Adolygiad SizeGenetics – Scam Neu Legit? A Yw SizeGenetics Gweithio?

Home » Review » sizegenetics » Adolygiad SizeGenetics – Scam Neu Legit? A Yw SizeGenetics Gweithio?

“Nid yw Maint ots.” Dyna’n union beth mae llawer o fenywod yn ei ddweud. Fodd bynnag, os ydych yn guy nad ydynt mewn gwirionedd yn cael ei mesur i fyny yn yr adran maint, eich bod yn gwybod nad yw hynny’n wir yn tr

“Nid yw Maint ots.” Dyna’n union beth mae llawer o fenywod yn ei ddweud. Fodd bynnag, os ydych yn guy nad ydynt mewn gwirionedd yn cael ei mesur i fyny yn yr adran maint, eich bod yn gwybod nad yw hynny’n wir yn wir.  Maint yn fater. 

Gallech benderfynu yn syml yn union faint nid ei fod yn bwysig yn unig mewn perthynas â modfeddi nad oes gennych, ac eto yn ran cyfleoedd anfoddhaol neu golli gysylltiedig â rhyw.

Diolch i’r rhyngrwyd, erbyn hyn mae nifer o opsiynau ar gael ar gyfer guys sy’n ceisio dull i roi hwb i dimensiwn pidyn. Adolygiad SizeGenetics – Twyll Neu Legit? A yw SizeGenetics Gwaith ?. Eto peidiwch unrhyw un o’r dulliau hyn mewn gwirionedd yn gweithredu?

A dweud y gwir, fe allech chi fod yn synnu. Ceir yn y un cynnyrch lleiaf o gwmpas sydd wir yn gallu gwneud hwb sylweddol ac anghildroadwy mewn dimensiwn pidyn, ac fe’i gelwir SizeGenetics.

Adolygiad SizeGenetics - Twyll Neu Legit? A yw SizeGenetics Gweithio?

My Story | Adolygiad SizeGenetics Real

Yr wyf yn mynd i roi gwybod i bopeth rydych am SizeGenetics mewn dim ond hyn o bryd. Ond yn gyntaf Rwy’n bwriadu i ddweud fy stori chi. Gan eich bod yn darllen fy adolygiad SizeGenetics, yr wyf yn dyfalu y gall fod gennych y gallu i ymwneud â hwy.

Cefais fy ngeni â micropenis. Mae hon yn broblem lle y pidyn yn anarferol mwynglawdd tiny– yn llai na 3 modfedd ar gyfer y rhan fwyaf o fy mywyd. Nid wyf yn credu y dylwn i ddweud wrthych yn union pa mor bychanol oedd hyn i mi. Adolygiad SizeGenetics – Twyll Neu Legit? A yw SizeGenetics Gwaith ?. Yr wyf yn cofio drwy gydol oedran aeddfedrwydd Fi ‘n sylweddol yn teimlo mor annymunol, ond yr wyf yn cadw gredu bod mewn rhyw ffordd byddai pwyntiau yn sicr yn troi o gwmpas i mi, ei fod yn rhywbeth yr wyf yn sicr yn syml tyfu’n rhy fawr. Ond yr wyf byth yn gwneud.
Ceisiais mynd allan gyda merched. I fod yn onest, mae llawer ohonynt yn wir ddim ddim wir yn ymddangos i ofal pob bod llawer pan welsant pa mor fach oeddwn i. Eto mecaneg mewn gwirionedd yn cael rhyw oeddech yn anghysur gwirioneddol. Efallai y byddwn jyst ‘n sylweddol ei gael i weithio mewn lleoliadau penodol, ac yn syml yn cymryd yr holl pleserus allan ohono. Rhyw yn gyson yn rhwystredig, ac yn gynyddol mewn amser Fi jyst roi’r gorau iddi. Erbyn 30 oed Fi jyst wedi gwneud cariad â rhai merched erioed o’r blaen, ac yn wir nad oedd yn gweld unrhyw debygolrwydd y byddwn yn ceisio unwaith eto yn y dyfodol. Rwy’n fy hun ymddiswyddo bennaf i oes o ymatal eu gorfodi. Erbyn hynny fy hyder ei danio i Heck.

Yr wyf yn gwirio i mewn i lawer o wahanol gyfleoedd. Rhoddais gynnig ar yr holl pils a’r hufen ofer. Ar un ffactor Rwyf hyd yn oed tybiedig am ystyried triniaeth lawfeddygol! Mae fy meddyg yn fy siarad ohono a dywedodd pwmp pidyn yn hytrach. Yr wyf yn gwneud defnydd o hynny ac yr oedd help, ac eto yr wyf yn dymuno ateb anghildroadwy. Ac yna yr wyf yn dod o hyd i wybodaeth am SizeGenetics.

Roeddwn yn wyliadwrus ynghylch arian buddsoddi ar arall eto “gwasanaeth” a all fod yn unig yn dreth ar gyfrif fy nghynilion. Eto, penderfynais y byddwn yn sicr rhowch gynnig ar hyn un peth diwethaf. Adolygiad SizeGenetics – Twyll Neu Legit? A yw SizeGenetics Gwaith ?. Serch hynny, yr wyf yn awyddus i fuddsoddi arian ar lawdriniaeth. Byddai SizeGenetics yn sicr yn llawer iawn rhatach o gymharu â hynny, ac yn llawer iawn llai brawychus hefyd. Gofynnais fy doc yr hyn y mae’n meddwl am fy awgrym, a dywedodd wrth fynd i gyd allan cyn belled gan fy mod yn bewared ac yn gwneud defnydd o’r Extender yn effeithiol.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Beth yw SizeGenetics?

Adolygiad SizeGenetics - Twyll Neu Legit? A yw SizeGenetics Gweithio?

Mynd i ffwrdd o fy mhrofiad personol ynghyd â nifer o’r SizeGenetics yn archwilio Rwyf wedi adolygu’r, gallai fod yn y Extender pidyn mwyaf effeithiol ar y farchnad yn awr. Os nad ydych yn siŵr llawer am extenders pidyn, efallai y byddwch yn meddwl tybed beth mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol.

Mae’n syml. SizeGenetics yn ddyfais sy’n eich rhoi ar gyfer ynglyn awr (neu nifer o, os ydych am) bob dydd dros gyfnod o fisoedd. SizeGenetics exerts pwysau ysgafn ar eich pidyn, yn raddol ehangu ei faint dros gyfnod o amser.

Pam Ewch Gyda pidyn Extender?

Efallai eich bod yn holi, “Pam ddylwn i geisio Extender pidyn yn hytrach na pwmp pidyn neu pils neu ddull arall?”

Wel, nid yw’r rhan fwyaf pils pidyn yn cael eu datblygu mewn gwirionedd i ddatblygu unrhyw enillion di-droi’n o ran dimensiwn. Yn sicr, ni fydd y rhai sy’n dweud eu bod yn darparu canlyniadau dramatig (os unrhyw fath o ganlyniadau o gwbl). Adolygiad SizeGenetics – Twyll Neu Legit? A yw SizeGenetics Gwaith ?. Gall pils pidyn fod yn ddefnyddiol iawn, ond mae’r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu datblygu ar gyfer cynnydd y pryd (viagra amserlen caredig) neu am fanylion fath o impotence.

Beth am hufenau, geliau, a mwy? Gallai’r rhain therapïau cyfoes yn cynhyrchu rhywfaint o gynnydd dimensiwn dros dro, ac eto mae’n bron byth yn gweld mewn gwirionedd.

Fe allech chi ddarllen am wahanol ymarferion gallwch roi cynnig yn yr un modd a hyd yn oed pwysau gallech wneud defnydd o. Rwy’n argymell aros i ffwrdd oddi wrth y dulliau hyn. Gallant fod yn beryglus a gallai greu iawndal parhaol os byddwch yn anafu eich hun. Maent yn yr un modd yn anghysur difrifol!

Pan ddaw i pympiau pidyn, gall y rhai mewn gwirionedd yn cynhyrchu cynnydd amlwg o ran hyd a chwmpas. Fodd bynnag, mae’r enillion yn eiliad ac yn dod gyda rhai peryglon meddygol yn hytrach mawr. Adolygiad SizeGenetics – Twyll Neu Legit? A yw SizeGenetics Gwaith ?. Mae angen i chi ddefnyddio band cadw yn ystod rhyw i gynnal y gwaed ychwanegol yn eich pidyn. Ar ôl i chi ei gymryd i ffwrdd (tua hanner awr yn ddiweddarach), bydd eich dimensiwn ewch i’r dde dynnu yn ôl unwaith eto.

Mae Extender pidyn yw’r unig gynnyrch i maes ‘na a all eich darparu gyda enillion parhaol mewn maint!

Adolygiad SizeGenetics - Twyll Neu Legit? A yw SizeGenetics Gweithio?
SizeGenetics Yw’r pidyn Extender Unig clinigol profedig

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

A yw SizeGenetics Gweithio?

Y cwestiwn mawr naturiol (chwarae gair yma yn golygu) yw a SizeGenetics yn gallu cyflawni. Gadewch imi ddweud wrthych beth mae fy mhrofiad personol oedd fel!

SizeGenetics cael ei hysbysebu fel un sydd â “58-Way Ultimate System Cysur” Wel, pan fyddaf yn cymryd y lle cyntaf gadget hwn o’r blwch ei fod ar gael yn (a gafodd ei paaged hynod anamlwg), mae’n edrych yn unrhyw beth bynnag gyfforddus. Fel yr wyf i wedi clywed rhai unigolion jôc, extenders pidyn mewn gwirionedd ddim yn edrych fel oesoedd dyfeisiau artaith canol.

Adolygiad SizeGenetics - Twyll Neu Legit? A yw SizeGenetics Gweithio?

Felly, yr wyf yn synnu pan fyddaf yn ei roi ar ac addasu ar ei a daeth yn gyfforddus iawn. Roeddwn yn soothed yn addas i mi hefyd.

Yr wyf yn golygu, yr wyf yn deall ei fod yn ei greu ar gyfer dynion gyda penises bach, fodd bynnag, o ystyried fy mod wedi cael micropenis, roeddwn yn poeni y byddwn yn sicr yn rhy ychydig i’w ddefnyddio.

Yr wyf yn ei addasu i sicrhau ei fod yn rhoi mewn syml ychydig o densiwn a gadael ar. Fi ‘n weithredol prin yn gweld y hr pasio i ffwrdd. Ar adegau Wedi anghofio fy mod yn ei wisgo. Dyna oedd pa mor anymwthiol oedd hi.

Ar gyfer yr ychydig wythnosau cyntaf, dim ond ei ddefnyddio SizeGenetics am ryw awr y dydd. Adolygiad SizeGenetics – Twyll Neu Legit? A yw SizeGenetics Gwaith ?. Yn araf er fy mod yn dechrau ei wisgo ar gyfer y swm hirach ac yn hirach o amser; mewn rhai achosion, Fi jyst wedi methu cofio ei gymryd i ffwrdd. Nid yw’n mewn gwirionedd yn amlwg o dan eich dillad, ond rwy’n dal i wir yn teimlo fwyaf cyfforddus yn ei wisgo pan oeddwn yn syml yn hongian allan yn y breswylfa gan fy hun.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Ni fyddaf yn dweud celwydd. Mae’n rhaid i chi fod yn wirioneddol glaf i gael canlyniadau â’r eitem hon. Nid yw hyn yn ateb dros nos. Mae angen i chi hefyd fod yn super drylwyr. Nid wyf yn tybio wyf yn colli un diwrnod ar gyfer y 6 mis cyfan yr wyf yn ei ddefnyddio. Fi ‘n sylweddol Nid oedd mewn gwirionedd yn gweld llawer yn y ffordd o symud ymlaen ar gyfer y 2 fis cyntaf naill ai, at y pwynt lle yr wyf yn cwestiynu os oedd gweithio.

Rwy’n wirioneddol falch fy mod mewn gwirionedd nid oedd yn rhoi’r gorau iddi, fodd bynnag, oherwydd y ffaith bod o amgylch y marc o dri mis dechreuais weld datblygiad gwirioneddol. Ar ôl hynny, yr wyf yn ei llwytho ar lawer hyd yn oed mwy hyd, ac mae’n digwydd yn hynod o gyflym. Rwyf o’r diwedd wedi cael arafu ar ôl i mi gyrraedd y marc chwe mis. Fi ‘n weithredol wedi ceisio roi ar y gadget byth ers hynny, fodd bynnag, nid wyf wedi darganfod anymore enillion sylweddol, felly yr wyf yn meddwl fy mod wedi maxed mewn gwirionedd allan fy genynnau hun.

Gadewch imi ddweud wrthych, mae hynny’n hollol iawn gyda mi, oherwydd dyma yw’r cynnydd a fy mod yn cyflawni:

 • Dechrau Hyd: 3.5 modfedd
 • 1 mis: 4.1 modfedd
 • 2 fis: 4.4 modfedd
 • 3 mis: 4.75 modfedd
 • 4 mis: 5 modfedd
 • 5 mis: 5.25 modfedd
 • 6 mis: 5.6 modfedd

Rwyf o ddifrif nad ydych yn gallu rhoi gwybod pa mor rhagorol yw hynny. Enillais 2.1 modfedd, sydd i mi oedd bron fel cynyddu maint fy pidyn! Roedd yn brofiad crazy.

Yr wyf yn edrych i lawr yn dechrau am dri mis ac yr wyf ddim yn gallu credu beth oeddwn i’n ei weld.

Roeddwn i’n meddwl fy mod yn breuddwydio neu rywbeth, ond bob bore ddeffrais pa faint mwy yn dal yno. Oeddwn i’n trafod bod y rhain yn fy dimensiynau drooping? Sefydlu, yr wyf yn ddim hyd yn oed yn fwy. Trafodwch cynnydd mewn hyder!

Nid oedd gennyf unrhyw enillion o ran cwmpas, ac eto yr oedd gan fy mod yn disgwyl. Nid yw extenders pidyn yn codi cwmpas, maint yn unig. Dyna pam yr wyf yn dal i ddefnyddio fy pwmp pidyn weithiau.

Yn achos yr ydych yn meddwl beth y drefn addasiad oedd fel wrth i mi fynd ar hyd, oedd yn wirioneddol yn hawdd iawn a di-boen. Roedd byth byth yn ffactor lle wnes i ddarganfod y ddyfais anghyfforddus i roi ar. Os ydych yn adolygu sut pidyn swyddogaeth extenders, byddwch chyfrif i maes bod y tensiwn yn datblygu micro-dagrau. Adolygiad SizeGenetics – Twyll Neu Legit? A yw SizeGenetics Gwaith ?. Eich trwsio corff yn gweithio y dagrau drwy ychwanegu hyd. Mae hynny’n ymddangos yn ofnadwy, dde? Nid yw’n wir, o leiaf nid gyda SizeGenetics. Rwyf yn y bôn byth yn cael unrhyw fath o anghysur neu sgîl-effeithiau.

Nid oes gennych unrhyw syniad faint yr wyf yn dymuno fy mod wedi gwneud hyn oesoedd yn ôl, cyn i mi rhoi cynnig ar bob pils y rhai a phympiau a golchdrwythau a geliau. Collais benthyciad llawer ar opsiynau rhywbeth dros dro hynny (mae ychydig ohonynt oedd sgîl-effeithiau). Dim ond roedd rhaid i mi dalu am SizeGenetics unwaith, ac mae’r canlyniadau y mae’n eu darparu yn barhaol.

Sut Allwch Chi Brynu SizeGenetics?

Yr unig leoliad y gallech ddod o hyd SizeGenetics eu cynnig ar werth ar-lein. Yn awr, mae’r ™ System Ultimate SizeGenetics costau $ 398.95, ac mae’r fersiwn SizeGenetics ™ Worth costio $ 199.95.

Yr hyn sy’n wych yw eich bod yn cael arian am ddim-risg yn ôl gwarant ar gyfer 180 diwrnod.

Dyna 6 mis cyfan i roi cynnig ar y digon o amser tool– i weld cynnydd sylweddol o ran maint. Cymerodd hanner amser hwnnw ar gyfer SizeGenetics i droi fy mywyd rhywiol o gwmpas. Gall wneud yr un peth iawn i chi.

Os ydych am arbed arian ar SizeGenetics, mae hyn yn hyn o bryd i brynu. Rydym yn cynnig gyfradd ddisgownt SizeGenetics unigryw. Defnyddiwch ein SizeGenetics cwpon arbennig yn cael 10% i ffwrdd. Nid yw hyn yn ymdrin yn wirioneddol mosting debygol o aros am hir, felly elwa ohono tra bydd yn parhau.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Zahra Thunzira is a Jakarta-based nutritionist and gym instructor. She’s also an adventure travel, fitness, and health writer for several blogs and websites. She earned her Master degree in Public Health from University of Indonesia.

FLASH SALE 20% OFF »