynnydd unigolion eraill. Darllen a gofyn ymholiadau, a dechrau gyda dwylo-ar augmentation pidyn heddiw i gael blas ar ei gyfer. Tyfu eich pidyn o 5 modfedd i 7 modfedd angen ymrwymiad personol o amser a menter. Neilltuo ar hyn o bryd, ac mewn 6 mis, byddwch yn sicr yn ystyried eich hun mewn gwahanol way- bydd eich hunan-hyder yn sicr yn 10x yn union yr hyn ydyw heddiw.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

FLASH SALE 20% OFF »