Adolygiad SizeGenetics Gan Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender

Home » Review » sizegenetics » Adolygiad SizeGenetics Gan Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender

Gwryw gwella – hawl breuddwyd gwrach? Os ydych chi fel llawer o guys, y peth olaf yr ydych am ei wneud yw cael triniaeth lawfeddygol i wella eich aelod. Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol –

Gwryw gwella – hawl breuddwyd gwrach? Os ydych chi fel llawer o guys, y peth olaf yr ydych am ei wneud yw cael triniaeth lawfeddygol i wella eich aelod. Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender. Mae’n rhywbeth y credaf y rhan fwyaf o ddynion wedi cael eu hystyried ar yr un pryd neu un mwy yn eu bywydau. Wedi’r cyfan, yr ydym wedi mewn gwirionedd i gyd wedi clywed y dywediad: maint yn bwysig.

Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol - SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender

SizeGenetics yn offeryn, nid yw triniaeth lawfeddygol, a awgrymir i roi codiad faint cyffredin o 1-2 modfedd.

Ac mae hyn yn union yr hyn sydd angen i chi i fodloni eich partner.

Rwyf wedi edrych mewn gwirionedd yn anodd ac yn hir (dim gair chwarae yma yn golygu) ar gyfer dyfeisiau sy’n gwbl swyddogaeth, ac fel arfer dwi’n gadael i lawr gan y canlyniadau. Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender. Mae’n marchnad llawn o eitemau ffug a defnyddwyr uchelgeisiol sydd am gael mwy o amser pidyn gyda chylchfesur mwy.

Ond SizeGenetics yn fwy na’r Extender nodweddiadol sy’n gadael i chi eisiau mwy ar ôl misoedd.

A yw SizeGenetics Really Gwaith?

SizeGenetics gweithio. Cyfnod.

Yw’n cymryd peth amser, yr wyf yn awgrymu defnyddio am o leiaf bedwar mis, ac eto mae’n swyddogaeth i gynyddu eich dimensiwn. Yn awr, cyn i mi fynd i mewn i’r manylion sy’n cael eu profi yn feddygol i godi dimensiwn eich pidyn, yr wyf am drafod y warant a ddarperir gan y gwneuthurwr cychwynnol.

Pan fyddwch yn ceisio cynnyrch hwn, yr ydych yn ceisio ei rhad ac am ddim risg .

Oes, mae’n rhaid i chi wneud y taliad cychwynnol ar gyfer rhoi cynnig yr eitem, ond mae yna warant gefn arian parod 100%. Yn union beth mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol?

 • Defnyddiwch y cynnyrch yn ôl y cyfarwyddyd am o leiaf bedwar mis .
 • Os nad ydych yn hoffi y cynnyrch, gallwch ei ddychwelyd am eich arian yn ôl.

Mae’r gydran gorau yw bod gennych 6 mis i ddychwelyd yr eitem hon. Nid yw llawer o’r eitemau amrywiol eraill ar y farchnad yn cynnig gwarant o’r maint hwn, ac mae llawer ohonynt yn cael galwadau defnydd i gyflawni’r warant sydd yn syml anodd i fodloni.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Felly, sut mae’n gweithio?

Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol - SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender

Dydw i ddim yn dechnegydd, ond y cyflenwr yn gwneud gwaith rhyfeddol wrth drafod union yn union sut a pham yr eitem hon yn gweithio.

 1. Rydych yn mosting debygol o fod yn rhoi ar y Extender (a llawer mwy am hyn yn fy gwerthuso). Mae hyn yn y teclyn y byddwch yn ei hanfod yn ymestyn ychydig ar y tro i osod tensiwn ar y pidyn.
 2. Gan fod y pidyn yn dechrau ymestyn, rips mini bach yn dechrau digwydd. Mae’r dagrau creu cell ddyblygu i ddigwydd ar hyd y meinweoedd cyhyrau.
 3. Pan fydd y heals cyhyrau, mae’n dod yn fwy ac yn fwy cadarn. gwaed ychwanegol hefyd nentydd i mewn i’r pidyn.

Mae hyn yn y wyddoniaeth y tu ôl cynnyrch hwn. Byddwch yn gwneud defnydd o Extender pidyn sy’n darparu 2800 go densiwn gafael, sef y straen blaenllaw yn y diwydiant.

Beth mae mwy hwn tensiwn ganiatáu?

Mae’r tensiwn cynyddol yn ymwneud â chanlyniadau. Bydd gennych y gallu i brofi canlyniadau llawer gwell oherwydd y ddyfais yn cynnig 50% hyd yn oed mwy o straen nag unrhyw gynnyrch arall ar y farchnad. Ac yn yr elfen fwyaf effeithiol?

 • Mae’n ddi-boen
 • Mae’n 100% yn ddiogel
 • Mae’r canlyniadau yn barhaol

Dim pils. Dim poen. Dim llawdriniaeth. Dim hocus-pocus.

Pa SizeGenetics delio yw canlyniadau pur. Wrth siarad am hyn, yn caniatáu i ni edrych ar yr union beth mae pobl eraill wedi cael profiad uniongyrchol â’r eitem hon.

Canlyniadau SizeGenetics

Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol - SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender

Y canlyniadau yw dim byd o gwbl heblaw rhagorol. Gadewch i ni edrych ar beth yn union y unigolion eraill wedi gallu profi o ran twf:

 • 4 Mis Defnyddio : Cynnydd o 1.8 modfedd o hyd a 0.6 modfedd mewn cwmpas yn brofiadol.
 • 60 Mlynedd Hen : A hen dyn 60-mlwydd cynyddu ei hyd o ddim ond 5.3 modfedd i’r swm anhygoel o 6.6 modfedd.
 • Gwraig Yn falch : Unigolyn a ddefnyddiwyd ddyfais hon am bedwar mis, ac aeth o bach 4.4 modfedd i llawer mwy 6.5 modfedd hyd pidyn. Chwmpas y person hwn penodol hefyd cynyddu 0.7 modfedd.

Mae’r cwmni yn cynghori y gallai canlyniadau yn wahanol. Mae yna hefyd bobl sy’n profi enillion bach o 0.5 “i 1” o ran maint. Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender. Eto i gyd mae hyn yn dal i fod yn meddwl yn eithaf rhagorol am y gallech chi aros i ddefnyddio’r offeryn a gweld mwy o ddatblygiad o ganlyniad.

Yn sicr mae terfynau etifeddol sy’n mynd i mewn chwarae, a gallai SizeGenetics wrthwynebu nature– er ei fod yn dod yn agos.

Os ydych yn cael ail-feddwl, Fi ‘n dal argymell eich bod yn edrych ar fwy cyn ac ar ôl lluniau ar wefan y cwmni i weld y canlyniadau uniongyrchol.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Fy Profiad personol gyda SizeGenetics

Gan ddechrau gyda SizeGenetics, rhaid i mi gyfaddef fy mod yn ychydig yn amheus yn y dechrau, ac eto mae’r cyn-ac-ar ôl delweddau yn drawiadol iawn. Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender. Rwy’n cyfrifedig fy mod mewn gwirionedd wedi gwbl ddim i’w sied gyda’r sicrwydd, ac roedd yn llawer iawn i fynd i mewn i’r broses.

Y math meddygol 1 llongau dyfais ddisylw, a gellir ei ddefnyddio ar gyfer:

 • syndrom pidyn plygu
 • syndrom pidyn Micro
 • ymestyn

Felly, os oes gennych crymedd eich pidyn, byddwch yn gallu i ddatrys y broblem hon ac yn profi enillion enfawr ar yr un pryd.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhoi’r arf ar waelod eich pidyn, ac addasu’r offeryn i sicrhau bod eich pidyn yn ffitio i mewn i’r offeryn. Yna byddwch yn raddol ymestyn y teclyn i’r radd chwilio amdanynt, a youll ‘angen i wella’r hyn drwy gydol y misoedd gwahanol o ddefnydd. Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender. Yn araf ac yn bendant, bydd eich pidyn yn sicr yn dechrau tyfu o hyd, a bydd y ddyfais yn sicr angen addasiadau priodol o ganlyniad.

Cadwch mewn cof, byddwch angen tensiwn cyson a chyson ar y pidyn ar gyfer ymestyn i ddigwydd.

A, 58-ffordd system cysur yn y pen draw newydd yn cael ei gynnwys i sicrhau y gall y byddwch yn profi enillion cyflymach heb y anghysur bod eitemau eraill gynnig.

Gadewch i ni edrych ar y camau cyflawn bydd angen i chi eu cymryd i ddefnyddio’r ddyfais hon:

 1. Rhowch y cylch sylfaen ar eich pidyn.
 2. Rhowch y bariau elongation.
 3. Rhowch y pen eich pidyn i mewn i’r headpiece.
 4. Tynnwch y band ben y strap cysur.

O’r fan hon, byddwch yn newid addasiadau yn unol â hynny ac yn mesur y dyfais at eich aelod. Mae angen Defnydd i ddechrau yn araf, gyda chynnydd graddol bob wythnos. Mae llawer o bobl yn gwisgo offeryn ar gyfer 5+ awr y dydd, ond ydych yn dymuno cael eich croen ac aelod ddefnyddio i iddo.

Rwy’n cynghori yn dechrau am un dydd awr yn y cyfleustra eich cartref, ac yn cynyddu yn ôl yr angen hyd nes i chi gyrraedd y defnydd a argymhellir bob awr.

Mae llawer o bobl hyd yn oed yn cynnal ddyfais hon dan eu dillad, ac yn ei ddefnyddio pan fyddant yn gwneud gwaith iard gefn neu eistedd o gwmpas y tŷ. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i chi bwysleisio dros fod yn anweddus os daw rhywun, a bydd gennych y gallu i fynd ati i roi hwb i’ch pidyn yw maint heb bwysleisio dros unrhyw un arall eich gweld yn y broses.

Fi ‘n sylweddol’ n sylweddol oedd yn profi unrhyw fath o ganlyniadau til ar ôl y trydydd mis pan roedd gen i hwb o tua hanner modfedd. Byddaf yn sicrhau bod hyn yn digwydd dros gyfnod o amser, fodd bynnag, nid oeddwn yn penderfynu fy hun nes hyn o bryd.

Wedyn, dechreuais gweld canlyniadau yn gynt o lawer.

Y pedwerydd mis sylwais fy mod tua thraean o fodfedd mwy o gymharu â fy mod oedd pan ddechreuodd fy mod i ddechrau, ac erbyn y pumed mis, roeddwn yn dros modfedd mwy. Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender. Gallwch hefyd gynnal gan ddefnyddio’r teclyn hwn i gyflawni hefyd llawer gwell canlyniadau. Mae llawer o unigolion yn defnyddio SizeGenetics am dros Un Flwyddyn i gyrraedd eu optimaidd possibility– yn hollol yn dibynnu ar y defnyddiwr.

Doeddwn i ddim wedi bod ymhlith y rhai lwcus a brofodd 2 enillion fodfedd o bob 4 mis, ond i ddim yn cael profiad enillion sylweddol wrth i amser fynd ymlaen.

Adolygiad SizeGenetics: Dyfarniad

Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol - SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender

I mi, SizeGenetics yn gwneud gwyrthiau.

SizeGenetics wedi gotten ar y farchnad ar gyfer bron 20 mlynedd, ac mae’r cwmni yn cefnogi eu cynnyrch gyda gwarant chwe mis. Mae pob dylech ei wneud i gyflawni yn llawer hwy, pidyn trwchus yw defnyddio’r offeryn hwn am ddim ond 4 mis. Adolygiad SizeGenetics Trwy Ein Arbenigol – SizeGenetics ™ Gwreiddiol Extender. Os nad ydych yn gweld y canlyniadau sydd gennyf (a 10au o filoedd o bobl eraill wedi), yn syml yn mynd yn ôl i ddyfais ar gyfer eich ad-daliad.

SizeGenetics yw’r offeryn you– ac eich angen companion– i gael. Mae’n cyd-fynd, yn cyflenwi arloesi a chynnyrch delfrydol y diwydiant, ac mae wedi mewn gwirionedd yn cael ei gwirio i roi hwb i dimensiwn eich pidyn.

Beth mwy y gallech ofyn amdano?

Os ydych am gael pidyn mwy o faint os gwelwch yn dda iddi yn well, mae’n amser i weithredu.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Zahra Thunzira is a Jakarta-based nutritionist and gym instructor. She’s also an adventure travel, fitness, and health writer for several blogs and websites. She earned her Master degree in Public Health from University of Indonesia.

FLASH SALE 20% OFF »