Adolygiad Sizegenetics – Y Ddyfais Gorau I Cynyddu Hyd Eich Pidyn

Home » Review » sizegenetics » Adolygiad Sizegenetics – Y Ddyfais Gorau I Cynyddu Hyd Eich Pidyn

Os ydych am ychwanegu nifer o modfedd at eich maint pidyn, ar ôl hynny SizeGenetics (SG) yw’r dewis iawn i chi. Adolygiad Sizegenetics – Y Ddyfais Gorau i gynyddu hyd eich pidyn. alt

Last Updated on

Adolygiad Sizegenetics - Y Ddyfais Gorau i gynyddu hyd Wrth Eich Pidyn

Os ydych am ychwanegu nifer o modfedd at eich maint pidyn, ar ôl hynny SizeGenetics (SG) yw’r dewis iawn i chi. Adolygiad Sizegenetics – Y Ddyfais Gorau i gynyddu hyd eich pidyn. Er y bydd yn sicr yn treulio rhywfaint o amser, mae’n rhaid i tyniant rheolaidd yn raddol ychwanegu at eich hyd yn y pen draw. achosion hyn wedi cael eu cynnal hefyd gan ymchwil gwyddonol (gweler y hanner cant y cant cyntaf y swydd hon).

SYLW! Os ydych yn disgwyl 5 “Enillion dros nos, yna byddwch yn Gwastraffu eich Ynni ac Arian Gyda hyn Cynnyrch !!!

Yn y gwerthusiad hwn, byddwch yn darganfod pob peth bach yn rhaid i chi ddeall am brand hwn o extender– hefyd ffynonellau yn y gorffennol ac ar ôl lluniau yn ogystal â promo codau cod yn ei paragraffau diwethaf.

Mae’r Gwyddoniaeth Y tu ôl Llwyddiant SizeGenetics

Guys ar draws y byd am i ychwanegu modfedd at eu dimensiwn gyda SizeGenetics gadget, ond ychydig mewn gwirionedd yn gwybod y wyddoniaeth y tu ôl ei lwyddiant. Adolygiad Sizegenetics – Y Ddyfais Gorau i gynyddu hyd eich pidyn.

Mae 4 egwyddorion craidd sy’n cynnyrch hwn yn seiliedig ar:

 1. Traction – Rôl bwysig yn cael ei chwarae gan y gafael, oherwydd y ffaith ei fod yn rhoi cyfle ar gyfer eich celloedd meinwe (a geir o fewn eich phallus) i ehangu a thyfu, gan greu casgliad o eiddo gwag a dagrau.
 2. Rhannu celloedd – Cyn gynted ag y lleoedd hynny wedi cael eu datblygu mewn gwirionedd, bydd y broses o is-adran o gelloedd gymryd rheolaeth i ar wahân ac yna cynyddu i raddau lle bydd eich siafft yn sicr yn tyfu yn ychwanegol at y siambrau o fewn eich “bach cyfaill”.
 3. Capasiti Uwch – Gan y bydd eich cyfaill bach yn awr yn gallu dal llawer mwy o waed o’i gymharu â yn y gorffennol, dylai fod ganddynt y gallu i ehangu o ran maint ac aros trwy wneud hyn yn barhaol.
 4. Ymestyn gewynnau – Bu mewn gwirionedd sawl astudiaeth ymchwil sydd wedi gwirio mewn gwirionedd bod SG gweithio yn ymestyn y tendonau sy’n cysylltu eich siafft i asgwrn yr arffed, yn gwneud eich cyfranogwr drooping hongian gostwng!

Cadwch mewn cof: Er bod y broses hon yn gyson ac yn cymryd llawer iawn o amser, ‘n sylweddol swyddogaethau, a miloedd o guys gwerthfawrogi’r hunanhyder uwch sy’n cynnwys dimensiwn mwy.

Adolygiad Sizegenetics - Y Ddyfais Gorau i gynyddu hyd Wrth Eich Pidyn

4 Cyfarwyddiadau ar Cyfforddus Set-Up & Defnyddio!

Darllenwch yn dilyn awgrymiadau i ddysgu sut i ddefnyddio’r ddyfais hon yn gyfforddus:

 1. Yn ofalus, rhowch eich bach “cyfaill” i mewn i’r ddyfais SizeGenetics.
 2. Atodwch strap gysur iddo.
 3. Tynhau’r strap rwber ei gwneud yn dal yn ddiogel yn erbyn eich pidyn gyda gwefus dde cyn i’ch glans.
 4. Gwnewch micro-addasiadau ar eich bariau i’w wneud yn hirach ac yn cynyddu tensiwn!
 5. Bydd y ddyfais ymestyn eich cyfaill bach allan at ei ymestyn yn llawn ac yn caniatáu iddi aros yn y wladwriaeth ar gyfer y cyfnod a ddymunir.

Inning unol â nifer o astudiaethau gallech gyflawni’r canlyniadau gorau iawn wrth ddefnyddio unrhyw fath o Extender pidyn am tua 5 awr bob dydd.

Am eich diddordeb: SizeGenetics mewn gwirionedd yn Extender cyffyrddus dros ben i’w defnyddio! Mae hyn yn y rheswm y gall pobl ei wisgo ar gyfer nifer o hrs– hefyd drwy gydol y dydd pan fyddant wrth eu gwaith neu redeg eu tasgau.

3 SizeGenetics Pecynnau Gallwch Chi Dewiswch!

Pecyn # 1 – Argraffiad Werth ($ 199.95)

Adolygiad Sizegenetics - Y Ddyfais Gorau i gynyddu hyd Wrth Eich Pidyn

Mae’r bwndel cyntaf ar ein rhestr wirio yn dangos yn syml y fersiwn safonol ar yr eitem hon. Mae wedi cael ei greu i greu enillion confensiynol yn unig ac fe’i sefydlwyd i gwrdd â gofynion y rhai sy’n chwilio am gadget rhatach.

Mae’n cynnwys dim ond y pethau angenrheidiol:

 • Meddygol math 1 ddyfais SG.
 • barrau 1 “a 2” elongation.
 • pad Cysur a strap.
 • DVD Hyfforddi.

Pris: Mae’r opsiwn syml yn eich galluogi i gymryd pleser mewn torri Extender ymyl heb unrhyw fanteision a chymhellion ychwanegol ar gyfer yn syml $ 199.95 !

gorchymyn yn awr »

Pecyn # 2 – Comfort Pecyn ($ 349.95)

Adolygiad Sizegenetics - Y Ddyfais Gorau i gynyddu hyd Wrth Eich Pidyn

Yr enw ar y 2il dewis arall gallwch ei ddewis yn y bwndel Cyfleustra. Mae hwn yn fersiwn hwb thargedu at enillion gyflymach. Mae’n cynnwys y bydd yr holl bethau yn iawn yn sicr yn rhaid i chi wneud pidyn ehangu llawer mwy cyffyrddus a syml!

Byddwch yn cael:

 • Meddygol math 1 ddyfais SG.
 • 58 Ffordd system cysur yn y pen draw.
 • 3 Mae gwahanol feintiau o fariau elongation a darnau sbâr amrywiol
 • moethus SG achos lledr.
 • DVD Hyfforddi.

PCG mewn cof:  Gallwch gael hwn pecyn o faint canolig ar gyfer $ 349.95!

gorchymyn yn awr »

Pecyn # 3 – System Ultimate ($ 398.95)

Yr enw ar y 3ydd dewis arall ar ein rhestr yn y system Ultimate. Er syndod, er eu bod y pecyn mwyaf pricey, mae’n y mwyaf poblogaidd ymhlith defnyddwyr gan ei fod yn cynnwys pob peth bach sydd ei angen arnoch ar gyfer gwella pidyn syml, yn gyfforddus, ac yn effeithlon!

Byddwch yn cael beth bynnag sy’n cael ei gynnwys yn y dewis arall cyfleus a rhestr wirio sylweddol o gynigion bonws ychwanegol, fel:

 • Meddygol math 1 ddyfais SG.
 • 58 Ffordd system cysur yn y pen draw gydag aml phen-darn a 3-ffordd pen-darn.
 • 2300g tensiwn llyfn ac yn dechnoleg MDA.
 • hufen lleithydd ôl-ofal gyda tyniant a mwy powdwr.
 • DVD cyfarwyddiadol, seduction a ffitrwydd e-lyfrau, a fideos rhyw ar-lein yn well.
 • Glanhau cadachau a darnau sbâr amrywiol.
 • PenisHealth mynediad ar unwaith ar-lein a DVD ymarfer corff.
 • Mae achos lledr moethus y gellir ei gloi gydag allwedd ac achos teithio.

Talwch sylw: Byddwch yn cael eu cyflenwi yn cyflenwi rhad ac am ddim ac mae Band felcro-X ar gyfer cysur ychwanegol! Gallwch gael yr holl bethau gwych hwn ar gyfer $ 398.95!

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Adolygiadau Cwsmeriaid – A oes ganddo Unrhyw Sgîl-effeithiau?

Adolygiad Sizegenetics - Y Ddyfais Gorau i gynyddu hyd Wrth Eich Pidyn

SizeGenetics yn offeryn effeithiol. Nid oes ganddo unrhyw effeithiau andwyol ac nid yw’n dod ag unrhyw fath o deimlad o boen pan yn gwneud defnydd o briodol. Ddiwyd ddilyn yr holl gyfarwyddiadau yn gwisgo a defnyddio hyn peiriant cartref. Adolygiad Sizegenetics – Y Ddyfais Gorau i gynyddu hyd eich pidyn. Mae’r teclyn yn gweithio mewn gwirionedd ac mae tystiolaeth wyddonol. Mae wedi cael ei harchwilio yn wyddonol ar gyfer llawer o weithiau ynghyd â supporteded gan feddygon meddygol. Ar-lein gallech ddarganfod cannoedd o dystebau go iawn o ddynion a oedd wedi defnyddio SizeGenetics. Maent yn dyst i wneud yn dda mewn ychwanegiad eu penises gan modfedd.

Gadewch i ni edrych ar nifer o arnodiadau cleient dilys a byddwch yn sicr yn cydnabod y gall eich pidyn yn mynd yn fwy yn unig mewn ychydig fisoedd . Mae gan SizeGenetics argymhellion meddygol gan ei fod wedi mewn gwirionedd bod yn destun astudiaethau gwyddonol helaeth ac astudiaeth ymchwil glinigol gan yr Unol Daleithiau a gweithwyr proffesiynol meddygol Daneg ac ymchwilwyr. Adolygiad Sizegenetics – Y Ddyfais Gorau i gynyddu hyd eich pidyn. A dyfais hwn wedi cael ei dangos i wir ehangu pidyn gwrywaidd. Eithr, mae wedi cael ei gydnabod i fod yn dyfais feddygol awdurdodedig ac mae wedi cael ei dderbyn gan FDA llym fel teclyn di-risg ar gyfer y defnydd gan ddynion. Pob dyfais ei weithgynhyrchu yn cydymffurfio â’r safonau llymaf gyda defnyddio uchel-radd rhannau o ansawdd clinigol.

Grynhoi y manylion top drafodir gellir dweud nad SizeGenetics cario unrhyw risgiau i iechyd a lles unigolion. Gallwch fod yn ddim yn poeni wrth ddefnyddio ddyfais hon ac yn 100% yn hyderus y bydd yn sicr o fudd i chi heb unrhyw niwed i’ch iechyd a lles. Cadwch yn glir o ddewis gadget nas profwyd fel y gallai fod phonies ar safleoedd rhyngrwyd di-enw da. Gyda SizeGenetics gallwch anwybyddu’r driniaeth lawfeddygol ingol i ehangu eich cyfranogwr. Mae llawer o ddynion o gwmpas y byd eisoes wedi archwilio offeryn ac yswiriant hawlio ei fod yn ymestyn ac yn sythu allan pidyn mewn dull diogel a dibynadwy.

Dyfarniad Terfynol: Un o’r opsiynau mwyaf Cyfforddus

Ar ôl asesu’r ddyfais hon, rhaid i mi ddweud bod SizeGenetics yn hollol Extender gwydn sy’n cael ei hadeiladu o ddeunyddiau premiwm. Yr wyf yn cyffroi gan y perffeithrwydd yn gadget hwn a ddatblygwyd ag ef.

Roeddwn yn synnu i ddarganfod pa mor gyfforddus yw hi i wisgo yn ystod y dydd. Adolygiad Sizegenetics – Y Ddyfais Gorau i gynyddu hyd eich pidyn. Roeddwn yn disgwyl llawer iawn o gwsmeriaid adrodd anghysur sylweddol, ond ni allwn ddod o hyd i unrhyw fath o. Er hynny, mae angen i chi gael gyfarwydd â’r teimladau sy’n ymestyn yn gyntaf.

Yr wyf yn wir yn credu bod SizeGenetics yn un o’r extenders gorau ar y farchnad y dyddiau hyn, ac mae’n bendant yn werth ei bris. Gyda gwahanol becynnau, arian gwarant cefn, a’r posibilrwydd i’w gael am ddim, mae gennych ddim i boeni amdano!

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

FLASH SALE 20% OFF »