Adolygiad SizeGenetics – Dyma My 2017 Canlyniadau SizeGenetics

Home » Review » sizegenetics » Adolygiad SizeGenetics – Dyma My 2017 Canlyniadau SizeGenetics

gwella gwrywaidd – pibell breuddwyd iawn? Os ydych chi fel llawer o guys, y peth olaf yr ydych yn dymuno ei wneud yw cael llawdriniaeth i wella eich aelod. Adolygiad SizeGenetics – Dyma My 2017 SizeGenetics resul

gwella gwrywaidd – pibell breuddwyd iawn? Os ydych chi fel llawer o guys, y peth olaf yr ydych yn dymuno ei wneud yw cael llawdriniaeth i wella eich aelod. Adolygiad SizeGenetics – Dyma My 2017 SizeGenetics Canlyniadau. Mae’n rhywbeth yr wyf yn cymryd yn ganiataol y rhan fwyaf o ddynion wedi meddwl mewn gwirionedd am ar unwaith neu ychwanegol yn eu bywyd. Wedi’r cyfan, yr ydym wedi mewn gwirionedd i gyd yn gwrando ar y gan ddweud: materion maint.

Adolygiad SizeGenetics - Dyma My 2017 Canlyniadau SizeGenetics

SizeGenetics yn gadget, nid triniaeth lawfeddygol, sy’n cael ei awgrymu i roi codiad hyd arferol 1-2 modfedd.

Ac mae hyn yn union yr hyn sydd angen i chi i fodloni eich partner.

Rwyf wedi edrych mewn gwirionedd yn anodd a hir (dim pun golygu) ar gyfer offer sy’n gwbl yn gweithio, ac fel arfer dwi’n siomedig gan y canlyniadau. Adolygiad SizeGenetics – Dyma My 2017 SizeGenetics Canlyniadau. Mae’n sector lawn o’r eitemau ffug a chwsmeriaid uchelgeisiol sy’n dymuno cael mwy o amser pidyn gyda chylchfesur mwy.

Eto i gyd SizeGenetics yn fwy na’r Extender nodweddiadol sy’n gadael i chi eisiau mwy ar ôl misoedd.

A yw SizeGenetics Really Gwaith?

SizeGenetics gweithio. Cyfnod.

Yw’n cymryd peth amser, yr wyf yn awgrymu defnyddio ei gyfer yn yr 4 mis leiaf, ond mae’n swyddogaeth er mwyn gwella eich maint. Ar hyn o bryd, cyn i mi fynd i mewn i’r wybodaeth sy’n cael eu cadarnhau wyddonol i gynyddu dimensiwn eich pidyn, yr wyf yn bwriadu trafod y warant a gynigir gan y cynhyrchydd cychwynnol.

Pan fyddwch yn ceisio cynnyrch hwn, yr ydych yn ceisio ei rhad ac am ddim risg .

Oes, mae angen i chi wneud y taliad cychwynnol am geisio yr eitem, fodd bynnag mae gwarant gefn arian parod 100%. Beth mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol?

 • Defnyddiwch y cynnyrch yn ôl y cyfarwyddyd am o leiaf bedwar mis .
 • Os nad ydych yn hoffi y cynnyrch, gallwch ei ddychwelyd am eich arian yn ôl.

Mae’r gydran gorau yw bod gennych chwe mis i ddychwelyd y cynnyrch hwn. Nid yw’r rhan fwyaf o’r cynhyrchion eraill ar y farchnad yn darparu gwarant o’r maint hwn, ac mae llawer ohonynt yn cael gofynion defnydd i gwrdd â’r warant sydd yn syml, yn anodd i’w gyflawni.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Felly, sut mae’n gweithio?

Adolygiad SizeGenetics - Dyma My 2017 Canlyniadau SizeGenetics

Dydw i ddim yn arbenigwr, ond mae’r gwneuthurwr yn gwneud gwaith rhagorol wrth egluro yn benodol yn union sut a pham mae hyn swyddogaethau eitem.

 1. Rydych yn mosting debygol o fod yn rhoi ar y Extender (llawer mwy am hyn yn fy gwerthuso). Mae hyn yn y ddyfais y byddwch yn ei hanfod yn ymestyn yn raddol i osod straen ar y pidyn.
 2. Gan fod y pidyn yn dechrau ymestyn, rips micro bach yn dechrau i ddigwydd. Mae’r rhaniadau yn sbarduno dyblygu gell i ddigwydd ar hyd y màs cyhyr.
 3. Pan fydd y cyhyrau heals, mae’n dod i fod yn fwy ac yn gryfach. Mae llawer mwy o waed yn yr un modd yn symud i’r dde i mewn i’r pidyn.

Mae hyn yn y wyddoniaeth y tu ôl cynnyrch hwn. Byddwch yn defnyddio Extender pidyn sy’n cynnig 2800 go straen gafael, sef y tensiwn blaenllaw yn y farchnad.

Beth mae mwy hwn tensiwn ganiatáu?

Mae’r straen gwell yw popeth am ganlyniadau. Byddwch yn gallu profi llawer mwy canlyniadau oherwydd y teclyn sy’n cynnig 50% hyd yn oed mwy o densiwn na eitem arall ar y farchnad. Ac y gydran gorau?

 • Mae’n ddi-boen
 • Mae’n 100% yn ddiogel
 • Mae’r canlyniadau yn barhaol

Dim pils. Dim poen. Dim llawdriniaeth. Dim hocus-pocus.

Pa SizeGenetics delio yw canlyniadau pur. Yn sôn am hyn, yn caniatáu i ni gael golwg ar yr hyn mae pobl eraill wedi cael profiad mewn gwirionedd uniongyrchol gyda’r cynnyrch hwn.

Canlyniadau SizeGenetics

Adolygiad SizeGenetics - Dyma My 2017 Canlyniadau SizeGenetics

Mae’r canlyniadau yn ddim heblaw wych. Caniatewch i ni edrych ar yr hyn gwsmeriaid eraill wedi cael y gallu i brofi o ran twf:

 • 4 Mis Defnyddio : Cynnydd o 1.8 modfedd o hyd a 0.6 modfedd mewn cwmpas yn brofiadol.
 • 60 Mlynedd Hen : A hen dyn 60-mlwydd cynyddu ei hyd o ddim ond 5.3 modfedd i’r swm anhygoel o 6.6 modfedd.
 • Gwraig Yn falch : Unigolyn a ddefnyddiwyd ddyfais hon am bedwar mis, ac aeth o bach 4.4 modfedd i llawer mwy 6.5 modfedd hyd pidyn. Chwmpas y person hwn penodol hefyd cynyddu 0.7 modfedd.

Mae’r busnes yn rhybuddio y gall canlyniadau yn amrywio. Mae yna hefyd bobl sy’n profi enillion bach o 0.5 “i 1” o ran maint. Adolygiad SizeGenetics – Dyma My 2017 SizeGenetics Canlyniadau. Eto i gyd mae hyn yn dal i fod yn eithaf rhyfeddol o ystyried eich bod yn gallu barhaus ddefnyddio’r ddyfais a gweld hyd yn oed mwy o ddatblygu oherwydd hyn.

Yn sicr mae cyfyngiadau genetig sy’n mynd i mewn i chwarae, a gallai SizeGenetics herio nature– er ei fod yn dod yn agos.

Os ydych yn cael ail-feddwl, Fi ‘n dal argymell eich bod yn edrych ar fwy cyn ac ar ôl lluniau ar wefan y cwmni i weld y canlyniadau uniongyrchol.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Fy Profiad personol gyda SizeGenetics

Gan ddechrau gyda SizeGenetics, rhaid i mi gyfaddef fy mod yn ychydig yn sinigaidd i ddechrau, ac eto mae’r cyn-ac-ar ôl lluniau yn hynod nodedig. Adolygiad SizeGenetics – Dyma My 2017 SizeGenetics Canlyniadau. Rwy’n cyfrifedig fy mod mewn gwirionedd yn ddim i’w sied gyda’r sicrwydd, ac roedd llawer i’w gael ar yr un pryd.

Y math meddygol 1 llongau dyfais ddisylw, a gellir ei ddefnyddio ar gyfer:

 • syndrom pidyn plygu
 • syndrom pidyn Micro
 • ymestyn

Felly, os oes gennych crymedd eich pidyn, bydd gennych y gallu i unioni mater ac mae’r profiad hwn enillion enfawr yn y broses.

Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw gosod y ddyfais ar waelod eich pidyn, ac addasu’r ddyfais fel bod eich pidyn yn ffitio i mewn i’r ddyfais. Byddwch wedyn yn raddol ymestyn y teclyn i’r lefel a ffefrir, a byddwch yn dymuno codi hyn drwy gydol y misoedd gwahanol o ddefnydd. Adolygiad SizeGenetics – Dyma My 2017 SizeGenetics Canlyniadau. Yn raddol ac yn ddi-os, bydd eich pidyn yn sicr yn dechrau i ehangu o ran maint, a bydd yr offeryn yn sicr yn gofyn am newidiadau priodol o ganlyniad.

Cadwch mewn cof, byddwch angen straen cyson a chyson ar y pidyn ar gyfer ymestyn i ddigwydd.

Mae 58-ffordd system newydd, cysur yn y pen draw yn cael ei cynnwys i wneud yn siŵr y gallech brofi enillion cyflymach heb y anghysur bod eitemau eraill cyflenwad.

Gadewch i ni edrych ar y camau cyflawn bydd angen i chi eu cymryd i ddefnyddio’r ddyfais hon:

 1. Rhowch y cylch sylfaen ar eich pidyn.
 2. Rhowch y bariau elongation.
 3. Rhowch y pen eich pidyn i mewn i’r headpiece.
 4. Tynnwch y band ben y strap cysur.

O’r fan hon, byddwch yn newid y newidiadau yn ôl yr angen ac yn mesur y dyfais at eich aelod. Rhaid defnyddio ddechrau yn raddol, gyda chynnydd graddol bob wythnos. Mae llawer o unigolion yn gwisgo’r teclyn ar gyfer 5+ awr y dydd, ac eto yr ydych am gael eich croen ac aelod i arfer ag ef.

Rwy’n argymell yn dechrau am un dydd awr yng nghysur eich cartref, ac yn cynyddu yn ôl yr angen nes i chi gyrraedd y defnydd cynghorir bob awr.

Mae llawer o unigolion hyd yn oed yn cynnal ddyfais hon dan eu dillad, ac yn ei ddefnyddio pan fyddant yn gwneud gwaith lawnt neu eistedd o gwmpas y tŷ. Mae hyn yn awgrymu nad oes rhaid i chi straen dros fod yn anweddus os daw rhywun, a bydd gennych y gallu i fynd ati i wella eich pidyn yn dimensiwn heb boeni am unrhyw un arall eich gweld yn y broses.

Wyf yn wirioneddol ddim yn profi unrhyw fath o ganlyniadau i fyny tan ar ôl y 3ydd mis pan oedd gen cynnydd o tua hanner modfedd. Byddaf yn sicrhau bod hyn yn digwydd gydag amser, ac eto nid oeddwn yn penderfynu fy hun tan y funud hon.

Wedyn, dechreuais gweld canlyniadau yn gynt o lawer.

Y pedwerydd mis wnes i ddarganfod fy mod wedi i wneud gyda 3ydd o fodfedd yn fwy nag oeddwn i pan ddechreuais i ddechrau, ac erbyn y pumed mis, yr wyf yn mored na modfedd mwy. Adolygiad SizeGenetics – Dyma My 2017 SizeGenetics Canlyniadau. Gallech hefyd gadw ddefnyddio’r offeryn hwn i gyflawni canlyniadau hyd yn oed yn llawer gwell. Mae llawer o bobl yn gwneud defnydd o SizeGenetics am dros 12 mis i gyrraedd eu optimaidd possibility– yn gwbl yn dibynnu ar yr unigolyn.

Nid wyf yn un o’r rhai lwcus a brofodd 2 enillion fodfedd o bob 4 mis, ond fe wnes profi enillion enfawr wrth i amser wedi digwydd.

Adolygiad SizeGenetics: Dyfarniad

Adolygiad SizeGenetics - Dyma My 2017 Canlyniadau SizeGenetics

I mi, SizeGenetics yn gwneud gwyrthiau.

SizeGenetics wedi gotten ar y farchnad ar gyfer bron dau Degawd, ac mae’r cwmni yn cefnogi eu cynnyrch gyda gwarant chwe mis. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud i gyrraedd pidyn hirach, yn fwy trwchus yw defnyddio’r offeryn hwn am ddim ond 4 mis. Adolygiad SizeGenetics – Dyma My 2017 SizeGenetics Canlyniadau. Os nad ydych yn gweld y canlyniadau sydd gennyf (a 10au o filoedd o bobl eraill wedi), yn syml yn dychwelyd i teclyn ar gyfer eich arian yn ôl.

SizeGenetics yw’r teclyn you– ac eich angen companion– i gael. Mae’n cyd-fynd, yn cyflenwi technoleg a chynnyrch gorau y sector, ac mae wedi cael ei gadarnhau mewn gwirionedd i gynyddu maint eich pidyn.

Beth mwy y gallech ofyn amdano?

Os ydych am gael pidyn mwy o faint os gwelwch yn dda iddi yn well, mae’n amser i weithredu.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Zahra Thunzira is a Jakarta-based nutritionist and gym instructor. She’s also an adventure travel, fitness, and health writer for several blogs and websites. She earned her Master degree in Public Health from University of Indonesia.

FLASH SALE 20% OFF »