Adolygu A Canlyniadau Sizegenetics – Peidiwch â Phrynu Cyn Reading Hwn

Home » Review » sizegenetics » Adolygu A Canlyniadau Sizegenetics – Peidiwch â Phrynu Cyn Reading Hwn

SizeGenetics ymhlith un o’r pidyn mwyaf cydnabyddedig ehangu offer ar y farchnad. Adolygiad Sizegenetics Ac Canlyniadau – peidiwch â phrynu Cyn Darllen hwn. Mae wedi bod o gwmpas am 2 degawdau bellach (yn ystyried

Last Updated on

Adolygu Ac Canlyniadau Sizegenetics - peidiwch â phrynu Cyn Reading hwn

SizeGenetics ymhlith un o’r pidyn mwyaf cydnabyddedig ehangu offer ar y farchnad. Adolygiad Sizegenetics Ac Canlyniadau – peidiwch â phrynu Cyn Darllen hwn. Mae wedi bod o gwmpas am 2 degawdau bellach (o ystyried bod 1995) ac yn ei gwneud yn trwy’r holl arholiadau a beirniaid, gan adael llawer o gwsmeriaid bodd. Mae wedi cael ei werthuso mewn gwirionedd yn feddygol ac a argymhellir gan nifer o feddygon adnabyddus. Byddwn yn sicr, serch hynny, yn cyflenwi gwerthusiad gwrthrychol yn seiliedig ar ein harchwiliad chi.

Mae fy Adolygiad (12 mis defnyddio)

Rwyf wedi bod yn gwneud defnydd o’r Extender SizeGenetics gyfer Un Flwyddyn yn awr. Roedd gen i gwpl o wythnosau i ffwrdd (am resymau personol), ond yn gyffredinol yr wyf wedi bod yn ei ddefnyddio mewn gwirionedd yn rheolaidd. Adolygiad Sizegenetics Ac Canlyniadau – peidiwch â phrynu Cyn Darllen hwn. Gallaf gynnig barn onest i chi ac yn rhannu fy enillion personol.

extenders pidyn yn cael budd-dal dros bympiau oherwydd y ffaith eu bod yn cynnig hyd yn oed mwy ganlyniadau hirdymor. Mae hynny oherwydd y gallai eich bod yn gwisgo y Extender am sawl awr drwy gydol y dydd, tra gall pwmp yn cael ei defnyddio ar gyfer nifer o funudau yn y gawod. Yr anfantais yw bod gyda Extender, nad ydych yn cael yr hawl dewach chwyddedig ar ôl defnydd wrth i chi ei wneud gyda phympiau dŵr. Mwy o gwsmeriaid datblygedig ill dau wedi cael Extender a phwmp. Yr wyf yn meddwl fod hwn yn combo gwych, fodd bynnag, drwy gydol fy defnydd, dim ond defnyddio SizeGenetics, dim byd o gwbl arall.

SizeGenetics gweithio’n debyg i’r broses adeiladu cyhyrau sylfaenol . I roi hwb i’ch dimensiwn breichiau, bydd rhaid i chi godi pwysau i dorri i lawr y celloedd ac ar ôl hynny adennill i wneud yn siŵr ei fod yn fwy nag yn y gorffennol. Mae proses debyg yn defnyddio gyda’r offeryn system SizeGenetics. Mae’n “ymestyn” y defnydd gwneud pidyn o gafael ac ar ôl peth amser, byddwch yn gallu gweld y canlyniadau.

Sut i ddefnyddio SizeGenetics?

Adolygu Ac Canlyniadau Sizegenetics - peidiwch â phrynu Cyn Reading hwn

Dylech anelu i wisgo’r SizeGenetics Extender am o leiaf 3 awr bob dydd , am sawl mis. Dylech gymryd seibiant os yw eich pidyn ‘n sylweddol yn teimlo skyrocket. Fel arfer rwy’n colli 1 neu 2 ddiwrnod yr wythnos. Anelu i addasu’r bariau elongation yn unig yn ddigonol fel bod eich pidyn ‘n sylweddol yn teimlo y tensiwn eto nid yw’n llithro allan. Adolygiad Sizegenetics Ac Canlyniadau – peidiwch â phrynu Cyn Darllen hwn. Mae gyfuchlin canfod i gael y cydbwysedd priodol felly peidiwch cael digalonni ar y dechrau os ydych yn cael problemau.

Mae’r hyd yn oed mwy o amser ydych yn ei wario gwisgo hi, y cyflymaf y byddwch yn sicr yn gweld eich enillion. Gallech ddefnyddio yn y tŷ, o dan eich pants neu pants, neu pan fyddwch yn cysgu. Cael eich pidyn i gael lled rhoi i fyny (oni bai eich bod yn cael eu gosod yn dda) yna fand y ddyfais SizeGenetics ar (y cynnwys DVD yn dangos ei fod yn dda). Bydd yn sicr yn cyd-fynd â denims neu pants llacio. Gall jîns neu underclothing cyfyngedig fod yn broblem. Yn ogystal, os ydych yn cysgu ar eich bol, byddwch yn sicr yn teimlo poen.

Mae gan y Extender SizeGenetics elongations bariau cefnogi maint gorau o tua 10 modfedd. Fodd bynnag, yn ôl adolygiadau gan gwsmeriaid datblygedig, ar gyfer penises dros 9 modfedd , mae’n mynd yn fwy lletchwith i’w gwisgo ac yn llymach i guddio’r Extender dan eich trowsus. Adolygiad Sizegenetics Ac Canlyniadau – peidiwch â phrynu Cyn Darllen hwn. Bydd angen i chi roi ar dillad llacio ychwanegol a llawer hwy crys-t i helpu i guddio offeryn.

A yw’n gweithio mewn gwirionedd? fy canlyniadau

Adolygu Ac Canlyniadau Sizegenetics - peidiwch â phrynu Cyn Reading hwn

Byddwch yn sicr yn gweld enillion parhaol o ran maint a chwmpas ar ôl 8 mis. Gwelais enillion 0.5 modfedd o ran maint ar ôl dim ond 1 mis o ddefnydd.

Mae’r rhai canlyniadau cychwynnol diflannu er ar ôl i mi gymryd seibiant hir heb ddefnyddio SizeGenetics (ar gyfer ffactorau unigol). Ar ôl mynd yn ôl i’r defnydd rheolaidd, roedd yn syml i gael yr enillion yn ôl.

Ar ôl 6 mis o ddefnydd Gwelais 1 modfedd cynnydd.

Heddiw (ar ôl Deuddeg Mis defnydd) fy dimensiwn pidyn godi yn 1.8 modfedd llawer hirach na dim ond yr hyn yr wyf yn dechrau (Dechreuais ar 5 modfedd). Nid wyf wedi defnyddio SizeGenetics am 14 diwrnod i weld a fydd y canlyniadau’n ffon, ac maent yn ei wneud, yr wyf yn dal i gael fy 1.4 modfedd o enillion.

Noder: Roeddwn yn arfer y SizeGenetics am 5 awr bob dydd. Fi ‘n sylweddol wedi ymrwymo i’r broses a gweld canlyniadau yn unol â hynny. Bydd Cyn ac ar ôl lluniau yn sicr yn cael eu postio yn nes ymlaen.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Pa becyn SizeGenetics i ddewis?

Adolygu Ac Canlyniadau Sizegenetics - peidiwch â phrynu Cyn Reading hwn

Mae’r bwndel Gwerth Argraffiad jyst yn cynnwys crud (clinigol math 1 offeryn) a’r DVD addysgol. Mae’r pad cyfleustra ball, band, a bariau elongation yn gyfforddus ar y dechrau, fodd bynnag yn raddol, byddech yn sicr am hyd yn oed mwy dewisiadau eraill cysur a darn gryfach. defnydd tymor hir yw hanfod y tu ôl i SizeGenetics (neu unrhyw fath o Extender).

Os ydych yn brin o arian parod, mae’r Fersiwn Gwerth yn cychwyn ardderchog ag y gallech bob amser yn prynu rhannau ychwanegol yn unigol yn y dyfodol. Adolygiad Sizegenetics Ac Canlyniadau – peidiwch â phrynu Cyn Darllen hwn. Fodd bynnag, os oes gennych yr arian ar hyn o bryd, argymhellir iawn eich bod yn cael y Cysur Uwch neu’r System Ultimate , gan y bydd yn llai costus dros amser. Dyma un o’r pethau ychwanegol mwyaf nodedig y byddwch yn cael:

  • 58 Ffordd System Ultimate Comfort: darn aml-pen (a ddangosir ar y dde) yn cynnwys cydrannau a gwelyau pen fydd yn lleihau ffrithiant a sicrhau eich ymweliad pidyn wneud yn fwy cyfforddus. Hynod o gyfleus ar gyfer defnydd hir-barhaol.
  • Traction Plus Powdwr ac Ôl-ofal lleithydd (Yn gynwysedig dim ond gyda System Ultimate): Mae’r powdr yn creu tyniant rhwng y stretsier a’r pidyn felly bydd y straen yn sicr o fod yn gryfach ac yn gyfforddus ychwanegol (gellir ei newid gyda powdwr talc). Bydd y lleithydd cyflymu y weithdrefn adfywio meinwe.

Y System Ultimate hefyd yn cynnwys DVDs Workout SizeGenetics a strempiau cysur 3M. Mae’r rhai yn ymddwyn i gael ond yn ddewisol. O ran y ddyfais ei hun, mae’r cynllun Advanced Cysur Mae gan bob peth bach.

Cynnil Llongau a Chyflenwi

SizeGenetics cynnig dosbarthu am ddim-cost a dosbarthu cynnil mewn bocs cyffredin. Ni fydd yna unrhyw labeli neu luniau sy’n rhoi oddi cynnwys y cynnyrch. SizeGenetics swyddfa yn Yr Unol Daleithiau a Chanada, felly os ydych yn byw yno, byddwch yn sicr yn cael y cynnyrch yn hynod o gyflym. Gallai shipments rhyngwladol yn cymryd llawer mwy o amser. Adolygiad Sizegenetics Ac Canlyniadau – peidiwch â phrynu Cyn Darllen hwn.

Ble i Brynu SizeGenetics?

Adolygu Ac Canlyniadau Sizegenetics - peidiwch â phrynu Cyn Reading hwn

Sicrhewch eich bod yn prynu SizeGenetics o’r safle swyddogol Rhyngrwyd. Disgownt Defnydd cod SG10 ar gyfer 10% ychwanegol i ffwrdd gyda y cyswllt drosodd. Mae’r rhannau yn cael eu gwneud yn yr Unol Daleithiau ac yn sicrhau ansawdd uchaf. Cawsom broblemau yn ymwneud amrywiol ailwerthwyr eraill, bod cwsmeriaid yn derbyn plastig fforddiadwy a wnaed-yn-Tsieina elfennau nad oedd modd dal at ei gilydd. Gall llawer o’r rhain yn cael eu gweld ar eBay . PEIDIWCH Â BRYNU RHAI , oni bai fod gennych $ 30 ychwanegol i chwythu, Tri deg Diwrnodau i aros iddo llong, ac mae nifer o oriau o aggravation ceisio rhoi peth hyn at ei gilydd ac yn dal heb syrthio i ffwrdd. Cadwch mewn cof bod ar eBay, NID y lluniau yn cael eu hoffi’r teclyn gwirioneddol y byddwch yn ei gael.

Cael SizeGenetics am ddim

Oes, fel y gallech fod wedi clywed, SizeGenetics yn rhedeg bargen (am nifer o flynyddoedd ar hyn o bryd, felly nid wyf yn credu ei fod erioed o’r blaen diflannu), os ydych yn eu hanfon i’ch cyn ac ar ôl lluniau o enillion, byddant yn rhoi ad-daliad llawn i chi, a byddwch yn cael i gynnal y gadget. Rydym yn gwrando ar gefn o nifer o’n cwsmeriaid eu bod wedi y gallu i ddefnyddio’r cytundeb hwn yn effeithlon. Yr unig dal yw bod yn rhaid i chi gael y gadget am o y 6 mis lleiaf ac yn cymryd nifer o ddelweddau cynhwysfawr (codi, lled-godi, ac yn llipa) trwy gydol y datblygiad.

Dim ond yn dechneg marchnata cyfrwys sy’n helpu SizeGenetics tyfu mewn poblogrwydd

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

FLASH SALE 20% OFF »