Adolygiad SizeGenetics – Pam Ydy SizeGenetics Better Than Ei Cystadleuwyr

Home » Review » sizegenetics » Adolygiad SizeGenetics – Pam Ydy SizeGenetics Better Than Ei Cystadleuwyr

SizeGenetics yn un o un o’r pidyn mwyaf a nodwyd yn ehangu offer ar y farchnad. Adolygiad SizeGenetics – Pam Ydy SizeGenetics Gwell na’i gystadleuwyr. Mae wedi bod o gwmpas am 2 flynedd cu

Last Updated on

Adolygiad SizeGenetics - Pam Ydy SizeGenetics Better Than Ei Cystadleuwyr

SizeGenetics yn un o un o’r pidyn mwyaf a nodwyd yn ehangu offer ar y farchnad. Adolygiad SizeGenetics – Pam Ydy SizeGenetics Gwell na’i gystadleuwyr. Mae wedi bod o gwmpas am 2 flynedd ar hyn o bryd (ers 1995) a goroesi holl arholiadau a beirniaid, gan adael llawer o ddefnyddwyr yn hapus. Mae wedi gwirionedd cael eu harchwilio’n glinigol ac supporteded gan nifer o feddygon adnabyddus. Byddwn serch hynny yn darparu gwerthusiad gwrthrychol yn seiliedig ar ein harchwiliad chi.

Mae fy Adolygiad (12 mis defnyddio)

Rwyf wedi bod yn gwneud defnydd o’r SizeGenetics Extender gyfer FLWYDDYN nawr. Roedd gen i ychydig o wythnosau i ffwrdd (am resymau personol), fodd bynnag cyfanswm wyf wedi bod yn ei ddefnyddio mewn gwirionedd yn gyson. Adolygiad SizeGenetics – Pam Ydy SizeGenetics Gwell na’i gystadleuwyr. Gallwn ddarparu pwynt syml o farn chi ac yn rhannu fy enillion unigol.

extenders pidyn yn cael budd-dal dros bympiau gan eu bod yn darparu canlyniadau tymor hir hyd yn oed mwy. Mae hynny oherwydd gallech ddefnyddio’r Extender ar gyfer nifer o awr drwy gydol y dydd, tra gall pwmp yn cael ei defnyddio ar gyfer nifer o munud yn y gawod. Yr anfantais yw bod gyda Extender, nad ydych yn cael yr hawl ymchwyddo dewach ar ôl defnydd wrth i chi ei wneud gyda phympiau dŵr. defnyddwyr uwch yn meddu y ddau Extender a phwmp. Credaf fod hyn yn gyfuniad gwych, ond hefyd drwy gydol fy nefnydd, yr wyf yn unig yn gwneud defnydd o SizeGenetics, dim byd arall.

SizeGenetics gweithio’n debyg i’r broses adeiladu cyhyrau sylfaenol . Er mwyn codi eich maint biceps, bydd angen i chi godi pwysau i dorri i lawr y celloedd ac yna adfer fel ei bod yn fwy nag yn y gorffennol. Mae proses debyg yn berthnasol gyda’r ddyfais system SizeGenetics. Mae’n “ymestyn” y pidyn tyniant defnyddio ac ar ôl peth amser, bydd gennych y gallu i weld y canlyniadau.

Sut i ddefnyddio SizeGenetics?

Adolygiad SizeGenetics - Pam Ydy SizeGenetics Better Than Ei Cystadleuwyr

Dylech bwriadu i wisgo’r SizeGenetics Extender am o leiaf 3 awr bob dydd , ar gyfer nifer o fisoedd. Mae angen i chi gymryd seibiant os yw eich pidyn ‘n sylweddol yn teimlo skyrocket. Fel arfer, yr wyf yn colli 1 neu 2 ddiwrnod bob wythnos. Anelu i ail-addasu y bariau prolongation yn unig yn ddigonol fel bod eich pidyn yn teimlo y straen ond nid yw’n llithro allan. Adolygiad SizeGenetics – Pam Ydy SizeGenetics Gwell na’i gystadleuwyr. Mae gyfuchlin darganfod i gael y cydbwysedd delfrydol felly peidiwch cael llidiog ar y dechrau os ydych yn dioddef trafferthion.

Mae’r hyd yn oed mwy o amser ydych yn ei wario gwisgo hi, y cyflymaf y byddwch yn gweld eich enillion. Gallwch ei ddefnyddio yn y cartref, o dan eich trowsus neu denims, neu pan fyddwch yn gorffwys. Cael eich pidyn i gael lled rhoi i fyny (oni bai eich bod yn cael eu rhoi yn dda i fyny) yna strap y ddyfais SizeGenetics ar (y cynnwys DVD yn dangos ei fod yn dda). Bydd yn cyd-fynd â pants neu pants llac. Gallai denims Dynn neu dillad isaf fod yn broblem. Hefyd, os ydych yn cysgu ar eich bol, byddwch yn sicr yn wir yn teimlo anghysur.

Mae gan y Extender SizeGenetics elongations bariau cefnogi uchafswm maint o tua 10 modfedd. Serch hynny, yn ôl tystlythyrau gan gwsmeriaid soffistigedig, er penises dros 9 modfedd , mae’n eu cael hyd yn oed mwy anesmwyth i roi ar ac yn fwy anodd i guddio’r Extender dan eich trowsus. Adolygiad SizeGenetics – Pam Ydy SizeGenetics Gwell na’i gystadleuwyr. Bydd rhaid i chi ddefnyddio dillad ychwanegol llac a chrys mwy o amser i helpu i guddio y ddyfais.

A yw’n gweithio mewn gwirionedd? fy canlyniadau

Adolygiad SizeGenetics - Pam Ydy SizeGenetics Better Than Ei Cystadleuwyr

Byddwch yn gweld enillion di-droi’n ôl o ran maint a chwmpas ar ôl 8 mis. Gwelais enillion 0.5 modfedd o hyd ar ôl dim ond 1 mis o ddefnydd.

Mae’r rhai canlyniadau cyntaf lleihau er ar ôl i mi gymryd seibiant hir heb roi ar SizeGenetics (am resymau unigol). Wedi dychwelyd i ddefnydd rheolaidd, roedd yn hawdd i gael yr enillion yn ôl.

Ar ôl 6 mis o ddefnydd Gwelais 1 modfedd cynnydd.

Heddiw (ar ôl BLWYDDYN defnydd) fy pidyn maint unionsyth yw 1.8 modfedd yn hwy o’i gymharu â dim ond yr hyn yr wyf yn dechrau (Dechreuais ar 5 modfedd). mewn gwirionedd nid wyf wedi defnyddio SizeGenetics am 14 diwrnod i weld a fydd y canlyniadau’n ffon, ac ydynt, yr wyf yn dal i gael fy 1.4 modfedd o enillion.

Noder: Yr wyf yn gwneud defnydd o’r SizeGenetics am 5 awr bob dydd. Wyf yn wirioneddol neilltuo i’r broses a gweld y canlyniadau yn briodol. Bydd Cyn ac ar ôl delweddau yn cael eu llwytho i fyny yn nes ymlaen.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Pa becyn SizeGenetics i ddewis?

Adolygiad SizeGenetics - Pam Ydy SizeGenetics Better Than Ei Cystadleuwyr

Mae’r bwndel Gwerth Argraffiad jyst cynnwys stretsier (clinigol math 1 offeryn) a’r DVD hyfforddi. Mae’r pad cyfleustra ball, band, a bariau elongation yn ffitio ar y dechrau, ac eto gydag amser, byddech yn sicr yn awydd hyd yn oed mwy o opsiynau cyfleustra a darn gryfach. defnydd tymor hir yw’r prif syniad y tu ôl SizeGenetics (neu unrhyw Extender).

Os ydych yn brin o arian, mae’r Argraffiad Worth yn ddechrau gwych gan y gallech gyson yn ennill y rhannau ychwanegol ar wahân yn nes ymlaen. Adolygiad SizeGenetics – Pam Ydy SizeGenetics Gwell na’i gystadleuwyr. Ond os oes gennych yr arian ar hyn o bryd, awgrymir iawn eich bod yn cael y Cysur Uwch neu’r System Ultimate , o gofio y bydd yn sicr yn rhatach yn y tymor hir. Isod mae un o’r bonws mwyaf nodedig y byddwch yn sicr o gael:

  • 58 Ffordd System Ultimate Comfort: darn aml-pen (datgelu ar y dde) yn cynnwys rhannau a gwelyau pen a fydd yn lleihau’r rwbio a sicrhau eich pen pidyn i’w wneud yn llawer mwy cyfforddus. Eithriadol o hassle-rhad ac am ddim ar gyfer defnydd tymor hir.
  • Traction Plus Powdwr ac Ôl-ofal lleithydd (Yn gynwysedig dim ond gyda System Ultimate): Mae’r powdr yn datblygu gafael mewn rhwng y crud a’r pidyn felly bydd y pwysau yn fwy pwerus ac yn fwy cyffyrddus (gellir cael eu disodli gyda powdwr talc). Bydd y hufen yn sicr yn cyflymu’r broses celloedd aildyfiant.

Y System Ultimate hefyd yn dod gyda DVDs Workout SizeGenetics a strempiau cysur 3M. Mae’r rhai yn ymddwyn i gael, fodd bynnag, yn ddewisol. O ran y gadget ei hun, mae’r pecyn Uwch Cysur Mae gan bob peth bach.

Cynnil Llongau a Chyflenwi

SizeGenetics yn darparu llongau am ddim a dosbarthiad gynnil iawn mewn blwch generig. Ni fydd yna unrhyw fath o dagiau neu ddelweddau sy’n rhyddhau cynnwys y eitem. SizeGenetics cael gweithle yn Yr Unol Daleithiau a Chanada, felly os ydych yn byw yno, byddwch yn sicr yn cael y cynnyrch yn hynod o gyflym. Efallai y danfoniadau rhyngwladol gymryd mwy o amser. Adolygiad SizeGenetics – Pam Ydy SizeGenetics Gwell na’i gystadleuwyr.

Ble i Brynu SizeGenetics?

Adolygiad SizeGenetics - Pam Ydy SizeGenetics Better Than Ei Cystadleuwyr

Gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu SizeGenetics o’r Safle Awdurdodau. Pris Defnydd cod torri SG10 ar gyfer 10% ychwanegol i ffwrdd gyda y cyswllt drosodd. Yr elfennau yn cael eu gwneud yn y UNITED STATE a gwarantu ansawdd uchaf. Cawsom broblemau am ailwerthwyr eraill, y mae defnyddwyr a gafwyd plastig darbodus a wnaed-yn-Tsieina gydrannau nad oedd modd dal at ei gilydd. Gall llawer o’r rhain yn cael eu gweld ar eBay . PEIDIWCH Â BRYNU RHAI , oni bai fod gennych $ 30 ychwanegol i chwythu, 1 Mis aros arno i llong, ac mae nifer o awr o elfen waethygol ceisio rhoi peth hyn at ei gilydd ac yn dal heb syrthio i ffwrdd. Cofiwch fod ar ebay.com, NID y lluniau yn cael eu hoffi’r gadget gwirioneddol y byddwch yn cael.

Cael SizeGenetics am ddim

Oes, fel y gallech fod wedi gwrando arnynt, SizeGenetics yn rhedeg bargen (am nifer o flynyddoedd ar hyn o bryd, felly nid wyf yn credu ei fod byth yn diflannu), os ydych yn anfon nhw eich cyn ac ar ôl delweddau o enillion, byddant yn rhoi i chi yn gyflawn ad-dalu, a byddwch yn cael cadw’r offeryn. Rydym yn gwrando ar gefn o rai o’n cleientiaid eu bod yn gallu defnyddio’r cynnig hwn yn effeithlon. Yr unig dal yw bod angen i chi gael y teclyn am isafswm o 6 mis ac yn cymryd nifer o ddelweddau cynhwysfawr (a sefydlwyd, lled-godi, a drooping) trwy gydol y datblygiad.

Dim ond yn dechneg marchnata cyfrwys sy’n helpu SizeGenetics tyfu mewn poblogrwydd

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

FLASH SALE 20% OFF »