2017 Adolygiad SizeGenetics: Manteision, Anfanteision & Ble I Brynu

Home » Review » sizegenetics » 2017 Adolygiad SizeGenetics: Manteision, Anfanteision & Ble I Brynu

Gwryw gwella – hawl breuddwyd gwrach? Os ydych chi fel llawer o ddynion, y pwynt olaf yr ydych yn dymuno ei wneud yw cael llawdriniaeth er mwyn gwella eich aelod. 2017 SizeGenetics Adolygu: Manteision,

Gwryw gwella – hawl breuddwyd gwrach? Os ydych chi fel llawer o ddynion, y pwynt olaf yr ydych yn dymuno ei wneud yw cael llawdriniaeth er mwyn gwella eich aelod. 2017 SizeGenetics Adolygu: Manteision, Anfanteision a Lle i Brynu. Mae’n rhywbeth yr wyf yn meddwl y rhan fwyaf o ddynion wedi meddwl am ar un adeg neu’i gilydd yn eu bywydau. Eithr, yr ydym wedi mewn gwirionedd i gyd yn gwrando ar y gan ddweud: Materion dimensiwn.

2017 Adolygiad SizeGenetics: Manteision, Anfanteision & Ble i Brynu

SizeGenetics yn ddyfais, nid yw triniaeth lawfeddygol, sy’n cael ei nodi i gyflenwi cynnydd hyd ar gyfartaledd o 1 – 2 fodfedd.

Ac mae hyn yn union yr hyn sydd angen i chi i fodloni eich partner.

Dwi wedi pori yn galed ac yn hir (dim pun a gynlluniwyd) ar gyfer offer sy’n wirioneddol yn gweithio, ac fel arfer dwi’n siomedig gan y canlyniadau. 2017 SizeGenetics Adolygu: Manteision, Anfanteision a Lle i Brynu. Mae’n sector llwytho â chynnyrch replica a defnyddwyr uchelgeisiol sydd am gael mwy o amser pidyn gyda chylchfesur mwy.

Eto SizeGenetics yn fwy na’r Extender nodweddiadol sy’n gadael i chi dymuno hyd yn oed mwy ar ôl misoedd.

A yw SizeGenetics Really Gwaith?

SizeGenetics gweithio. Cyfnod.

Yw’n cymryd peth amser, yr wyf yn cynghori defnyddio am o leiaf 4 mis, ond mae’n swyddogaeth i godi eich dimensiwn. Ar hyn o bryd, cyn i mi fynd i mewn i’r manylion sy’n cael eu dangos yn glinigol i roi hwb maint eich pidyn, hoffwn sôn cyntaf iawn am y warant a ddarperir gan y gwneuthurwr.

Pan fyddwch yn ceisio cynnyrch hwn, yr ydych yn ceisio ei rhad ac am ddim risg .

Oes, rhaid i chi wneud yr ad-daliad rhagarweiniol ar gyfer cynnig ar y eitem, fodd bynnag, mae arian yn 100% gwarant cefn. Yn union beth mae hyn yn ei olygu?

 • Defnyddiwch y cynnyrch yn ôl y cyfarwyddyd am o leiaf bedwar mis .
 • Os nad ydych yn hoffi y cynnyrch, gallwch ei ddychwelyd am eich arian yn ôl.

Y peth gorau yw bod gennych 6 mis i ddychwelyd yr eitem hon. Nid yw’r rhan fwyaf o’r cynhyrchion eraill ar y farchnad yn cynnig sicrwydd o’r maint hwn, ac mae llawer ohonynt yn cael ofynion defnydd i gyflawni’r warant sydd yn unig yn anodd bodloni’r.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Felly, sut mae’n gweithio?

2017 Adolygiad SizeGenetics: Manteision, Anfanteision & Ble i Brynu

Dydw i ddim yn dechnegydd gwasanaeth, ac eto y cyflenwr yn gwneud gwaith rhyfeddol yn egluro yn union yn union sut a pham yr eitem hon yn gweithio.

 1. Rydych yn mynd i fod yn rhoi ar y Extender (mwy am hyn yn fy adolygiad). Mae hyn yn y ddyfais y byddwch yn y bôn yn ymestyn ychydig ar y tro i osod tensiwn ar y pidyn.
 2. Gan fod y pidyn yn dechrau ymestyn, rhaniadau mini bach yn dechrau digwydd. Mae’r rhain yn rips creu dyblygu gell i ddigwydd ar hyd y cyhyrau.
 3. Pan fydd y heals màs cyhyr, mae’n dod i ben i fyny yn fwy ac yn gryfach. Mae llawer mwy o waed yn yr un modd yn symud i’r dde i mewn i’r pidyn.

Mae hyn yn y gwaith ymchwil gwyddonol y tu ôl cynnyrch hwn. Byddwch yn gwneud defnydd o Extender pidyn sy’n cynnig 2800 go straen tyniant, sef y straen blaenllaw yn y diwydiant.

Beth mae mwy hwn tensiwn ganiatáu?

Mae’r straen estynedig yn ymwneud â chanlyniadau. Bydd gennych y gallu i brofi canlyniadau llawer mwy oherwydd y teclyn sy’n cynnig 50% hyd yn oed mwy o straen o’u cymharu ag unrhyw gynnyrch arall ar y farchnad. A’r rhan orau?

 • Mae’n ddi-boen
 • Mae’n 100% yn ddiogel
 • Mae’r canlyniadau yn barhaol

Dim pils. Dim poen. Dim llawdriniaeth. Dim hocus-pocus.

Beth SizeGenetics gynnig yw canlyniadau pur. Wrth siarad am hyn, yn caniatáu i ni edrych ar ddim ond yr hyn y mae pobl eraill wedi cael profiad mewn gwirionedd uniongyrchol gyda’r cynnyrch hwn.

Canlyniadau SizeGenetics

2017 Adolygiad SizeGenetics: Manteision, Anfanteision & Ble i Brynu

Mae’r canlyniadau yn ddim byd heblaw rhagorol. Gadewch i ni edrych ar beth yn union y nifer o gwsmeriaid eraill wedi gallu profi o ran twf mewn gwirionedd:

 • 4 Mis Defnyddio : Cynnydd o 1.8 modfedd o hyd a 0.6 modfedd mewn cwmpas yn brofiadol.
 • 60 Mlynedd Hen : A hen dyn 60-mlwydd cynyddu ei hyd o ddim ond 5.3 modfedd i’r swm anhygoel o 6.6 modfedd.
 • Gwraig Yn falch : Unigolyn a ddefnyddiwyd ddyfais hon am bedwar mis, ac aeth o bach 4.4 modfedd i llawer mwy 6.5 modfedd hyd pidyn. Chwmpas y person hwn penodol hefyd cynyddu 0.7 modfedd.

Mae’r cwmni yn rhybuddio y gallai canlyniadau yn amrywio. Mae yna hefyd unigolion a brofodd fân enillion o 0.5 “i 1” o hyd. 2017 SizeGenetics Adolygu: Manteision, Anfanteision a Lle i Brynu. Eto i gyd mae hyn yn dal yn meddwl ‘n bert rhyfeddol am y gallech barhau i ddefnyddio’r offeryn a gweld mwy o ddatblygiad o ganlyniad.

Mae terfynau ddi-os genetig sy’n dod i chwarae, a gall SizeGenetics herio nature– er ei fod yn dod yn agos.

Os ydych yn cael ail-feddwl, Fi ‘n dal argymell eich bod yn edrych ar fwy cyn ac ar ôl lluniau ar wefan y cwmni i weld y canlyniadau uniongyrchol.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Fy Profiad personol gyda SizeGenetics

Gan ddechrau gyda SizeGenetics, rhaid i mi gyfaddef fy mod yn ychydig yn betrusgar i ddechrau, ac eto mae’r cyn-ac-ar ôl lluniau yn ardderchog iawn. 2017 SizeGenetics Adolygu: Manteision, Anfanteision a Lle i Brynu. Rwy’n cyfrifedig fy mod yn wirioneddol gennych ddim i’w golli gyda’r warant, ac roedd yn llawer iawn i gael wrth wneud hynny.

Y math meddygol 1 llongau dyfais ddisylw, a gellir ei ddefnyddio ar gyfer:

 • syndrom pidyn plygu
 • syndrom pidyn Micro
 • ymestyn

Felly, os oes gennych crymedd eich pidyn, byddwch yn gallu i gywiro y mater ac mae’r profiad hwn enillion enfawr yn y broses.

Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw gosod y teclyn ar waelod eich pidyn, ac ail-addasu y ddyfais i sicrhau bod eich pidyn yn ffitio i mewn i’r offeryn. Yna byddwch yn raddol ymestyn y teclyn i’r radd a ddymunir, a youll ‘angen i roi hwb hyn drwy gydol yr amrywiol mis o ddefnydd. 2017 SizeGenetics Adolygu: Manteision, Anfanteision a Lle i Brynu. Yn raddol ac yn ddi-os, bydd eich pidyn yn dechrau tyfu o ran maint, a bydd yr offeryn yn gofyn am newidiadau cywir o ganlyniad.

Cadwch mewn cof, byddwch angen tensiwn parhaus a chyson ar y pidyn ar gyfer ymestyn i ddigwydd.

Mae 58-ffordd system newydd, cysur yn y pen draw yn cael ei cynnwys i sicrhau y gallwch brofi enillion yn gynt o lawer heb y anghysur y cynhyrchion eraill cyflenwad.

Gadewch i ni edrych ar y camau cyflawn bydd angen i chi eu cymryd i ddefnyddio’r ddyfais hon:

 1. Rhowch y cylch sylfaen ar eich pidyn.
 2. Rhowch y bariau elongation.
 3. Rhowch y pen eich pidyn i mewn i’r headpiece.
 4. Tynnwch y band ben y strap cysur.

O’r fan hon, byddwch yn newid addasiadau yn ôl yr angen ac yn mesur y teclyn i’ch cyfranogwr. Mae angen Defnydd i ddechrau yn raddol, gyda chynnydd graddol bob wythnos. Mae llawer o bobl yn defnyddio’r ddyfais ar gyfer 5+ awr y dydd, ond eich bod am gael eich croen ac aelod ddefnyddio i iddo.

Yr wyf yn awgrymu dechrau am un awr bob dydd yn y nghysur eich cartref, a gwella yn ôl yr angen nes i chi gyrraedd y defnydd cynghorir bob awr.

Mae llawer o bobl hefyd yn cadw ddyfais hon dan eu dillad, ac yn ei ddefnyddio pan fyddant yn gwneud gwaith lawnt neu ymlacio y tŷ. Mae hyn yn awgrymu nad oes angen i chi boeni am fod anweddus os yw person yn dod yn ôl, a bydd gennych y gallu i fynd ati i roi hwb i’ch pidyn yw dimensiwn heb bwysleisio dros unrhyw un arall eich gweld wrth wneud hynny.

Fi ‘n sylweddol ddim yn profi unrhyw ganlyniadau tan ar ôl y trydydd mis pan roedd gen cynnydd o tua hanner modfedd. Rwy’n siŵr bod hyn yn digwydd dros amser, ond doeddwn i ddim yn fesur fy hun tan y funud hon.

Wedyn, dechreuais gweld canlyniadau yn gynt o lawer.

Y pedwerydd mis Sylwais fod rhaid i mi ei wneud gyda thraean o fodfedd yn fwy nag oeddwn i pan ddechreuais i ddechrau, a chan y mis 5ed, roeddwn yn dros modfedd mwy. 2017 SizeGenetics Adolygu: Manteision, Anfanteision a Lle i Brynu. Gallech un modd cadw ddefnyddio’r ddyfais hon i gael canlyniadau hefyd yn well. Mae llawer o unigolion yn defnyddio SizeGenetics am dros Un Flwyddyn i gyrraedd eu uchafswm possibility– yn wirioneddol yn dibynnu ar yr unigolyn.

Doeddwn i ddim yn ymhlith y rhai lwcus a brofodd 2 enillion modfedd mewn pedwar mis, ac eto fe wnes brofiad enillion enfawr wrth i amser fynd ymlaen.

Adolygiad SizeGenetics: Dyfarniad

2017 Adolygiad SizeGenetics: Manteision, Anfanteision & Ble i Brynu

I mi, SizeGenetics yn gwneud gwyrthiau.

SizeGenetics wedi bod mewn gwirionedd ar y farchnad ar gyfer bron i ugain mlynedd, ac mae’r cwmni yn cefnogi eu cynnyrch gyda sicrwydd chwe mis. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud i gyrraedd pidyn hirach, yn fwy trwchus yw defnyddio’r ddyfais hon am ddim ond 4 mis. 2017 SizeGenetics Adolygu: Manteision, Anfanteision a Lle i Brynu. Os nad ydych yn gweld y canlyniadau y mae gennyf (a degau o bobl eraill di-ri wedi), yn syml yn mynd yn ôl i ddyfais ar gyfer eich ad-daliad.

SizeGenetics yw’r gadget angen you– a’ch partner– i’w cael. Mae’n cyd-fynd, yn defnyddio technoleg a chynnyrch y diwydiant gorau, ac mae wedi cael ei dangos i gynyddu dimensiwn eich pidyn.

Beth mwy y gallech ofyn amdano?

Os ydych am gael pidyn mwy o faint os gwelwch yn dda iddi yn well, mae’n amser i weithredu.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Zahra Thunzira is a Jakarta-based nutritionist and gym instructor. She’s also an adventure travel, fitness, and health writer for several blogs and websites. She earned her Master degree in Public Health from University of Indonesia.

FLASH SALE 20% OFF »