Adolygiad SizeGenetics – Canlyniadau Rhybudd! Yw’r Twyll Dyfais Neu’r Legit?

Home » Review » sizegenetics » Adolygiad SizeGenetics – Canlyniadau Rhybudd! Yw’r Twyll Dyfais Neu’r Legit?

gwella gwrywaidd – pibell breuddwyd iawn? Os ydych yn debyg i’r rhan fwyaf o ddynion, y peth olaf yr ydych yn bwriadu ei wneud yw cael llawdriniaeth er mwyn gwella eich aelod. Adolygiad SizeGenetics – Canlyniadau Rhybudd! Ydy

gwella gwrywaidd – pibell breuddwyd iawn? Os ydych yn debyg i’r rhan fwyaf o ddynion, y peth olaf yr ydych yn bwriadu ei wneud yw cael llawdriniaeth er mwyn gwella eich aelod. Adolygiad SizeGenetics – Canlyniadau Rhybudd! Yw’r Twyll Dyfais Neu Legit ?. Mae’n rhywbeth yr wyf yn cymryd yn ganiataol y rhan fwyaf o guys wedi cymryd mewn gwirionedd i ystyriaeth ar un adeg neu’i gilydd yn eu bywydau. Wedi’r cyfan, yr ydym wedi mewn gwirionedd i gyd yn gwrando ar y hawlio: materion maint.

Adolygiad SizeGenetics - Canlyniadau Rhybudd! Yw'r Twyll Dyfais Neu Legit?

SizeGenetics yn ddyfais, nid triniaeth lawfeddygol, a awgrymir i gyflenwi hwb maint arferol o 1-2 modfedd.

Ac mae hyn yn union yr hyn sydd angen i chi i fodloni eich partner.

Fi ‘n weithredol wedi chwilio anodd a maith (dim gair chwarae cynllunio’n yma) ar gyfer offer sy’n wirioneddol swyddogaeth, ac fel arfer dwi’n gadael i lawr gan y canlyniadau. Adolygiad SizeGenetics – Canlyniadau Rhybudd! Yw’r Twyll Dyfais Neu Legit ?. Mae’n ddiwydiant llawn o gynnyrch ffug a defnyddwyr brwdfrydig sy’n bwriadu cael mwy o amser pidyn gyda chylchfesur mwy.

Fodd bynnag SizeGenetics yn fwy na’r Extender rheolaidd sy’n gadael i chi dymuno hyd yn oed mwy ar ôl misoedd.

A yw SizeGenetics Really Gwaith?

SizeGenetics gweithio. Cyfnod.

Yw’n cymryd peth amser, yr wyf yn awgrymu defnyddio am o leiaf bedwar mis, ac eto mae’n swyddogaeth er mwyn gwella eich dimensiwn. Yn awr, cyn i mi fynd i mewn i’r manylion sydd wedi’u cadarnhau yn glinigol i roi hwb i dimensiwn eich pidyn, yr wyf am drafod y warant a ddefnyddir gan y cyflenwr cyntaf.

Pan fyddwch yn ceisio cynnyrch hwn, yr ydych yn ceisio ei rhad ac am ddim risg .

Oes, dylech wneud y setliad rhagarweiniol ar gyfer cynnig ar y cynnyrch, ac eto mae yna arian yn 100% gwarant yn ôl. Yn union beth mae hyn yn ei olygu?

 • Defnyddiwch y cynnyrch yn ôl y cyfarwyddyd am o leiaf bedwar mis .
 • Os nad ydych yn hoffi y cynnyrch, gallwch ei ddychwelyd am eich arian yn ôl.

Y peth gorau yw bod gennych 6 mis i ddychwelyd yr eitem hon. Nid yw llawer o’r eitemau amrywiol eraill ar y farchnad yn darparu gwarant o’r maint hwn, ac mae llawer ohonynt angen defnyddio i fodloni’r sicrwydd bod yn amhosibl i gyflawni yn unig.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Felly, sut mae’n gweithio?

Adolygiad SizeGenetics - Canlyniadau Rhybudd! Yw'r Twyll Dyfais Neu Legit?

Dydw i ddim yn arbenigwr, ond y cyflenwr yn gwneud tasg ryfeddol yn egluro yn union yn union sut a pham y cynnyrch hwn yn gweithio.

 1. Rydych yn mynd i fod yn rhoi ar y Extender (a llawer mwy am hyn yn fy tysteb). Mae hyn yn y ddyfais y byddwch yn ei hanfod yn ehangu yn raddol i osod tensiwn ar y pidyn.
 2. Gan fod y pidyn yn dechrau ymestyn, ychydig rips micro dechrau digwydd. Mae’r dagrau yn creu dyblygu gell i ddigwydd ar hyd y meinweoedd cyhyrau.
 3. Pan fydd y heals meinwe cyhyrau, mae’n dod i fod yn fwy ac yn gryfach. Mae llawer mwy o waed ychwanegol nentydd dde i mewn i’r pidyn.

Mae hyn yn y wyddoniaeth y tu ôl yr eitem hon. Byddwch yn defnyddio Extender pidyn sy’n cyflenwi 2800 go straen tyniant, sef y straen mwyaf blaenllaw yn y sector.

Beth mae mwy hwn tensiwn ganiatáu?

Mae’r straen a godwyd yn ymwneud â chanlyniadau. Bydd gennych y gallu i brofi llawer mwy ganlyniadau yn sgil y gadget sy’n cynnig 50% yn fwy o straen na chynnyrch eraill ar y farchnad. Ac yn yr elfen fwyaf effeithiol?

 • Mae’n ddi-boen
 • Mae’n 100% yn ddiogel
 • Mae’r canlyniadau yn barhaol

Dim pils. Dim poen. Dim llawdriniaeth. Dim hocus-pocus.

Beth SizeGenetics gynnig yw canlyniadau pur. Wrth siarad am hyn, gadewch i ni edrych ar union beth unigolion eraill wedi profi uniongyrchol gyda’r cynnyrch hwn.

Canlyniadau SizeGenetics

Adolygiad SizeGenetics - Canlyniadau Rhybudd! Yw'r Twyll Dyfais Neu Legit?

Mae’r canlyniadau yn ddim llai na anhygoel. Caniatewch i ni edrych ar ddim ond yr hyn a defnyddwyr eraill wedi cael mewn gwirionedd y gallu i brofi o ran datblygu:

 • 4 Mis Defnyddio : Cynnydd o 1.8 modfedd o hyd a 0.6 modfedd mewn cwmpas yn brofiadol.
 • 60 Mlynedd Hen : A hen dyn 60-mlwydd cynyddu ei hyd o ddim ond 5.3 modfedd i’r swm anhygoel o 6.6 modfedd.
 • Gwraig Yn falch : Unigolyn a ddefnyddiwyd ddyfais hon am bedwar mis, ac aeth o bach 4.4 modfedd i llawer mwy 6.5 modfedd hyd pidyn. Chwmpas y person hwn penodol hefyd cynyddu 0.7 modfedd.

Mae’r busnes yn cynghori y gallai canlyniadau yn wahanol. Mae yna hefyd bobl sy’n profi enillion bach o 0.5 “i 1” o ran maint. Adolygiad SizeGenetics – Canlyniadau Rhybudd! Yw’r Twyll Dyfais Neu Legit ?. Eto i gyd mae hyn yn dal i fod yn cymryd yn eithaf trawiadol i ystyriaeth y gallwch wneud defnydd o’r gadget yn barhaus ac yn gweld hyd yn oed mwy o ddatblygu o ganlyniad.

Mae’n amlwg cyfyngiadau etifeddol sy’n dod i mewn i chwarae, a gall SizeGenetics wrthsefyll nature– er ei fod yn dod yn agos.

Os ydych yn cael ail-feddwl, Fi ‘n dal argymell eich bod yn edrych ar fwy cyn ac ar ôl lluniau ar wefan y cwmni i weld y canlyniadau uniongyrchol.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Fy Profiad personol gyda SizeGenetics

Gan ddechrau gyda SizeGenetics, mae angen i mi gyfaddef fy mod ychydig yn argyhoeddi yn y dechrau, fodd bynnag, y cyn-ac-ar ôl lluniau yn rhagorol iawn. Adolygiad SizeGenetics – Canlyniadau Rhybudd! Yw’r Twyll Dyfais Neu Legit ?. Rwy’n cyfrifedig fy mod yn wirioneddol ddim i’w sied gyda’r sicrwydd, ac roedd llawer iawn i’w ennill yn y broses.

Y math meddygol 1 llongau dyfais ddisylw, a gellir ei ddefnyddio ar gyfer:

 • syndrom pidyn plygu
 • syndrom pidyn Micro
 • ymestyn

Felly, os oes gennych crymedd eich pidyn, byddwch yn gallu i gywiro y mater hwn ac yn profi enillion sylweddol yn y broses.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhoi’r gadget ar waelod eich pidyn, ac ail-addasu y teclyn i sicrhau bod eich pidyn gweddu i’r gadget. Yna byddwch yn araf ymestyn y ddyfais i’r radd a ffefrir, a byddwch am gynyddu hyn drwy gydol y misoedd gwahanol o ddefnydd. Adolygiad SizeGenetics – Canlyniadau Rhybudd! Yw’r Twyll Dyfais Neu Legit ?. Yn araf ac yn bendant, bydd eich pidyn yn dechrau ehangu o hyd, a bydd y ddyfais yn sicr yn ei gwneud yn ofynnol addasiadau priodol o ganlyniad.

Cadwch mewn cof, byddwch angen tensiwn cyson a chyson ar y pidyn i ymestyn i ddigwydd.

Mae 58-ffordd system newydd, cysur yn y pen draw yn cael ei cynnwys i sicrhau y gallai byddwch yn profi enillion cyflymach heb y anghysur bod eitemau cynnig.

Gadewch i ni edrych ar y camau cyflawn bydd angen i chi eu cymryd i ddefnyddio’r ddyfais hon:

 1. Rhowch y cylch sylfaen ar eich pidyn.
 2. Rhowch y bariau elongation.
 3. Rhowch y pen eich pidyn i mewn i’r headpiece.
 4. Tynnwch y band ben y strap cysur.

O’r fan hon, byddwch yn newid y newidiadau yn briodol ac yn mesur y teclyn i’ch aelodau. dylai Defnydd i ddechrau yn raddol, gyda rhoi hwb cyson bob wythnos. Mae llawer o bobl yn defnyddio’r teclyn ar gyfer 5+ awr y dydd, ond eich bod am gael eich defnydd croen ac aelod a wneir o iddo.

Rwy’n cynghori yn dechrau am un awr bob dydd yn y nghysur eich cartref, a gwella yn ôl yr angen nes i chi gyrraedd y defnydd a argymhellir yr awr.

Mae llawer o unigolion hyd yn oed yn cadw’r offeryn hwn o dan eu dillad, ac yn ei ddefnyddio pan fyddant yn gwneud gwaith iard neu ymlacio eich tŷ. Mae hyn yn awgrymu nad oes rhaid i chi bwysleisio dros fod yn anweddus os yw person yn dod i ben, a bydd gennych y gallu i gynyddu rhagweithiol eich pidyn yn dimensiwn heb fretting am unrhyw berson arall eich gweld wrth wneud hynny.

Rwy’n hollol nid oedd yn cael unrhyw ganlyniadau tan ar ôl y trydydd mis pan oedd gen cynnydd o ryw hanner modfedd. Yr wyf yn gwneud yn siŵr bod hyn yn digwydd dros amser, ond Fi ‘n sylweddol ddim yn penderfynu fy hun i fyny nes hyn o bryd.

Wedyn, dechreuais gweld canlyniadau yn gynt o lawer.

Y pedwerydd mis gwelais fy mod tua thraean o fodfedd yn fwy nag oeddwn i pan ddechreuais i ddechrau, ac erbyn y pumed mis, roeddwn yn dros modfedd mwy. Adolygiad SizeGenetics – Canlyniadau Rhybudd! Yw’r Twyll Dyfais Neu Legit ?. Gallwch hefyd barhau i ddefnyddio dyfais yma i gael canlyniadau hyd yn oed yn llawer gwell. Mae llawer o unigolion yn defnyddio SizeGenetics am dros Un Flwyddyn i gyrraedd eu uchafswm possibility– ei fod yn dibynnu wirioneddol ar y defnyddiwr.

Doeddwn i ddim yn un o’r rhai ffodus bod profiadol 2 enillion fodfedd o bob 4 mis, ond i ddim yn cael profiad enillion sylweddol wrth i amser fynd ymlaen.

Adolygiad SizeGenetics: Dyfarniad

Adolygiad SizeGenetics - Canlyniadau Rhybudd! Yw'r Twyll Dyfais Neu Legit?

I mi, SizeGenetics yn gwneud gwyrthiau.

SizeGenetics wedi bod ar y farchnad am bron dwy Degawd, ac mae’r busnes yn cefnogi eu heitem gyda gwarant chwe mis. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud er mwyn cyflawni pidyn hirach, yn fwy trwchus yw defnyddio’r teclyn hwn am syml bedwar mis. Adolygiad SizeGenetics – Canlyniadau Rhybudd! Yw’r Twyll Dyfais Neu Legit ?. Os nad ydych yn gweld y canlyniadau y mae gennyf (a 10au o filoedd o bobl eraill wedi), dim ond yn dychwelyd i teclyn ar gyfer eich ad-daliad.

SizeGenetics yw’r offeryn you– ac eich angen companion– i gael. Mae’n gyfforddus, yn defnyddio technoleg a deunyddiau modern ddelfrydol y diwydiant, ac mae wedi cael ei gwirio er mwyn gwella maint eich pidyn.

Beth mwy y gallech ofyn amdano?

Os ydych am gael pidyn mwy o faint os gwelwch yn dda iddi yn well, mae’n amser i weithredu.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Zahra Thunzira is a Jakarta-based nutritionist and gym instructor. She’s also an adventure travel, fitness, and health writer for several blogs and websites. She earned her Master degree in Public Health from University of Indonesia.

FLASH SALE 20% OFF »