Adolygiad SIZEGENETICS Edrych Ar Fy Canlyniadau Ar ôl 4 MIS!

Home » Review » sizegenetics » Adolygiad SIZEGENETICS Edrych Ar Fy Canlyniadau Ar ôl 4 MIS!

“Nid yw Maint ots.” Dyna union beth niferus fenywod hawlio. Fodd bynnag, os ydych yn ddyn sydd ddim wir yn mesur hyd yn yr adran maint, eich bod yn gwybod nad yw hynny’n wir yn wir

Last Updated on

“Nid yw Maint ots.” Dyna union beth niferus fenywod hawlio. Fodd bynnag, os ydych yn ddyn sydd ddim wir yn mesur hyd yn yr adran maint, eich bod yn gwybod nad yw hynny’n wir yn wir.  Maint yn fater. 

Gallwch fesur yn union faint ei fod yn bwysig nid yn unig o ran modfeddi nad oes gennych, ac eto yn nhermau rhwystredig neu’n colli allan ar bosibiliadau rhywiol.

Diolch i’r rhwyd, erbyn hyn mae nifer o ddewisiadau ar gael i ddynion sy’n chwilio am ffordd i wella maint y pidyn. Adolygiad SIZEGENETICS Edrych Ar Fy Canlyniadau Ar ôl 4 MIS !. Eto peidiwch unrhyw un o’r technegau hyn yn gweithio mewn gwirionedd?

Really, efallai y cewch eich syfrdanu. Mae mynd i’r un eitem lleiaf sydd ar gael a allai wir yn gwneud cynnydd tymor hir rhyfeddol ac o ran maint pidyn, ac fe’i gelwir SizeGenetics.

Adolygiad SIZEGENETICS Edrych Ar Fy Canlyniadau Ar ôl 4 MIS!

My Story | Adolygiad SizeGenetics Real

Rwy’n mynd i ddweud wrthych am SizeGenetics mewn syml o bryd. Eto i gyd yn gyntaf Rwy’n bwriadu i ddweud fy stori chi. Oherwydd eich bod yn darllen fy SizeGenetics gwerthuso, yr wyf yn meddwl y gallech fod yn gallu cysylltu.

Cefais fy ngeni â micropenis. Mae hwn yn gyflwr lle y pidyn yn anarferol mwynglawdd little– yn llai na 3 modfedd ar gyfer y rhan fwyaf o fy mywyd. Nid wyf yn meddwl y dylwn i ddweud wrthych sut bychanol oedd hyn i mi. Adolygiad SIZEGENETICS Edrych Ar Fy Canlyniadau Ar ôl 4 MIS !. Yr wyf yn cadw mewn cof yn ystod oedran aeddfedrwydd roeddwn yn teimlo mor anghyfforddus, ond yr wyf yn cadw tybio y byddai pethau’n rywsut cefn i mi, ei fod yn rhywbeth byddwn yn sicr yn unig tyfu’n rhy fawr. Ond yr wyf byth yn gwneud.
Rhoddais gynnig mynd allan gyda menywod. I fod yn onest, nid oedd yn ymddangos yn wir mae llawer ohonyn nhw i ofalu bob bod llawer pan welsant union sut lleied oeddwn i. Fodd bynnag, mae’r mecaneg wrth wneud gwirionedd cariad oedd yn anghysur gwirioneddol. Gall Rydym yn unig mewn gwirionedd yn ei gael i weithio mewn lleoliadau penodol, a ‘i jyst yn cymryd yr holl hwyl ohono. Rhyw yn gyson yn rhwystredig, ac yn raddol gydag amser wyf yn syml hildio. Erbyn 30 oed yn unig yr wyf wedi cael rhyw gydag ychydig o fenywod erioed, ac yn wir nad oedd yn gweld unrhyw fath o debygolrwydd y byddai yn sicr yn ceisio eto yn y dyfodol. Rwyf yn y bôn ymddiswyddo fy hun at amser bywyd o ymatal eu gorfodi. Fy hyder Eisoes ei saethu i Heck.

Ystyriais llawer iawn o wahanol gyfleoedd. Ceisiais yr holl pils a’r lotions ofer. Ar un adeg roeddwn hefyd yn mynd hyd yn hyn o ran cymryd i mewn i ystyriaeth triniaeth lawfeddygol! Mae fy meddyg yn siarad fi allan ohono ac argymhellodd pwmp pidyn yn hytrach. Yr wyf yn ei ddefnyddio hynny ac yr oedd cymorth, ond roeddwn am ateb tymor hir. Ac yna yr wyf yn dod o hyd i wybodaeth am SizeGenetics.

Roeddwn yn wyliadwrus ynghylch arian buddsoddi ar eto ychwanegol “datrysiad” a allai fod yr un peipen law ar gyfrif fy nghynilion. Fodd bynnag, rwy’n benderfynol y byddwn yn sicr yn ceisio y pwynt olaf. Adolygiad SIZEGENETICS Edrych Ar Fy Canlyniadau Ar ôl 4 MIS !. Wedi’r cyfan, roeddwn i eisiau i fuddsoddi benthyciad ar driniaeth lawfeddygol. Byddai SizeGenetics yn llawer llai drud o’i gymharu â hynny, ac yn llawer iawn llawer llai bygythiol yn ogystal. Gofynnais fy doc yn union yr hyn y mae’n ei ystyried fy cysyniad, ac efe a nodwyd i fynd amdani cyhyd ag yr wyf yn cymryd gofal a defnyddiwyd y Extender yn gywir.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Beth yw SizeGenetics?

Adolygiad SIZEGENETICS Edrych Ar Fy Canlyniadau Ar ôl 4 MIS!

Mynd i ffwrdd o fy mhrofiad unigol yn ogystal â rhai o’r SizeGenetics archwilio Rwyf wedi darllen mewn gwirionedd, gallai fod yn y Extender pidyn gorau ar y farchnad ar hyn o bryd. Os nad ydych yn gwybod llawer yn ymwneud extenders pidyn, gallech fod yn meddwl yn union beth mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol.

Mae’n syml. SizeGenetics yn offeryn sy’n eich rhoi ar gyfer ynglyn awr (neu nifer o, os ydych yn ei ddymuno) y dydd dros gyfnod o fisoedd. SizeGenetics rhoi mewn tensiwn ysgafn ar eich pidyn, ymestyn ei dimensiwn mewn amser yn gynyddol.

Pam Ewch Gyda pidyn Extender?

Efallai eich bod yn holi, “Pam ddylwn i roi cynnig ar Extender pidyn yn lle pwmp pidyn neu dabledi neu ychydig o dechneg arall?”

Wel, nid yw’r rhan fwyaf pils pidyn yn cael eu datblygu mewn gwirionedd i gynhyrchu unrhyw fath o enillion parhaol mewn perthynas â Dimensiwn. Ni fydd y rhai sy’n dweud eu bod yn rhoi canlyniadau dramatig (os unrhyw fath o ganlyniadau o gwbl). Adolygiad SIZEGENETICS Edrych Ar Fy Canlyniadau Ar ôl 4 MIS !. Gall tabledi pidyn fod yn ddefnyddiol iawn, fodd bynnag, mae llawer ohonynt yn cael eu creu ar gyfer cynnydd ar unwaith (viagra hyd caredig) neu am fath penodol o impotence.

Beth am lotions, geliau, ac yn y blaen? Gall y rhain therapïau cyfoes cynhyrchu rhywfaint o gynnydd maint tymor byr, fodd bynnag, mae’n anaml weladwy iawn.

Gallech hefyd yn clywed am wahanol workouts gallech geisio a hyd yn oed pwysau y gallwch eu defnyddio. Rwy’n argymell cadw i ffwrdd oddi wrth y dulliau hyn. Gallant fod yn beryglus a gallai sbarduno niwed parhaol os ydych yn niweidio ar eich pen eich hun. Maent hefyd yn boen mawr!

Pan ddaw i pympiau pidyn, gallai’r rhai sydd mewn gwirionedd yn creu cynnydd adnabyddadwy o ran maint a chwmpas. Eto i gyd mae’r enillion yn rhai tymor byr ac yn cynnwys rhai bygythiadau meddygol yn lle hynny arwyddocaol. Adolygiad SIZEGENETICS Edrych Ar Fy Canlyniadau Ar ôl 4 MIS !. Mae’n rhaid i chi roi ar fand cynnal yn ystod rhyw i gynnal y gwaed ychwanegol yn eich pidyn. Ar ôl i chi ei gymryd i ffwrdd (tua hanner awr yn ddiweddarach), bydd eich maint sicr yn mynd i’r dde yn ôl i lawr unwaith eto.

Mae Extender pidyn yw’r unig gynnyrch i maes ‘na a all eich darparu gyda enillion parhaol mewn maint!

Adolygiad SIZEGENETICS Edrych Ar Fy Canlyniadau Ar ôl 4 MIS!
SizeGenetics Yw’r pidyn Extender Unig clinigol profedig

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

A yw SizeGenetics Gweithio?

Mae’r ymchwiliad mawr yn naturiol (chwarae gair a gynlluniwyd yma) yw a SizeGenetics yn gallu darparu. Gadewch i mi roi gwybod i chi yn union beth mae fy mhrofiad personol oedd fel!

SizeGenetics cael ei hysbysebu fel un sydd â “58-Way Ultimate System Cysur” Wel, pan gymerais y tro cyntaf ddyfais hon o’r blwch y gellir ei gweld yn (a oedd yn wir yn paaged anamlwg), mae’n edrych yn unrhyw beth eto gyfforddus. Fel yr wyf i wedi clywed rhai pobl jôc, extenders pidyn wir yn debyg oesoedd canol cam-drin arfau.

Adolygiad SIZEGENETICS Edrych Ar Fy Canlyniadau Ar ôl 4 MIS!

Felly, yr wyf yn synnu pan fyddaf yn ei roi ar a hailaddasu hynny ac mae’n dod i ben i fyny yn cael gyfforddus iawn. Roeddwn yn soothed yn addas i mi hefyd.

Yr wyf yn golygu, rwy’n gwybod ei fod yn cynllunio ar gyfer dynion gyda penises bach, ond o ystyried fy mod wedi micropenis, yr wyf yn Pwysleisiwyd byddwn i’n fach i ddefnyddio hefyd.

Rwy’n hailaddasu iddo i sicrhau ei fod yn gwneud cais dim ond ychydig straen a gadael ar. Fi ‘n sylweddol prin sylwi ar yr awr yn pasio i ffwrdd. Weithiau Wedi anghofio fy mod yn ei ddefnyddio. Dyna oedd pa mor anymwthiol oedd hi.

Ar gyfer yr ychydig wythnosau cyntaf, Fi jyst rhoi ar SizeGenetics am ynghylch awr y dydd. Adolygiad SIZEGENETICS Edrych Ar Fy Canlyniadau Ar ôl 4 MIS !. Yn araf er fy mod yn dechrau ei ddefnyddio am gyfnodau amser hirach ac yn hirach; aml Fi jyst wedi anghofio ei gymryd i ffwrdd. Nid yw’n wir yn weladwy o dan eich dillad, ond yr wyf yn dal yn teimlo fwyaf cyfforddus yn ei ddefnyddio pan oeddwn yn syml yn hongian allan yn y tŷ gan fy hun.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Ni fyddaf yn dweud celwydd. Mae’n rhaid i chi fod yn hynod amyneddgar i gael canlyniadau gyda’r cynnyrch hwn. Nid yw hwn yn opsiwn dros nos. Mae’n rhaid i chi hefyd fod yn hynod o drylwyr. Dwi ddim yn meddwl fy mod yn osgoi ddiwrnod unig ar gyfer y chwe mis cyfan yr wyf yn ei ddefnyddio ef. Fi ‘n sylweddol ddim yn wir yn gweld llawer yn y ffordd o gynnydd ar gyfer y ddau fis cyntaf chwaith, at y pwynt lle yr wyf yn meddwl tybed os oedd gweithio.

Rwy’n wirioneddol ddiolchgar doeddwn i ddim yn ildio, fodd bynnag, oherwydd amgylch y marc 3 mis dechreuais weld cynnydd go iawn. Ar ôl hynny, yr wyf yn additionaled llawer mwy hyd, ac mae’n digwydd yn gyflym iawn. Roedd gen i yn olaf yn stagnation ar ôl i mi gyrraedd y marc 6 mis. Rwyf wedi ceisio mewn gwirionedd roi ar y gadget byth ers hynny, ond nid wyf wedi sylwi ar enillion anymore arwyddocaol, felly yr wyf yn meddwl fy mod wedi maxed allan fy genynnau hun.

Gadewch imi ddweud wrthych, mae hynny’n hollol iawn gyda mi, oherwydd dyma yw’r cynnydd a fy mod yn cyflawni:

  • Dechrau Hyd: 3.5 modfedd
  • 1 mis: 4.1 modfedd
  • 2 fis: 4.4 modfedd
  • 3 mis: 4.75 modfedd
  • 4 mis: 5 modfedd
  • 5 mis: 5.25 modfedd
  • 6 mis: 5.6 modfedd

Rwyf o ddifrif nad ydych yn gallu rhoi gwybod yn union pa mor rhagorol yw hynny. Enillais 2.1 modfedd, sydd i mi oedd bron yn hoffi ddyblu maint fy pidyn! Roedd yn brofiad wallgof.

Yr wyf yn edrych i lawr yn dechrau am dri mis ac yr wyf ddim yn gallu credu beth oeddwn i’n ei weld.

Rwy’n cadw credu fy mod yn breuddwydio neu rywbeth, ac eto bob bore cynnar i mi deffro pa faint mwy yn dal yno. Wnes i sôn bod y rhain yn fy dimensiynau flaccid? Rhoi i fyny, rwy’n hefyd yn fwy. Trafodwch cynnydd mewn hyder!

Fi ‘n sylweddol Nid oedd gan unrhyw fath o enillion o ran cwmpas, ac eto yr oedd gan fy mod yn disgwyl. Nid yw extenders pidyn yn gwella cwmpas, yn syml maint. Dyna pam yr wyf yn dal yn defnyddio fy pidyn pwmp aml.

Yn achos yr ydych yn meddwl beth y drefn newid oedd fel fel yr wyf yn cyd-fynd, roedd yn syml ac yn rhad ac am ddim-boen. Roedd byth pwynt lle yr wyf yn lleoli y ddyfais lletchwith i roi ar. Os ydych yn darllen am sut pidyn swyddogaeth extenders, byddwch yn cael gwybod bod y tensiwn yn datblygu micro-dagrau. Adolygiad SIZEGENETICS Edrych Ar Fy Canlyniadau Ar ôl 4 MIS !. Mae eich gwaith atgyweirio corff y dagrau drwy gynnwys hyd. Mae hynny’n swnio’n ofnadwy, dde? Nid yw, o leiaf nid gyda SizeGenetics. Rwyf yn y bôn byth yn cael unrhyw fath o boen neu sgîl-effeithiau.

Nid oes gennych unrhyw awgrym beth yw’r gost? Yr wyf yn dymuno fy mod wedi gwneud hyn oesoedd yn ôl mewn gwirionedd, cyn i mi rhoi cynnig ar yr holl pils y rhai a phympiau a hufen a geliau. Yr wyf yn afradu cymaint benthyciad ar wasanaethau rhywbeth dros dro hynny (mae rhai ohonynt wedi cael sgîl-effeithiau). Dim ond roedd rhaid i mi dalu am SizeGenetics unwaith, ac mae’r canlyniadau y mae’n eu darparu yn barhaol.

Sut Allwch Chi Brynu SizeGenetics?

Yr unig faes gallwch ddod o hyd SizeGenetics ar werth ar-lein. Heddiw, mae’r ™ System Ultimate SizeGenetics costau $ 398.95, ac mae’r SizeGenetics ™ Gwerth Argraffiad yn gosod chi yn ôl $ 199.95.

Yr hyn sy’n wych yw eich bod yn cael arian am ddim-risg yn ôl gwarant ar gyfer 180 diwrnod.

Dyna 6 mis cyfan i roi cynnig ar y digon o amser gadget– i weld enillion sylweddol o ran maint. Cymerodd hanner cant y cant y cyfnod hwnnw i SizeGenetics i droi fy mywyd rhywiol o gwmpas. Gall wneud yr un peth iawn i chi.

Os ydych am arbed arian ar SizeGenetics, dyma’r amser i brynu. Rydym yn cynnig toriad pris SizeGenetics unigryw. Defnyddiwch ein SizeGenetics cwpon arbennig yn cael 10% i ffwrdd. Nid yw hyn yn ymdrin yn wirioneddol mosting debygol o aros am hir, felly manteisio arno tra bydd yn parhau.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

FLASH SALE 20% OFF »