Adolygiad SizeGenetics Gan Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender

Home » Review » sizegenetics » Adolygiad SizeGenetics Gan Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender

Gwryw gwella – hawl breuddwyd gwrach? Os ydych chi fel llawer o guys, y peth olaf yr ydych am ei wneud yw cael triniaeth lawfeddygol i wella eich aelod. Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol –

Last Updated on

Gwryw gwella – hawl breuddwyd gwrach? Os ydych chi fel llawer o guys, y peth olaf yr ydych am ei wneud yw cael triniaeth lawfeddygol i wella eich aelod. Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender. Mae’n rhywbeth y credaf y rhan fwyaf o ddynion wedi cael eu hystyried ar yr un pryd neu un mwy yn eu bywydau. Wedi’r cyfan, yr ydym wedi mewn gwirionedd i gyd wedi clywed y dywediad: maint yn bwysig.

Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol - SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender

SizeGenetics yn offeryn, nid yw triniaeth lawfeddygol, a awgrymir i roi codiad faint cyffredin o 1-2 modfedd.

Ac mae hyn yn union yr hyn sydd angen i chi i fodloni eich partner.

Rwyf wedi edrych mewn gwirionedd yn anodd ac yn hir (dim gair chwarae yma yn golygu) ar gyfer dyfeisiau sy’n gwbl swyddogaeth, ac fel arfer dwi’n gadael i lawr gan y canlyniadau. Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender. Mae’n marchnad llawn o eitemau ffug a defnyddwyr uchelgeisiol sydd am gael mwy o amser pidyn gyda chylchfesur mwy.

Ond SizeGenetics yn fwy na’r Extender nodweddiadol sy’n gadael i chi eisiau mwy ar ôl misoedd.

A yw SizeGenetics Really Gwaith?

SizeGenetics gweithio. Cyfnod.

Yw’n cymryd peth amser, yr wyf yn awgrymu defnyddio am o leiaf bedwar mis, ac eto mae’n swyddogaeth i gynyddu eich dimensiwn. Yn awr, cyn i mi fynd i mewn i’r manylion sy’n cael eu profi yn feddygol i godi dimensiwn eich pidyn, yr wyf am drafod y warant a ddarperir gan y gwneuthurwr cychwynnol.

Pan fyddwch yn ceisio cynnyrch hwn, yr ydych yn ceisio ei rhad ac am ddim risg .

Oes, mae’n rhaid i chi wneud y taliad cychwynnol ar gyfer rhoi cynnig yr eitem, ond mae yna warant gefn arian parod 100%. Yn union beth mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol?

 • Defnyddiwch y cynnyrch yn ôl y cyfarwyddyd am o leiaf bedwar mis .
 • Os nad ydych yn hoffi y cynnyrch, gallwch ei ddychwelyd am eich arian yn ôl.

Mae’r gydran gorau yw bod gennych 6 mis i ddychwelyd yr eitem hon. Nid yw llawer o’r eitemau amrywiol eraill ar y farchnad yn cynnig gwarant o’r maint hwn, ac mae llawer ohonynt yn cael galwadau defnydd i gyflawni’r warant sydd yn syml anodd i fodloni.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Felly, sut mae’n gweithio?

Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol - SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender

Dydw i ddim yn dechnegydd, ond y cyflenwr yn gwneud gwaith rhyfeddol wrth drafod union yn union sut a pham yr eitem hon yn gweithio.

 1. Rydych yn mosting debygol o fod yn rhoi ar y Extender (a llawer mwy am hyn yn fy gwerthuso). Mae hyn yn y teclyn y byddwch yn ei hanfod yn ymestyn ychydig ar y tro i osod tensiwn ar y pidyn.
 2. Gan fod y pidyn yn dechrau ymestyn, rips mini bach yn dechrau digwydd. Mae’r dagrau creu cell ddyblygu i ddigwydd ar hyd y meinweoedd cyhyrau.
 3. Pan fydd y heals cyhyrau, mae’n dod yn fwy ac yn fwy cadarn. gwaed ychwanegol hefyd nentydd i mewn i’r pidyn.

Mae hyn yn y wyddoniaeth y tu ôl cynnyrch hwn. Byddwch yn gwneud defnydd o Extender pidyn sy’n darparu 2800 go densiwn gafael, sef y straen blaenllaw yn y diwydiant.

Beth mae mwy hwn tensiwn ganiatáu?

Mae’r tensiwn cynyddol yn ymwneud â chanlyniadau. Bydd gennych y gallu i brofi canlyniadau llawer gwell oherwydd y ddyfais yn cynnig 50% hyd yn oed mwy o straen nag unrhyw gynnyrch arall ar y farchnad. Ac yn yr elfen fwyaf effeithiol?

 • Mae’n ddi-boen
 • Mae’n 100% yn ddiogel
 • Mae’r canlyniadau yn barhaol

Dim pils. Dim poen. Dim llawdriniaeth. Dim hocus-pocus.

Pa SizeGenetics delio yw canlyniadau pur. Wrth siarad am hyn, yn caniatáu i ni edrych ar yr union beth mae pobl eraill wedi cael profiad uniongyrchol â’r eitem hon.

Canlyniadau SizeGenetics

Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol - SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender

Y canlyniadau yw dim byd o gwbl heblaw rhagorol. Gadewch i ni edrych ar beth yn union y unigolion eraill wedi gallu profi o ran twf:

 • 4 Mis Defnyddio : Cynnydd o 1.8 modfedd o hyd a 0.6 modfedd mewn cwmpas yn brofiadol.
 • 60 Mlynedd Hen : A hen dyn 60-mlwydd cynyddu ei hyd o ddim ond 5.3 modfedd i’r swm anhygoel o 6.6 modfedd.
 • Gwraig Yn falch : Unigolyn a ddefnyddiwyd ddyfais hon am bedwar mis, ac aeth o bach 4.4 modfedd i llawer mwy 6.5 modfedd hyd pidyn. Chwmpas y person hwn penodol hefyd cynyddu 0.7 modfedd.

Mae’r cwmni yn cynghori y gallai canlyniadau yn wahanol. Mae yna hefyd bobl sy’n profi enillion bach o 0.5 “i 1” o ran maint. Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender. Eto i gyd mae hyn yn dal i fod yn meddwl yn eithaf rhagorol am y gallech chi aros i ddefnyddio’r offeryn a gweld mwy o ddatblygiad o ganlyniad.

Yn sicr mae terfynau etifeddol sy’n mynd i mewn chwarae, a gallai SizeGenetics wrthwynebu nature– er ei fod yn dod yn agos.

Os ydych yn cael ail-feddwl, Fi ‘n dal argymell eich bod yn edrych ar fwy cyn ac ar ôl lluniau ar wefan y cwmni i weld y canlyniadau uniongyrchol.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Fy Profiad personol gyda SizeGenetics

Gan ddechrau gyda SizeGenetics, rhaid i mi gyfaddef fy mod yn ychydig yn amheus yn y dechrau, ac eto mae’r cyn-ac-ar ôl delweddau yn drawiadol iawn. Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender. Rwy’n cyfrifedig fy mod mewn gwirionedd wedi gwbl ddim i’w sied gyda’r sicrwydd, ac roedd yn llawer iawn i fynd i mewn i’r broses.

Y math meddygol 1 llongau dyfais ddisylw, a gellir ei ddefnyddio ar gyfer:

 • syndrom pidyn plygu
 • syndrom pidyn Micro
 • ymestyn

Felly, os oes gennych crymedd eich pidyn, byddwch yn gallu i ddatrys y broblem hon ac yn profi enillion enfawr ar yr un pryd.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhoi’r arf ar waelod eich pidyn, ac addasu’r offeryn i sicrhau bod eich pidyn yn ffitio i mewn i’r offeryn. Yna byddwch yn raddol ymestyn y teclyn i’r radd chwilio amdanynt, a youll ‘angen i wella’r hyn drwy gydol y misoedd gwahanol o ddefnydd. Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender. Yn araf ac yn bendant, bydd eich pidyn yn sicr yn dechrau tyfu o hyd, a bydd y ddyfais yn sicr angen addasiadau priodol o ganlyniad.

Cadwch mewn cof, byddwch angen tensiwn cyson a chyson ar y pidyn ar gyfer ymestyn i ddigwydd.

A, 58-ffordd system cysur yn y pen draw newydd yn cael ei gynnwys i sicrhau y gall y byddwch yn profi enillion cyflymach heb y anghysur bod eitemau eraill gynnig.

Gadewch i ni edrych ar y camau cyflawn bydd angen i chi eu cymryd i ddefnyddio’r ddyfais hon:

 1. Rhowch y cylch sylfaen ar eich pidyn.
 2. Rhowch y bariau elongation.
 3. Rhowch y pen eich pidyn i mewn i’r headpiece.
 4. Tynnwch y band ben y strap cysur.

O’r fan hon, byddwch yn newid addasiadau yn unol â hynny ac yn mesur y dyfais at eich aelod. Mae angen Defnydd i ddechrau yn araf, gyda chynnydd graddol bob wythnos. Mae llawer o bobl yn gwisgo offeryn ar gyfer 5+ awr y dydd, ond ydych yn dymuno cael eich croen ac aelod ddefnyddio i iddo.

Rwy’n cynghori yn dechrau am un dydd awr yn y cyfleustra eich cartref, ac yn cynyddu yn ôl yr angen hyd nes i chi gyrraedd y defnydd a argymhellir bob awr.

Mae llawer o bobl hyd yn oed yn cynnal ddyfais hon dan eu dillad, ac yn ei ddefnyddio pan fyddant yn gwneud gwaith iard gefn neu eistedd o gwmpas y tŷ. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i chi bwysleisio dros fod yn anweddus os daw rhywun, a bydd gennych y gallu i fynd ati i roi hwb i’ch pidyn yw maint heb bwysleisio dros unrhyw un arall eich gweld yn y broses.

Fi ‘n sylweddol’ n sylweddol oedd yn profi unrhyw fath o ganlyniadau til ar ôl y trydydd mis pan roedd gen i hwb o tua hanner modfedd. Byddaf yn sicrhau bod hyn yn digwydd dros gyfnod o amser, fodd bynnag, nid oeddwn yn penderfynu fy hun nes hyn o bryd.

Wedyn, dechreuais gweld canlyniadau yn gynt o lawer.

Y pedwerydd mis sylwais fy mod tua thraean o fodfedd mwy o gymharu â fy mod oedd pan ddechreuodd fy mod i ddechrau, ac erbyn y pumed mis, roeddwn yn dros modfedd mwy. Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender. Gallwch hefyd gynnal gan ddefnyddio’r teclyn hwn i gyflawni hefyd llawer gwell canlyniadau. Mae llawer o unigolion yn defnyddio SizeGenetics am dros Un Flwyddyn i gyrraedd eu optimaidd possibility– yn hollol yn dibynnu ar y defnyddiwr.

Doeddwn i ddim wedi bod ymhlith y rhai lwcus a brofodd 2 enillion fodfedd o bob 4 mis, ond i ddim yn cael profiad enillion sylweddol wrth i amser fynd ymlaen.

Adolygiad SizeGenetics: Dyfarniad

Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol - SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender

I mi, SizeGenetics yn gwneud gwyrthiau.

SizeGenetics wedi gotten ar y farchnad ar gyfer bron 20 mlynedd, ac mae’r cwmni yn cefnogi eu cynnyrch gyda gwarant chwe mis. Mae pob dylech ei wneud i gyflawni yn llawer hwy, pidyn trwchus yw defnyddio’r offeryn hwn am ddim ond 4 mis. Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender. Os nad ydych yn gweld y canlyniadau sydd gennyf (a 10au o filoedd o bobl eraill wedi), yn syml yn mynd yn ôl i ddyfais ar gyfer eich ad-daliad.

SizeGenetics yw’r offeryn you– ac eich angen companion– i gael. Mae’n cyd-fynd, yn cyflenwi arloesi a chynnyrch delfrydol y diwydiant, ac mae wedi mewn gwirionedd yn cael ei gwirio i roi hwb i dimensiwn eich pidyn.

Beth mwy y gallech ofyn amdano?

Os ydych am gael pidyn mwy o faint os gwelwch yn dda iddi yn well, mae’n amser i weithredu.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

FLASH SALE 20% OFF »