2017 Adolygiad SizeGenetics: Manteision, Anfanteision & Ble I Brynu

Home » Review » sizegenetics » 2017 Adolygiad SizeGenetics: Manteision, Anfanteision & Ble I Brynu

Gwryw gwella – hawl breuddwyd gwrach? Os ydych chi fel llawer o ddynion, y pwynt olaf yr ydych yn dymuno ei wneud yw cael llawdriniaeth er mwyn gwella eich aelod. 2017 SizeGenetics Adolygu: Manteision,

Last Updated on

Gwryw gwella – hawl breuddwyd gwrach? Os ydych chi fel llawer o ddynion, y pwynt olaf yr ydych yn dymuno ei wneud yw cael llawdriniaeth er mwyn gwella eich aelod. 2017 SizeGenetics Adolygu: Manteision, Anfanteision a Lle i Brynu. Mae’n rhywbeth yr wyf yn meddwl y rhan fwyaf o ddynion wedi meddwl am ar un adeg neu’i gilydd yn eu bywydau. Eithr, yr ydym wedi mewn gwirionedd i gyd yn gwrando ar y gan ddweud: Materion dimensiwn.

2017 Adolygiad SizeGenetics: Manteision, Anfanteision & Ble i Brynu

SizeGenetics yn ddyfais, nid yw triniaeth lawfeddygol, sy’n cael ei nodi i gyflenwi cynnydd hyd ar gyfartaledd o 1 – 2 fodfedd.

Ac mae hyn yn union yr hyn sydd angen i chi i fodloni eich partner.

Dwi wedi pori yn galed ac yn hir (dim pun a gynlluniwyd) ar gyfer offer sy’n wirioneddol yn gweithio, ac fel arfer dwi’n siomedig gan y canlyniadau. 2017 SizeGenetics Adolygu: Manteision, Anfanteision a Lle i Brynu. Mae’n sector llwytho â chynnyrch replica a defnyddwyr uchelgeisiol sydd am gael mwy o amser pidyn gyda chylchfesur mwy.

Eto SizeGenetics yn fwy na’r Extender nodweddiadol sy’n gadael i chi dymuno hyd yn oed mwy ar ôl misoedd.

A yw SizeGenetics Really Gwaith?

SizeGenetics gweithio. Cyfnod.

Yw’n cymryd peth amser, yr wyf yn cynghori defnyddio am o leiaf 4 mis, ond mae’n swyddogaeth i godi eich dimensiwn. Ar hyn o bryd, cyn i mi fynd i mewn i’r manylion sy’n cael eu dangos yn glinigol i roi hwb maint eich pidyn, hoffwn sôn cyntaf iawn am y warant a ddarperir gan y gwneuthurwr.

Pan fyddwch yn ceisio cynnyrch hwn, yr ydych yn ceisio ei rhad ac am ddim risg .

Oes, rhaid i chi wneud yr ad-daliad rhagarweiniol ar gyfer cynnig ar y eitem, fodd bynnag, mae arian yn 100% gwarant cefn. Yn union beth mae hyn yn ei olygu?

 • Defnyddiwch y cynnyrch yn ôl y cyfarwyddyd am o leiaf bedwar mis .
 • Os nad ydych yn hoffi y cynnyrch, gallwch ei ddychwelyd am eich arian yn ôl.

Y peth gorau yw bod gennych 6 mis i ddychwelyd yr eitem hon. Nid yw’r rhan fwyaf o’r cynhyrchion eraill ar y farchnad yn cynnig sicrwydd o’r maint hwn, ac mae llawer ohonynt yn cael ofynion defnydd i gyflawni’r warant sydd yn unig yn anodd bodloni’r.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Felly, sut mae’n gweithio?

2017 Adolygiad SizeGenetics: Manteision, Anfanteision & Ble i Brynu

Dydw i ddim yn dechnegydd gwasanaeth, ac eto y cyflenwr yn gwneud gwaith rhyfeddol yn egluro yn union yn union sut a pham yr eitem hon yn gweithio.

 1. Rydych yn mynd i fod yn rhoi ar y Extender (mwy am hyn yn fy adolygiad). Mae hyn yn y ddyfais y byddwch yn y bôn yn ymestyn ychydig ar y tro i osod tensiwn ar y pidyn.
 2. Gan fod y pidyn yn dechrau ymestyn, rhaniadau mini bach yn dechrau digwydd. Mae’r rhain yn rips creu dyblygu gell i ddigwydd ar hyd y cyhyrau.
 3. Pan fydd y heals màs cyhyr, mae’n dod i ben i fyny yn fwy ac yn gryfach. Mae llawer mwy o waed yn yr un modd yn symud i’r dde i mewn i’r pidyn.

Mae hyn yn y gwaith ymchwil gwyddonol y tu ôl cynnyrch hwn. Byddwch yn gwneud defnydd o Extender pidyn sy’n cynnig 2800 go straen tyniant, sef y straen blaenllaw yn y diwydiant.

Beth mae mwy hwn tensiwn ganiatáu?

Mae’r straen estynedig yn ymwneud â chanlyniadau. Bydd gennych y gallu i brofi canlyniadau llawer mwy oherwydd y teclyn sy’n cynnig 50% hyd yn oed mwy o straen o’u cymharu ag unrhyw gynnyrch arall ar y farchnad. A’r rhan orau?

 • Mae’n ddi-boen
 • Mae’n 100% yn ddiogel
 • Mae’r canlyniadau yn barhaol

Dim pils. Dim poen. Dim llawdriniaeth. Dim hocus-pocus.

Beth SizeGenetics gynnig yw canlyniadau pur. Wrth siarad am hyn, yn caniatáu i ni edrych ar ddim ond yr hyn y mae pobl eraill wedi cael profiad mewn gwirionedd uniongyrchol gyda’r cynnyrch hwn.

Canlyniadau SizeGenetics

2017 Adolygiad SizeGenetics: Manteision, Anfanteision & Ble i Brynu

Mae’r canlyniadau yn ddim byd heblaw rhagorol. Gadewch i ni edrych ar beth yn union y nifer o gwsmeriaid eraill wedi gallu profi o ran twf mewn gwirionedd:

 • 4 Mis Defnyddio : Cynnydd o 1.8 modfedd o hyd a 0.6 modfedd mewn cwmpas yn brofiadol.
 • 60 Mlynedd Hen : A hen dyn 60-mlwydd cynyddu ei hyd o ddim ond 5.3 modfedd i’r swm anhygoel o 6.6 modfedd.
 • Gwraig Yn falch : Unigolyn a ddefnyddiwyd ddyfais hon am bedwar mis, ac aeth o bach 4.4 modfedd i llawer mwy 6.5 modfedd hyd pidyn. Chwmpas y person hwn penodol hefyd cynyddu 0.7 modfedd.

Mae’r cwmni yn rhybuddio y gallai canlyniadau yn amrywio. Mae yna hefyd unigolion a brofodd fân enillion o 0.5 “i 1” o hyd. 2017 SizeGenetics Adolygu: Manteision, Anfanteision a Lle i Brynu. Eto i gyd mae hyn yn dal yn meddwl ‘n bert rhyfeddol am y gallech barhau i ddefnyddio’r offeryn a gweld mwy o ddatblygiad o ganlyniad.

Mae terfynau ddi-os genetig sy’n dod i chwarae, a gall SizeGenetics herio nature– er ei fod yn dod yn agos.

Os ydych yn cael ail-feddwl, Fi ‘n dal argymell eich bod yn edrych ar fwy cyn ac ar ôl lluniau ar wefan y cwmni i weld y canlyniadau uniongyrchol.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Fy Profiad personol gyda SizeGenetics

Gan ddechrau gyda SizeGenetics, rhaid i mi gyfaddef fy mod yn ychydig yn betrusgar i ddechrau, ac eto mae’r cyn-ac-ar ôl lluniau yn ardderchog iawn. 2017 SizeGenetics Adolygu: Manteision, Anfanteision a Lle i Brynu. Rwy’n cyfrifedig fy mod yn wirioneddol gennych ddim i’w golli gyda’r warant, ac roedd yn llawer iawn i gael wrth wneud hynny.

Y math meddygol 1 llongau dyfais ddisylw, a gellir ei ddefnyddio ar gyfer:

 • syndrom pidyn plygu
 • syndrom pidyn Micro
 • ymestyn

Felly, os oes gennych crymedd eich pidyn, byddwch yn gallu i gywiro y mater ac mae’r profiad hwn enillion enfawr yn y broses.

Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw gosod y teclyn ar waelod eich pidyn, ac ail-addasu y ddyfais i sicrhau bod eich pidyn yn ffitio i mewn i’r offeryn. Yna byddwch yn raddol ymestyn y teclyn i’r radd a ddymunir, a youll ‘angen i roi hwb hyn drwy gydol yr amrywiol mis o ddefnydd. 2017 SizeGenetics Adolygu: Manteision, Anfanteision a Lle i Brynu. Yn raddol ac yn ddi-os, bydd eich pidyn yn dechrau tyfu o ran maint, a bydd yr offeryn yn gofyn am newidiadau cywir o ganlyniad.

Cadwch mewn cof, byddwch angen tensiwn parhaus a chyson ar y pidyn ar gyfer ymestyn i ddigwydd.

Mae 58-ffordd system newydd, cysur yn y pen draw yn cael ei cynnwys i sicrhau y gallwch brofi enillion yn gynt o lawer heb y anghysur y cynhyrchion eraill cyflenwad.

Gadewch i ni edrych ar y camau cyflawn bydd angen i chi eu cymryd i ddefnyddio’r ddyfais hon:

 1. Rhowch y cylch sylfaen ar eich pidyn.
 2. Rhowch y bariau elongation.
 3. Rhowch y pen eich pidyn i mewn i’r headpiece.
 4. Tynnwch y band ben y strap cysur.

O’r fan hon, byddwch yn newid addasiadau yn ôl yr angen ac yn mesur y teclyn i’ch cyfranogwr. Mae angen Defnydd i ddechrau yn raddol, gyda chynnydd graddol bob wythnos. Mae llawer o bobl yn defnyddio’r ddyfais ar gyfer 5+ awr y dydd, ond eich bod am gael eich croen ac aelod ddefnyddio i iddo.

Yr wyf yn awgrymu dechrau am un awr bob dydd yn y nghysur eich cartref, a gwella yn ôl yr angen nes i chi gyrraedd y defnydd cynghorir bob awr.

Mae llawer o bobl hefyd yn cadw ddyfais hon dan eu dillad, ac yn ei ddefnyddio pan fyddant yn gwneud gwaith lawnt neu ymlacio y tŷ. Mae hyn yn awgrymu nad oes angen i chi boeni am fod anweddus os yw person yn dod yn ôl, a bydd gennych y gallu i fynd ati i roi hwb i’ch pidyn yw dimensiwn heb bwysleisio dros unrhyw un arall eich gweld wrth wneud hynny.

Fi ‘n sylweddol ddim yn profi unrhyw ganlyniadau tan ar ôl y trydydd mis pan roedd gen cynnydd o tua hanner modfedd. Rwy’n siŵr bod hyn yn digwydd dros amser, ond doeddwn i ddim yn fesur fy hun tan y funud hon.

Wedyn, dechreuais gweld canlyniadau yn gynt o lawer.

Y pedwerydd mis Sylwais fod rhaid i mi ei wneud gyda thraean o fodfedd yn fwy nag oeddwn i pan ddechreuais i ddechrau, a chan y mis 5ed, roeddwn yn dros modfedd mwy. 2017 SizeGenetics Adolygu: Manteision, Anfanteision a Lle i Brynu. Gallech un modd cadw ddefnyddio’r ddyfais hon i gael canlyniadau hefyd yn well. Mae llawer o unigolion yn defnyddio SizeGenetics am dros Un Flwyddyn i gyrraedd eu uchafswm possibility– yn wirioneddol yn dibynnu ar yr unigolyn.

Doeddwn i ddim yn ymhlith y rhai lwcus a brofodd 2 enillion modfedd mewn pedwar mis, ac eto fe wnes brofiad enillion enfawr wrth i amser fynd ymlaen.

Adolygiad SizeGenetics: Dyfarniad

2017 Adolygiad SizeGenetics: Manteision, Anfanteision & Ble i Brynu

I mi, SizeGenetics yn gwneud gwyrthiau.

SizeGenetics wedi bod mewn gwirionedd ar y farchnad ar gyfer bron i ugain mlynedd, ac mae’r cwmni yn cefnogi eu cynnyrch gyda sicrwydd chwe mis. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud i gyrraedd pidyn hirach, yn fwy trwchus yw defnyddio’r ddyfais hon am ddim ond 4 mis. 2017 SizeGenetics Adolygu: Manteision, Anfanteision a Lle i Brynu. Os nad ydych yn gweld y canlyniadau y mae gennyf (a degau o bobl eraill di-ri wedi), yn syml yn mynd yn ôl i ddyfais ar gyfer eich ad-daliad.

SizeGenetics yw’r gadget angen you– a’ch partner– i’w cael. Mae’n cyd-fynd, yn defnyddio technoleg a chynnyrch y diwydiant gorau, ac mae wedi cael ei dangos i gynyddu dimensiwn eich pidyn.

Beth mwy y gallech ofyn amdano?

Os ydych am gael pidyn mwy o faint os gwelwch yn dda iddi yn well, mae’n amser i weithredu.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

FLASH SALE 20% OFF »